Annons

Chalmers får toppbetyg av sina internationella studenter: ”Bästa utbildningen i Europa,” enligt färsk undersökning

Chalmers får toppbetyg enligt en färsk undersökning: International Student Barometer. I denna undersöker man och kartlägger årligen internationella studenters upplevelser vid sina institutioner.
Enligt den senaste upplagan är studenterna på Chalmers särskilt nöjda med kursinnehållet, hur kurserna är uppbyggda, feedbacken från lärarna och kvaliteten på föreläsarna.
- Vi har en mycket kompetent lärarkår med rötter i såväl innovativ forskning som ingenjörsyrket. Vi använder oss också av en pedagogik där studenterna i hög grad lär sig samarbete, till exempel i grupparbeten, och inte minst ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt förbättra oss själva. Det är glädjande att detta återspeglas i våra elevers syn på oss, säger Jörgen Blennow, VP med ansvar för utbildning och livslångt lärande.
I pressflashen från Chalmers noterar man vidare att studenter på Chalmers också är mer nöjda med sina gästföreläsare jämfört med andra svenska lärosäten. De upplever också att det är lätt att få kontakt med framtida arbetsgivare under studietiden.
- För oss är det helt naturligt att vår utbildning utvecklas i samarbete med branschintressenter, till exempel genom att inkludera externa ledamöter i våra programstyrelser och genom våra strategiska partnerskap. Tillsammans med insatserna från Studentkåren, inklusive jobbinriktade grupper och evenemang Liksom Charm-mässan blir vår koppling till den professionella världen oöverträffad, säger Jörgen Blennow.
Över 700 internationella studenter från Chalmers deltog i undersökningen. Resultaten baseras på svar från 122 975 internationella studenter från 155 universitet och högskolor från 25 länder i slutet av 2023.
Men det finns också sånt som kan förbättras, vad då?

Enligt undersökningen är stödet från Chalmers Studentkår också det bästa i Europa. Vidare är mottagningsverksamheten för internationella studenter på Chalmers den bästa i Sverige och högt rankad jämfört med andra institutioner i Europa.
– Att ha en så aktiv och betydelsefull första vecka på Chalmers och i Göteborg hjälpte mig att släppa min sociala ångest och verkligen sätta tonen och stämningen för resten av min tid här, säger Amalia Athanasia Dimou från Grekland, som studerar arkitektur .

När det gäller förbättringsområden visar undersökningen att studenterna redan från början vill ha en bättre introduktion till studentföreningar. Andra aspekter som kan förbättras är möjligheter till deltidsjobb vid sidan av studierna och att göra det lättare att knyta vänskap med både internationella och svenska studenter.
Senast Chalmers deltog i undersökningen var 2018. Redan då tydde svaren på att utbildningen och studentkåren ansågs vara bäst i Europa av studenterna, vilket gör att Chalmers genomgående håller en hög standard i undersökningen.

I dagsläget erbjuder Chalmers ett 40-tal masterprogram som undervisas på engelska.

Höga placeringar i EU Rank
Notabelt när det gäller Chalmers är också att högskolan tidigare nått goda placeringar i olika rankingar. T ex i EUs Multirank. U-multirank är ett europeiskt internetverktyg där studenter kan göra personliga rankningar från en databas med mer än 2 200 universitet och högskolor i 96 länder, efter de parametrar man själv värderar som viktigast. Totalt omfattas 48 olika parametrar samlade i fem dimensioner. Någon enkel topplista presenteras inte. Verksamheten drivs oberoende, men på uppdrag av EU-kommissionen.

År 2019 beskrev EU-kommissionen Chalmers som ett av Europas toppuniversitet. I 2022 års rankning fick Chalmers betyget ”Excellent” för 16 parametrar – främst inom dimensionerna forskning, kunskapsöverföring och internationell orientering. Chalmers behåller därmed en ledande position i svensk jämförelse, visar U-multiranks svenska landrapport. Inom området sampublicering med industrin (2021) tillhör Chalmers topp-25 i världen, enligt U-multirank.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title