Är det lönsamt att minska CO2-utsläpp genom finansiering av energioptimering?

ATT NÅ EN NETTO-NOLL NIVÅ är en NYCKEL för FASTIGHETS-SEKTORNS KLIMATMÅL. Kommersiella och offentliga fastigheter är mer energiintensiva per kvadratmeter än bostäder, vilket gör initiativ för energieffektivisering en prioritet för att nå utsläppsmålen. Ändå leder de utmanande ekonomiska tiderna till att investeringar i nödvändig teknik saktar in. Frågan är om det detta till trots kan vara lönsamt att satsa på energioptimering genom finansiering.
- Ja, menar Siemens Finacial Services, som underbygger sitt svar med ny forskning som uppskattar volymen koldioxidutsläpp som kan minskas i USA, Europa, Kina och Indien till 2030 genom en större utbyggnad av system för energieffektivitet som en tjänst (EEaaS, ”Energy Effecitity-as-a-Service”). Dessa flexibla finansieringslösningar för EEaaS kan säkerställa driftskostnadsminskningar utan att sätta press på kapitalresurser och säkerställa att förväntade besparingar realiseras.
I ”Bygg bort problem för en hållbar framtid” – en ny insiktsstudie från Siemens Financial Services (SFS) som diskuterar kring detta – bedömer volymen av koldioxidutsläpp som fastighetsägare kommer att kunna spara med system för energieffektivitet som en tjänst.
Insiktsstudien uppskattar utsläppen för de fyra regioner med högst utsläpp i världen – USA (71,35 MtCO2e), Kina (71,45), Europa (52,86) och Indien (14,91). Med tanke på att dessa fyra regioner står för majoriteten av de globala CO2-utsläppen, motsvarar detta mer än 8 procent av de årliga globala målen för minskade CO2-utsläpp, enligt FNs klimatpanels (IPCC) definition.
Att renovera befintliga fastighetsbestånd till en netto-noll nivå är en nyckel för att uppnå sektorns klimatmål. Dock är stigande inflation, ökade räntekostnader, ökade bränslekostnader och störningar i försörjningskedjan faktorer som har en negativ påverkan på moderniseringshastigheten. Med hjälp av exempel runt om i världen, bevisar rapporten den avgörande roll som flexibla finansieringslösningar har för att upprätthålla investeringstempot.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SIMULERING & ANALYS: ISO-säkerhetscertifiering öppnar nya dörrar för Altair

Simulerings- och analysutvecklaren Altair har i dagarna fått en certifiering för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), ISO/IEC27001:2022. Denna certifiering för 2022-ramverket befäster Altairs starka position inom informationssäkerhet och stärker företagets åtagande att följa de senaste globala ramverken för informationssäkerhet.
I en kommentar säger Altairs Jeff Marraccini, Chief Information Security Officer:
- Altairs fokus på att uppnå global ackreditering är unikt även bland världens mest framstående teknikorganisationer. Att erhålla denna certifiering är en monumental prestation och är kulmen på åratal av hårt arbete och investeringar från vårt globala säkerhetsteam. Detta är ett stort steg för Altair, särskilt för våra kunder på företagsnivå, där det blir allt viktigare att ha en ISMS-certifiering. I en värld där säkerhetsgränserna mellan kund och leverantör suddas ut, visar ett ISMS Altairs engagemang för informationssäkerhet. Detta kommer att öppna många nya dörrar för oss.
Att inneha denna certifiering verifierar att Altair uppfyller moderna säkerhetskrav, inklusive webbfiltrering, molnsäkerhet, hotinformation, hybrid- och distansarbete med mera. Det består också av människor, processer och teknik som tillhandahåller säkerhetskontroller som stöder Altairs affärsverksamhet inom mjukvaruutveckling, försäljning, teknisk support, personalresurser och utveckling av företagsapplikationer.
Enligt ISO innebär ”överensstämmelse med ISO/IEC 27001 att en organisation eller ett företag har infört ett system för att hantera risker relaterade till säkerheten för data som ägs eller hanteras av företaget, och att detta system uppfyller alla de bästa metoder och principer som anges i denna internationella standard. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som implementeras i enlighet med denna standard är ett verktyg för riskhantering, cyberresiliens och operativ excellens.
Nyheten publicerad på PLM&ERP News.

MATERIALTEKNIK: ”Sverige måste ta ledartröjan i materialracet”

MATERIALTEKNIK. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att identifiera strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppgiften är avgörande för att stärka landets innovationskraft och hållbara tillväxt. Här spelar branschen kring avancerade material en nyckelroll.
Det menar Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, och pekar på att långsiktiga investeringar i forskning och utveckling behöver säkras för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därmed krävs en stärkt kunskap och användning av materialen som formar framtiden. Här finns en tillväxtmotor med enorm kapacitet, redo att användas.
– Det är fantastiskt att Vinnova leder processen med att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Nu måste vi fortsätta utveckla området kring grafen och andra avancerade material nationellt för att säkra att en materialstark nation som Sverige fortfarande ligger i framkant, säger Elisabeth Sagström-Bäck.
Idag finns det svenska strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som sett över 230 organisationer inom drygt 200 projekt utveckla grafen och andra 2D-material. Det har varit ett decennium med EU-satsningen Graphene Flagship, koordinerat från Chalmers, och deras budget på 1 miljard euro och EU:s dittills största satsning på FoU någonsin. – Här är en växande svensk marknad där storföretag samarbetar med småföretag för ett genombrott som stärker svensk akademi och industri. Tiden för en nationell storsatsning på avancerade material är här, konstaterar Sagström-Bäck.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Realize Live 2024: Vässade lösningar för PLM och AI när Siemens Teamcenter X kliver...

…och om HUR SONY FÖRBÄTTRADE PRODUKTIVITETEN med 25% med NX CAD.
Siemens igår (13 maj) drog igång sitt stora användarevent, Realize Live America, så var det en spegling av en PLM-spelare i toppform, både tekniskt och kommersiellt. Bolaget fortsätter sin marsch mot att steg för steg stärka upp utbudet av digitala teknologier med framför allt Xcelerator-konceptet som den tunga bäraren av integrerade, och i bemärkelsen kompatibilitetsmässigt, öppna lösningar.
Under eventet i Las Vegas har man en rad prominenta talare på huvudscenen, bl a CEOn Tony Hemmelgarn, och chefen för PLM-plattformen Teamcenter, Joe Bohman. Ovanpå detta arrangeras mer än 200 specifika teknik- och case-sessioner som täcker alla tänkbara industrisegment. Det är kort sagt full fart fram,åt som gäller, framför allt mot molnet och mot AI som ett allt tyngre vägande inslag i den digitala verktygsarsenalen.
Med uppmärksamheten på topp passar Siemens Digital Industries Software förstås också på att lansera en rad dagliga nyheter, inte minst intressanta för PLM- och automationsområdena. Gårdagen var inget undantag. Den första stora nyheten i ett PLM-perspektiv var att Siemens Xcelerator-as-a-Service-portfölj blir tillgänglig på Microsofts Azures moln- och AI-plattform, med PLM-portföljen Teamcenter X som det stora numret.
- Detta som ett svar på växande kundefterfrågan, konstaterade Tony Hemmelgarn. Våra kunder har helt enkelt bett om att vi ska ta med vår branschledande industriella mjukvara till Azure, sa Siemens PLM-chef och tillade: "Siemens och Microsoft har varit partners i mer än 35 år, och vi är glada över att utöka detta partnerskap så att vi på bästa sätt kan göra det möjligt för våra kunder att digitalt transformera genom våra gemensamma lösningar. Integrationen av Teamcenter-programvara med Microsoft Azure OpenAI Service och Copilot för Microsoft 365 för att öka produktiviteten och hjälpa organisationer att få ut produkter på marknaden snabbare.”
Initialt kommer Siemens Xcelerator-as-a-Service-portföljen alltså att bli tillgänglig på Microsoft Azure, med början i Siemens Teamcenter X-programvara för Product Lifecycle Management (PLM).
Men även på designområdet kom en intressant nyhet: Här handlade det om Sony och Siemens som fortsätter sin gemensamma satsning på möjliggöra immersivt, omslutande ingenjörsarbete. Nu med ett nytt system för att skapa rumsligt innehåll designat med och för Siemens Xcelerator, baserat på CAD-flaggskeppet NX och den relaterade NX Immersive Designer-mjukvaran. Partnerskapet inkluderar Sonys XR head-mounted display (”huvudmonterad display”, HDM), SRH-S1, som kommer ut på marknaden senare i år. PLM&ERP News tidigare utförligt rapporterat om detta samarbete. Längst ned i brödtexten finns en länk till artikeln, ”Spännande Siemensnyheter på CES 2024: NX som immersiv design-lösning med Sony-display och AI för industrial metaverse.”
Till saken hör när det gäller detta att Sony självt vässade designproduktiviteten med 25 % genom implementering av Siemens NX.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Utmanare som satsar på AI för att vässa cybersäkerhet och anpassning till EUs nya...

Indisk utmanare som redan har MAX och TELE2 på kundlistan. ManageEngine heter en indisk utmanare för IT-hantering med starka ambitioner på att vinna nya kunder i Sverige och Norden. Man redan i dagsläget svenska kunder som hamburgerkedjan Max och Tele2.
Nu i april genomförde bolaget sin användarkonferens med distributören Inuit och på plöats fanns också ManageEngines CEO, Rajesh Ganesan, som bland annat avslöjade företagets framtida strategi.
– Vårt mål blir att erbjuda en plattform av lösningar som skapar nytta i olika lager och funktioner inom organisationen, från anställdas nytta till hela företagets cybersäkerhet, sa Rajesh Ganesan och tillade att detta även gäller företagets AI-erbjudande.
Han noterade i detta att AI kommer att vara i fokus för kunder i Sverige under överskådlig framtid och med det nya regelverket från EU, AI-act, måste företag anpassa sin AI-användning efter detta.
Men AI innebär också stora möjligheter att skydda företag och andra organisationer från intrång och bedrägerier, förklarade Ramprakash Ramamoorthy, ansvarig för utveckling av AI och maskininlärning på ManageEngines moderbolag Zoho Corp.
– Det kan handla om AI som bidrar till mer intelligent, kontinuerlig autentisering. Till exempel när någon vill exportera 1 000 lösenord så kan AI lägga in ett extra autentiseringsteg. AI kan också anpassa övervakningen efter användarna. Om systemen går ner behöver olika personer i företaget se olika saker, inte en och samma dashboard.
Han tryckte också på vikten av att odla en kultur som undviker att klandra och istället lära av varje misstag, som ser varje incident som en gyllene möjlighet att lära sig. Sådana företagskulturer gynnar även cybersäkerhetsområdet, hävdade Ramamoorthy.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

“The EDA space’s most designer-centric RFIC simulation tool,” claims Keysight

EDA/Electronic Design Automation. American Keysight Technologies has introduced RFPro Circuit, which is described as, "a next-generation radio frequency (RF) simulation tool that targets the complex, multi-physics requirements of today's RFIC (Radio Frequency Integrated Circuits)." Why is this important news in the PLM and EDA field?
For several reasons, but lets first state that the company is above all well known as a manufacturer of electronic test and measurement equipment and software. Within the PLM world, perhaps most people remember the company's recent purchase of the simulation and analysis player ESI Group, which can be seen as a value gauge of Keysight's ambitions to become one of the market's sharpest actors in production environments where electronics and software are key technologies for more and more products. In everything from mobile phones and wireless Internet access to radar and navigation systems, radio frequency (RF) transmissions play a major role in sharpening communicative capabilities. The development dynamics are explosive and as the technology sharpens, RFIC have become complex chips with demanding designs both in themselves and as integrated parts in large system-on-chip (SoC) solutions.
RFICs are designed to operate at high frequencies, typically in the range of several hundred MHz to several GHz, which are frequency ranges suitable for wireless transmission. The purpose of a radio circuit design is to create solutions to transmit and receive signals between the source and the destination with good quality and without high costs. This requires design at a high qualitative and methodological level.
An RFIC typically consists of amplifiers, filters, mixers, oscillators, and modulators/demodulators on a single chip. What Keysight claims to have achieved with the new RFIC is, for example, that automotive and A&D satellite developers get a tool that can contribute to delivering more robust designs and that overcomes performance challenges in tight 3D packagings. Other benefits are that they can take advantage of interoperability and automation to create effectively handle complex workflows.
Joe Civello, director of RF/uW Products, at Keysight EDA, points out in this context that the company has a long and successful history with industry-leading circuit simulation for RFIC and module designers.
“Beyond speed and robustness, we've built RFPro Circuit to be the EDA industry's most designer-centric RFIC simulation tool, striving for flexibility, application orientation, and context awareness across multiphysics, high-performance computing, and integration into major vendor workflows. Designers using RFPro Circuit can accelerate their engineering cycles and shift left through their verification efforts from physical to virtual prototyping. Where it is also both easier and cheaper to fix problems,” he says.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

KONSULTERNA: Microsoft och Cognizant fördjupar sitt AI-partnerskap

COGNIZANT KÖPER 25 000 CO-PILOT PLATSER till de egna medarbetarna. Globala storkonsulten Cognizant och Microsoft berättar att man utökat partnerskap med inriktning mot att göra Microsofts generativa AI- och Copilot-tjänster tillgängliga för miljontals användare.
Som en del av partnerskapet köper Cognizant 25 000 Microsoft 365 Copilot-platser till sina Cognizant-medarbetare, tillsammans med 500 Sales Copilot-platser och 500 Services Copilot-platser för att förbättra produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och förändra kundupplevelser. Dessutom kommer Cognizant att distribuera Microsoft 365 Copilot-tjänster till en miljon användare. Genom Cognizants utbildningsprogram Synapse har 35 000 Cognizant-utvecklare tränats i Github Copilot, och ytterligare 40 000 utvecklare ska utbildas.
- Generativ AI kan vara en game-changer för praktiskt taget alla företag i samtliga branscher, vilket öppnar upp nya möjligheter för innovation, effektivitet och tillväxt, säger Ravi Kumar S, CEO, Cognizant, och han tillägger: ”Därför investerar vi en miljard dollar i generativ AI under de kommande tre åren och utforskar dess potential för våra kunder, deras anställda och slutkunder. Vi är fast beslutna att hjälpa dem att utnyttja kraften i generativ AI och Microsoft Copilot är ett beprövat verktyg som kan ge transformativa vinster, samt frigöra kompetens och potential på sätt som vi bara kan föreställa oss.”
I pressmaterialet skriver man att,”partnerskapet har potential att leverera betydande innovation för företagskunder, och bidrar till att leverera det värde på en biljon dollar som AI förväntas tillföra USAs BNP under de kommande tio åren. Partnerskapet har även potential att avsevärt påskynda AI-adoption och innovation i Indien. AI förväntas tillföra 450–500 miljarder dollar till Indiens BNP till 2025, vilket motsvarar 10 % av landets BNP-mål på 5 biljoner dollar.
- Vårt utökade partnerskap med Cognizant kommer att hjälpa organisationer att utnyttja generativ AI för att förändra affärsverksamheten, förbättra medarbetarnas upplevelser och leverera nytt värde för kunderna, säger Judson Althoff, exekutiv VP och CCO, Chief Commercial Officer, på Microsoft. Genom att kombinera Cognizants branschexpertis med Microsofts Copilot-funktioner – inklusive Copilot för Microsoft 365 och GitHub Copilot – kommer vi att hjälpa till att driva AI-anpassning och innovation för miljontals användare i nätverket.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Boliden, Epiroc och ABB tar fram det första batterielektriska trolleysystemet för gruvdrift underjord

PRODUKTUTVECKLING/TEKNISK MILSTOLPE. Framtidens helt elektriska gruva närmar sig att realiseras. Boliden, Epiroc och ABB berättar idag att man har nått en ny teknologisk milstolpe när det gäller batteriteknik inom gruvindustriell verksamhet. Bolagen har framgångsrikt implementerat det första helt batterielektriska trolleysystemet på en 800 meter lång testbana med en lutning på 13 procent, i en underjordsgruva i Sverige. Detta innebär att gruvindustrin är ett steg närmare att förverkliga hållbar och produktiv drift, parallellt med förbättrade arbetsförhållanden.
- Under de senaste tre åren har vi i nära samarbete med ABB- och Epiroc-teamen arbetat för att föra framtidens elektriska gruva ett steg närmare verkligheten, säger Peter Bergman, GM för Boliden Area, Boliden. Han tillägger: ”Det viktigaste för oss är naturligtvis att tekniken fungerar i vår egen verksamhet, men vi ser också ett mervärde i att tillsammans med våra partners driva teknikutvecklingen så att systemet kan användas i andra gruvor.”
I pressmaterialet konstaterar bolagen att resultatet av samarbetet i Bolidens gruva i Kristineberg i norra Sverige, ”markerar ett avgörande ögonblick för gruvindustrin, som fortsätter att möta stigande påtryckningar att balansera ökad produktion av kritiska mineraler och metaller med lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning.” Enligt IEA förutspås efterfrågan på mineraler som är avgörande för samhällets omvandling till ren energi att öka mellan 1,5 till sju gånger fram till 2030, vilket gör elektrifiering till en prioritet.
ABB skapade infrastrukturen från elnät till hjul, inklusive designen för trolleysystemet och dessutom likriktarstationen för testbanan. Definitionen av standarder och fordonsgränssnitt utvecklades gemensamt av projektets partnerföretag.
- Tillsammans kan vi i nära partnerskap accelerera transformationen och nå en brant kurva inom gruvteknologisk innovation som vi har gjort i Kristineberg, säger Wayne Symes, president för Epirocs division Underground. "På kort tid har vi implementerat och levererat teknik som inte bara minskar CO2-utsläppen, utan även förlänger reseavståndet avsevärt för batteridrivna fordon på tunga ramptransporter, minskar driftskostnaderna och förbättrar hälsan och säkerheten i gruvmiljöer.
Klicka på rubriken för att öäsa mer på PLM&ERP News.

”TÄNK UTANFÖR BOXEN”: CISCOs nästa generations AI-FÖRSTÄRKTA plattform för cybersäkerhet sticker ut

Under det senaste året har en enorm mängd AI-baserade tjänster och lösningar lanserats över världen, och nästan alla digitala arbetsverktyg har fått nya och förbättrade funktioner. Men fortfarande byggd på den tidigare, äldre teknologin. Lösningarna blir bättre, men dynamiken inom IT-världen när AI nu kommer in på bred front kräver att man agerar utanför boxen för att möta kommande hot. Här sticker det Cisco idag presenterar ut. En tung poäng med bolagets nya säkerhetsplattform, Hypershield, är att den bygger på ett helt nytt tänk – som möjliggörs dels av AI-utvecklingen, dels också andra tekniska genombrott.
Ciscos nya säkerhetslösning Hypershield som offentliggjordes idag strävar efter att, med hjälp av AI-teknologi, en gång för alla lösa några av de mest komplicerade och mest svårhanterliga problemen inom cybersäkerhet: Patchning av sårbarheter, segmentering av applikationer och uppgraderingar av mjukvara.
Det som gör Hypershield revolutionerande är att den är en säkerhetsarkitektur som är byggd med teknik som ursprungligen utvecklades för storskaliga molntjänster, men nu görs tillgänglig för IT-team i såväl små som stora företag – den kan tillämpas på vilken applikation, uppkopplad enhet eller virtuell maskin som helst – till och med enskilda nätverksportar kan bli kraftfulla kontrollpunkter för säkerhet. Om traditionell cybersäkerhet är att sätta ett ”staket” runt sin infrastruktur, är Hypershield mer av en skyddsväst, som är invävd i hela infrastrukturen.
- Du kan inte svara på strukturella förändringar med att bygga nästa version av något som redan finns. Du måste tänka på det som den första versionen av något helt nytt, kommenterade Jeetu Patel, globalt ansvarig för cybersäkerhet på Cisco, när Hypershield visades upp för media igår.
Han konstaterade att visionen med Hypershield bygger i grunden på att lösa tre av de svåraste och mest akuta problemen som de som arbetar med cybersäkerhet ställs inför:
* Segmentering och isolering av applikationer
* Sårbarheter i mjukvara
* Säkring av mjukvaruuppgradering utan driftstopp.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Currently on ENGINEERING.com: The Advanced PLM Setup Behind the New Swedish Submarine A26

PLM tools from PTC, AVEVA and BAE SYSTEMS and a bet on MBD, concurrent engineering, digital twins and threads - MEET Saab Kockums PÅL ALMÉN in today’s in-depth interview. One thing is crystal clear: successful product development increasingly relies on holistic, comprehensive solutions that tie together not only the value chains of product development and manufacturing, but also what happens to the product during the rest of its life—maintenance included. Capable data management backbones and parallel organizational setups are the connective tissue, with PLM platforms and work structures that can handle the complex journeys through the systems. Nobody escapes this, regardless of industrial activity. Swedish submarine developer and warship shipyard Saab Kockums is a particularly interesting example, especially with the increased demands brought by Sweden's new NATO membership. These advanced naval forces, such as submarines, signals intelligence vessels, stealth vessels, and Stirling engines are developed and built at Saab Kockums’ facilities in the Swedish cities of Karlskrona, Helsingborg and Malmö. In today's article, we have taken a closer look at the submarine side and the new state-of-the-art A26 submarine. I have discussed the PLM setup, also from a maintenance perspective, and the bets on MBD (Model-Based Definition), concurrent engineering, digital twins and threads, with the IT leader at Saab Kockums, Pål Almén. “A submarine project takes about seven to eight years in terms of product realization. After that, they should be operational for at least 30 years. The first maintenance comes after two years, then there are more extensive maintenance efforts every eight years. That says a lot about the complexity and demands of data integrity over time,” Almén said. An A26 submarine is built from around 600,000 parts. In each standard maintenance window between 500 and 2,000 are repaired or replaced. During the more extensive eight-year maintenance/modernization, between 10,000 and 50,000 new parts are required. It is not difficult to see the extent of the challenges in gaining systematic control over something of this magnitude, and Almén says the latest PLM tools and strategies play a crucial role, including digital twin and digital threads concepts using three connected, parallel digital twins: • One for the submarine under development and manufacture • One for the submarine in operation • One for the submarine’s maintenance The main commercial tools on the PLM side are PTC CREO (CAD), Windchill (PLM/cPDm), AVEVA ERM (ERP) and BAE Systems/Eurosteps ShareAspace (PLCS/standards-based data backbone). But how does it all work together? To be directed to Verdi Ogewell's full article on www.engineering.com, vias PLM&ERP News, click on the headline.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title