Annons

KONSULTERNA: Microsoft och Cognizant fördjupar sitt AI-partnerskap

COGNIZANT KÖPER 25 000 CO-PILOT PLATSER till de egna medarbetarna. Globala storkonsulten Cognizant och Microsoft berättar att man utökat partnerskap med inriktning mot att göra Microsofts generativa AI- och Copilot-tjänster tillgängliga för miljontals användare.
Som en del av partnerskapet köper Cognizant 25 000 Microsoft 365 Copilot-platser till sina Cognizant-medarbetare, tillsammans med 500 Sales Copilot-platser och 500 Services Copilot-platser för att förbättra produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och förändra kundupplevelser. Dessutom kommer Cognizant att distribuera Microsoft 365 Copilot-tjänster till en miljon användare. Genom Cognizants utbildningsprogram Synapse har 35 000 Cognizant-utvecklare tränats i Github Copilot, och ytterligare 40 000 utvecklare ska utbildas.
- Generativ AI kan vara en game-changer för praktiskt taget alla företag i samtliga branscher, vilket öppnar upp nya möjligheter för innovation, effektivitet och tillväxt, säger Ravi Kumar S, CEO, Cognizant, och han tillägger: ”Därför investerar vi en miljard dollar i generativ AI under de kommande tre åren och utforskar dess potential för våra kunder, deras anställda och slutkunder. Vi är fast beslutna att hjälpa dem att utnyttja kraften i generativ AI och Microsoft Copilot är ett beprövat verktyg som kan ge transformativa vinster, samt frigöra kompetens och potential på sätt som vi bara kan föreställa oss.”
I pressmaterialet skriver man att,”partnerskapet har potential att leverera betydande innovation för företagskunder, och bidrar till att leverera det värde på en biljon dollar som AI förväntas tillföra USAs BNP under de kommande tio åren. Partnerskapet har även potential att avsevärt påskynda AI-adoption och innovation i Indien. AI förväntas tillföra 450–500 miljarder dollar till Indiens BNP till 2025, vilket motsvarar 10 % av landets BNP-mål på 5 biljoner dollar.
- Vårt utökade partnerskap med Cognizant kommer att hjälpa organisationer att utnyttja generativ AI för att förändra affärsverksamheten, förbättra medarbetarnas upplevelser och leverera nytt värde för kunderna, säger Judson Althoff, exekutiv VP och CCO, Chief Commercial Officer, på Microsoft. Genom att kombinera Cognizants branschexpertis med Microsofts Copilot-funktioner – inklusive Copilot för Microsoft 365 och GitHub Copilot – kommer vi att hjälpa till att driva AI-anpassning och innovation för miljontals användare i nätverket.

För att dra nytta av möjligheterna med AI kommer Cognizant och Microsoft att med hjälp av Copilot Studio samarbeta för att leverera branschspecifika lösningar. Copilot Studio är en plattform som tillåter användare att skapa och anpassa sina egna bransch- och affärsfunktionsspecifika Copilots, med hjälp av större generativa AI-språkmodeller, affärsapplikationer och företagsdata. Cognizant och Microsoft att prioritera lösningar i branscher som sjukvård, detaljhandel, finansiella tjänster, biovetenskap, tillverkning, samt kommunikation och media.

Ravi Kumar S, CEO för Cognizant.

Globalt nätverk av AI Innovation Studios
Cognizants nyligen tillkännagivna Advanced AI Lab kommer att stödja dessa ansträngningar, med inriktning på att främja vetenskapen och användandet av AI genom innovation och utveckling av immateriella rättigheter och AI-aktiverande teknologier. Dessutom kommer företagets nätverk av AI Innovation Studios i London, New York, San Francisco, Dallas och Bengaluru, som nu utrustas för att visa upp Microsofts generativa AI-teknik, fungera som ett forum för kunder att tillsammans nyskapa och utforma innovativa industrilösningar.

Notabelt i sammanhanget är att Cognizant är medlem i Microsofts råd för ansvarsfull AI och har hängivit sig åt att upprätthålla de högsta standarderna för ansvarsfull och etisk AI, med fokus på trygghet, säkerhet, integritet, transparens och inkludering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title