Annons

Boliden, Epiroc och ABB tar fram det första batterielektriska trolleysystemet för gruvdrift underjord

PRODUKTUTVECKLING/TEKNISK MILSTOPLE. Framtidens helt elektriska gruva närmar sig att realiseras. Boliden, Epiroc och ABB berättar idag att man har nått en ny teknologisk milstolpe när det gäller batteriteknik inom gruvindustriell verksamhet. Bolagen har framgångsrikt implementerat det första helt batterielektriska trolleysystemet på en 800 meter lång testbana med en lutning på 13 procent, i en underjordsgruva i Sverige. Detta innebär att gruvindustrin är ett steg närmare att förverkliga hållbar och produktiv drift, parallellt med förbättrade arbetsförhållanden.
- Under de senaste tre åren har vi i nära samarbete med ABB- och Epiroc-teamen arbetat för att föra framtidens elektriska gruva ett steg närmare verkligheten, säger Peter Bergman, GM för Boliden Area, Boliden. Han tillägger: ”Det viktigaste för oss är naturligtvis att tekniken fungerar i vår egen verksamhet, men vi ser också ett mervärde i att tillsammans med våra partners driva teknikutvecklingen så att systemet kan användas i andra gruvor.”
I pressmaterialet konstaterar bolagen att resultatet av samarbetet i Bolidens gruva i Kristineberg i norra Sverige, ”markerar ett avgörande ögonblick för gruvindustrin, som fortsätter att möta stigande påtryckningar att balansera ökad produktion av kritiska mineraler och metaller med lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning.” Enligt IEA förutspås efterfrågan på mineraler som är avgörande för samhällets omvandling till ren energi att öka mellan 1,5 till sju gånger fram till 2030, vilket gör elektrifiering till en prioritet.
ABB skapade infrastrukturen från elnät till hjul, inklusive designen för trolleysystemet och dessutom likriktarstationen för testbanan. Definitionen av standarder och fordonsgränssnitt utvecklades gemensamt av projektets partnerföretag.
- Tillsammans kan vi i nära partnerskap accelerera transformationen och nå en brant kurva inom gruvteknologisk innovation som vi har gjort i Kristineberg, säger Wayne Symes, president för Epirocs division Underground. "På kort tid har vi implementerat och levererat teknik som inte bara minskar CO2-utsläppen, utan även förlänger reseavståndet avsevärt för batteridrivna fordon på tunga ramptransporter, minskar driftskostnaderna och förbättrar hälsan och säkerheten i gruvmiljöer.

Boliden avser att implementera ett fullskaligt, autonomt elektriskt trolleysystem i Rävlidengruvan, en satellitfyndighet och förlängning av Kristinebergsgruvan, och har beställt fyra (4) Minetruck MT42 SG Trolley-maskiner från Epiroc.
Den totala sträckan kommer att vara 5 km på ett djup av 750 meter. När detta är uppnått kommer Rävliden inte bara ha betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med en gruva som använder konventionell teknik, utan den kommer också att vara med och sätta en standard för nya gruvor.

Avsevärt förbättrad arbetsmiljö
Parallellt med att minska koldioxidutsläppen lovar elektrifieringen av gruvdrift också förbättrad hälsa och säkerhet för branschens arbetsstyrka. Genom att implementera detta system strävar samarbetspartnerna efter att bevisa att arbetsmiljön underjord kan förbättras avsevärt, med mindre utsläpp, buller och vibrationer överlag samtidigt som den totala kostnaden per ton minskar.

Vardera partner har tillhandahållit unik expertis i denna utvecklingsprocess, vilket tydligt visar värdet av branschsamarbete. Epiroc har adderat dynamisk laddning till sin beprövade batterielektriska Minetruck MT42 SG och dess batterisystem, och trolleylösningen är utrustad med ABB:s DC-omvandlare, HES880-växelriktare och AMXE-motorer för att förbättra kraften i systemet. Gruvtrucken har en strömavtagare med trolley kopplad till en kontaktledning, ett koncept som är mycket lämpligt för långdistansramper.

Drastiskt ökad produktivitet
Den elektriska trolleylinjen ger extra assistans till den batterielektriska gruvtrucken på de mest krävande sträckorna uppför rampen med full last, vilket möjliggör ytterligare räckvidd och batteriregenerering under drift, som i sin tur ökar produktiviteten drastiskt för en gruvverksamhet. 
– Vi är passionerade och engagerade i att skapa verkliga framsteg för gruvindustrin, säger Max Luedtke, Global Business Line Manager Mining, ABB. Han tillä’gger:
– Att se branschens första elektriska batteritrolleysystem live är inte bara resultatet av ett samarbete med Boliden och Epiroc, utan det är verkligen en milstolpe i branschen. Vi lanserade ABB eMine-konceptet med metoder och lösningar för att tillföra elektrifiering till hela gruvdriften, från elnätet till hjulet, och installationen i Kristineberg visar kraften i dessa möjligheter.

Detta projekt stöds av medel från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova, hållbar industri, och kommer att bidra till att nå Bolidens vision att vara den mest klimatvänliga och respekterade metallleverantören i världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title