Annons

DALE TUTT, VP Siemens Digital Industries Software: ”Den industriella metaversen är betydligt mer än CAD i virtual reality”

Vi lever i en teknologiskt explosiv utvecklingsera. "I alla branscher navigerar företag i en period av ökat tryck, i en blandning av osäkerhet och möjligheter. Förekomsten av smarta och uppkopplade produkter i många branscher har fortsatt att växa i takt med att företag försöker förbättra funktionalitet och användarupplevelse genom mjukvara och elektronik, och ett ökat intresse för hållbara lösningar. Samtidigt skapar utmaningar relaterade till försörjningskedjans hantering, arbetskrafts-dynamik och hållbar innovation en viss osäkerhet, men också möjligheter för företag att vinna konkurrensfördelar genom kreativa lösningar. Dessa påfrestningar, utmaningar och de möjligheter de skapar driver företag att förnya sig både i hur de fungerar och vad de erbjuder marknaden.”
Det finns onekligen en intressant spännvidd i den fond till dagens utveckling som veckans gästkrönikör, Dale Tutt, VP med ansvar för industriell strategi inom Siemens Digital Industries Software, målar upp. Men hans konklusion är att den som navigerar klokt i det landskap som nu tar form har alla möjligheter att bli unikt stark:
”För att blomstra i framtiden är det avgörande för företag att bli mer motståndskraftiga, smidiga och anpassningsbara till dynamiska förhållanden. Detta är möjligt genom en digital transformationsstrategi som utnyttjar nyckelteknologier inklusive den omfattande digitala tvillingen, mjukvaru- och systemteknik, informations- och operativ teknik (IT/OT) konvergens, och artificiell intelligens (AI) och den industriella metaversen – som var och en utgör en aspekten av digital transformation.”
Att bemästra och syntetisera dessa teknologier kommer att göra det möjligt för företag att gå vidare på sina digitala resor, uppnå högre nivåer av mognad för digital transformation och möjliggöra kraftfulla funktioner som AI-driven generativ design och optimering med sluten slinga, menar han.
I dagens artikel dyker Tutt djupare in i den industriella metaversen och hur den kan visa sig vara den mest transformerande i hur företag bedriver sin verksamhet. Den industriella metaversen fortsätter att visa potential för att återuppfinna hur produkter designas, tillverkas och underhålls. Den kombinerar den fysiska grunden för den omfattande digitala tvillingen med de imponerande visualiseringarna av metaversen för att skapa en delad och omslutande miljö där lärandet går snabbare och mer intuitivt, designkoncept är lättare att förstå och där nya idéer kan undersökas snabbt och grundligt för att driva innovation för framtiden. Kort sagt, den industriella metaversen är mer än CAD i VR.

Industriella kunder är fortfarande intresserade av potentialen hos den industriella metaversen för högtrohet och realtidsvisualisering av system i omslutande, immersiva miljöer. Dessa miljöer i den industriella metaversen kan hjälpa till att förändra hur produkter designas, förvisso, men också hur de tillverkas och underhålls, vilket förhoppningsvis underlättar människors jobb i hela ett företag.

En miljö som möjliggör utvärdering, analys och förutsägelse
Läsare har utan tvekan hört talas om metaversen som en konsumentprodukt – tänkt som en virtuell plats där användare kan gå för att spela spel, umgås, engagera sig i handel, till och med äga virtuell egendom. Den industriella metaversen liknar detta bara till namnet. Den industriella metaversen är en fysikbaserad virtuell miljö som möjliggör utvärdering, analys och förutsägelse av beteende baserat på deterministiska modeller av produkten, processen, produktionsanläggningen och mer. Denna miljö är tillgänglig via flera olika enheter, inklusive, men inte begränsat till, förstärkt (AR, Augmented Reality) och virtuell verklighet (VR, Virtual Reality). Den aggregerar och normaliserar också data från flera källor för att möjliggöra en holistisk bedömning av ett system eller produkt, allt i en miljö.
Resultatet är en virtuell miljö, grundad i den fysiska verkligheten, som möjliggör snabb och intuitiv konceptualisering, design och detaljerad konstruktion av komplexa produkter och system.
Istället för att bedöma systemets prestanda enbart baserat på diagram, tabeller eller rådata, kan designen visualiseras och manipuleras i full 3D, vilket gör det möjligt för användare att interagera med den digitala tvillingen. Detta kan hjälpa till att avslöja problem som tidigare ofta inte upptäcktes förrän prototyper byggdes och testades i den verkliga världen, vilket leder till förseningar i tidsschemat, ökade kostnader och materialanvändning.
Eventuella problem som identifieras i den industriella metaversen kan lösas snabbt genom snabb design-iteration i den virtuella världen, vilket sparar tid, resurser och pengar.

Dessutom är den industriella metaversen inte en fristående miljö, skild från den dagliga verksamheten i ett företag. Den industriella metaversen kan ta in data från flera källor, både verkliga och digitala, och orkestrera denna data till en enda upplevelse för användaren. Detta samlar all information i en vy, vilket möjliggör större transparens och en djupare förståelse för dynamiken i en systemdesign, produktionsprocess, försörjningskedja eller otaliga andra problem.
Som ett resultat är den industriella metaversen mer än ett utrymme för skapande, det gör det också möjligt för företag att aktivt övervaka, analysera och hantera verkliga tillgångar i en process med sluten loop, så att de kan fatta mer välgrundade ingenjörs- och affärsbeslut.

Den industriella metaversen kan ta in data från flera källor, både verkliga och digitala, och orkestrera denna data till en enda upplevelse för användaren.

Att nå den industriella metaversen genom digital transformation
För att nå sitt fulla potential måste den industriella metaversen bli mer än en visualiserad version av den digitala tvillingen.
På fabriksgolvet i tillverkningen måste varje rörelse och handling redovisas på ett exakt sätt, vilket kräver realtidsfysik. Ökad tillgång till molnet och ”cloud computing” kommer att stödja den industriella metaversen med den nödvändiga beräkningskraften för att säkerhetskopiera uppslukande bilder med fysiska simuleringar, vilket avsevärt ökar dess värde i design- och utvecklingsprocessen.
Genom att tillämpa verklig fysik och robusta operationella data på den industriella metaversen har vi potentialen att skapa mer än en spelifierad upplevelse. Resultatet kan bli en delad och uppslukande miljö där lärandet går snabbare och mer intuitivt, designkoncept är lättare att förstå och där nya idéer kan undersökas snabbt och grundligt för att driva innovation för framtiden.

En sådan kraftfull miljö är kulmen på viktiga tekniktrender som tar form över branscher idag. Företag som anammar den digitala transformationsresan kommer att vara positionerade för att övervinna utmaningarna vid horisonten och ta sig före konkurrenterna genom att utnyttja kapaciteten hos den omfattande digitala tvillingen, mjukvaru- och systemteknik, integrerade IT- och OT-system, artificiell intelligens och i slutändan industriell metavers.

Artikelförfattaren, Dale Tutt, är VP för Industry Strategy på Siemens Digital Industries Software.

Om författaren – tunga meriter inom aerospace- och rymdindustrin
PLM&ERP News’ och ENGINEERIN.COMs läsare har mött Dale Tutt i tidigare artiklar – t ex:
The Lockheed Martin Aeronautics Win – Integration and Digital Twins the Secret to Siemens’ A&D Success
Han är i dagsläget alltså VP för Industry Strategy på Siemens Digital Industries Software, och leder ut vecklingen av digitala transformationslösningar som möter kundernas branschspecifika behov. Tutt kom till Siemens 2019 som vicepresident för flyg- och försvarsindustrin.
Innan han började på Siemens arbetade Tutt på The Spaceship Company, ett systerföretag till Virgin Galactic, som VP of Engineering och VP of Program Management, och ledde utvecklingen av rymdskepp för rymdturism. Han ledde teamet på en framgångsrik flygning till rymden i december 2018.
Tidigare arbetade Tutt på Textron Aviation/Cessna Aircraft i program- och ingenjörsledande roller. Som chefsingenjör och programchef för Scorpion Jet-programmet ledde han ett dynamiskt tvärfunktionellt team för att designa, bygga och flyga Scorpion Jet-prototypen från idé till första flygning på 23 månader.
Tutt arbetade också som ingenjör på Bombardier Learjet och General Dynamics Space System Division.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title