Annons

Elektrisk mobil drivteknik: Siemens köper EBM-PAPST verksamhet

Motordrivna mobila industriella lösningar börjar bli ett allt viktigare inslag i modern global tillverkningsindustri. De spelar kort sagt en nyckelroll inom fabriksproduktion och området IDT, Industriell DrivTeknik, växer i betydelse parallellt med mobilitets-lösningarnas expansion. Detta hänger samman med att den moderna typen av intelligenta och integrerade mekatroniska drivsystem stöder automatisering och digitalisering av egentligen alla sorters produktionsprocesser. Marknadsmässigt är detta alltså en trend med tung kommersiell potential, inte minst relaterat till expansiva områden som batteridrivna lösningar inom såväl intralogistik som mobila robotlösningar.
Sett i detta perspektiv är Siemens AGs i förra veckan annonserade köp av EBM-PAPSTs IDT-delar ingen överraskning. Siemens är redan framstående på mobilitets-området, men med köpet av dessa bitar - och med det tillskott på 650 kompetenta IDT-specialister som förvärvet för med sig - stärker man sin position ytterligare. Inte bara teknologiskt för att EBM-PABST har en intressant och innovativ lösningsportfölj, utan också för att man på köpet får tillgång till en potent kundportfölj.
Verksamheten inom EBM-PAPSTs industriella drivteknik inkluderar intelligenta, integrerade mekatroniska system inom skyddsområdet för extra låg spänning och innovativa rörelsekontrollsystem. Dessa system används i frigående förarlösa transportsystem. Det planerade förvärvet kommer att komplettera Siemens Xcelerator-portföljen och stärka Siemens position som en ledande leverantör av lösningar för flexibel produktionsautomation, konstaterar Cedrik Neike, styrelseledamot för Siemens AG och CEO för Digital Industries:
- Så är det, säger han i en kommentar. Bolagets innovativa portfölj av mekatroniska drivsystem och dess högkvalificerade personal passar utmärkt för Siemens. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att göra nya affärer och har dessutom en stor kundpotential på den snabbt växande marknaden för intelligenta, batteridrivna drivlösningar mobila robotlösningar.
Genom deras användning i mobila robotar och förarlösa transportfordon, samt inom automatisering av hjälpprocesser, är de en viktig hävstång för större flexibilitet och produktivitet. Av denna anledning förväntas hög marknadstillväxt i detta marknadssegment. Integrationen av IDT-portföljen i Siemens befintliga automationsportföljen och utnyttjandet av Siemens globala försäljningsnätverk kommer att öppna upp ny marknadstillgång och generera betydande affärspotential inom området flexibel och autonom fabriksautomation.
Transaktionen ska vara slutförd i mitten av 2025, med förbehåll för nödvändiga godkännanden för utrikeshandel och fusionskontroll. IDT-verksamheten inom EBM-PAPST är belägen i St. Georgen och Lauf an der Pegnitz, Tyskland, och i Oradea, Rumänien.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet.

EBM-PASPST-chefen, dr Klaus Geißdörfer, CEO för bolagsgruppen pekar också han i ett uttalande på betydelsen av den kommersiella marknad som öppnar sig för bolaget i Siemens famn:
– Förvärvet av Siemens är ett strategiskt viktigt steg för oss. Vad vår industriella drivteknik (IDT)-verksamhet hittills saknat är en global försäljningsorganisation för maximal tillväxt. Siemens är en långvarig kund och ett företag med stark internationell marknadspenetration och en omfattande kundbas. Den integration som nu har kommit överens om kommer att ge vår IDT-verksamhet global marknadstillgång. Det kommer att öppna upp nya horisonter för innovation och ytterligare tillväxtsäger han och tillägger att, ”vi kommer att använda intäkterna från försäljningen av IDT-verksamheten för att ytterligare expandera våra Air Technology and Heating Technology-divisioner, för att ytterligare stärka våra tre regioner – Europa, Asien och Amerika – och för att investera i framtida områden av vår produktportfölj, som digitalisering och hållbarhet.”

Denna investering i intelligenta, integrerade och nätverksanslutna mekatroniska system understryker Siemens engagemang för hållbar innovation och dess position som en ledande leverantör av system och lösningar för framtidsorienterad, flexibel produktionsautomation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title