Annons

När är bästa tiden för tillverkande företag att överväga reshoring?

GÄSTKRÖNIKA av ERP-UTVECKLAREN JEEVES' MIKAEL BRODIN. ”På den globala marknaden har offshoring länge varit ett sätt för företag som tillverkar orginalutrustning (OEM) att få lägre kostnader och större valfrihet. Men det här förändras i takt med att allt fler företag inser att ett allt för stort beroende av import kan göra dem sårbara för brister. Som ett resultat av detta så har intresset för reshoring ökat hos många svenska tillverkare och ett av branschens mest diskuterade samtalsämnen är numera hur man kan stärka globala leveranskedjor. Reshoring erbjuder stora möjligheter för medelstora industriföretag, men det är svårt att bedöma när bästa tidpunkten är för att flytta tillverkningen närmare hemmamarknaden.”
Det skriver Mikael Brodin, Director på Jeeves Forterro, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Jeeves, grundat i Sverige 1992, är idag en del av Forterro-gruppen, som i sin tur är en av ERP- och affärssystem-marknadens större aktörer med programvarulösningar som används av mer än 13 000 industriella företag både i Europa och globalt. För Jeeves del handlar detta huvudsakligen om kunder i SMB-segmentet - små- och mellanstora tillverkande och distribuerande företag.
Reshoring är alltså ämnet i dagens gästkrönika, men vad är det? ”Reshoring eller Onshoring som det kallas ibland innebär att tillverkning och andra produktionsprocesser, exempelvis tillverkning, flyttas tillbaka till det land där OEM-företaget är baserat. Antingen kan man flytta verksamheten, bygga nya lokala produktionsanläggningar eller strategiskt bygga upp ett nätverk av lokala leverantörer,” definierar Mikael Brodin saken, och fortsätter:
”Det finns flera orsaker som ligger bakom att intresset för reshoring har ökat de senaste 18 månaderna. En av de största drivkrafterna är för att undvika konsekvenserna av geopolitiska händelser samt för att motverka stigande kostnader för arbetskraft där det tidigare har varit kostnadseffektivt. Andra anledningar är ett behov av att minska antalet flyg- och fraktkilometer för att uppfylla ESG-krav och kundernas ökade krav på att handla lokalproducerat.
Reshoring innebär även en möjlighet att öka innovationstakten och kompetensutvecklingen på hemmaplan, att utveckla delade resurser och kompetens samt säkerställa att produkter och komponenter i högre grad uppfyller kvalitetsstandarder. Kort sagt är det ett sätt att stärka leverantörernas verksamheter och relationer samt bidra till att göra själva tillverkningen framtidssäkrad.”
Men när är rätt läge att flytta hem produktionen?

”Många tillverkare i Sverige och runt om i Europa hade redan innan Covid-19 börjat ta hem produktionen från olika platser i Asien. Det här var en trend som fortsatte under pandemin och accelererade ytterligare i samband med kriget i Ukraina. Allt fler företag har insett värdet av att ha lokala leveranskedjor som ett sätt att höja kvalitén och utveckla den egna kompetensen. Dessutom är det ett sätt att stötta den lokala ekonomin, minska transport- och miljöpåverkan samt få kortare ledtider. Med hjälp av automatiserad tillverkning och effektiva affärssystem kan företag göra det kostnadseffektivt. Men när är det rätt tillfälle att gå över till reshoring?

Fem motiv till att skifta till reshoring
Vi på Jeeves-Forterro har identifierat fem saker som motiverar ett skifte:

  1. Leverantörskostnaderna har ökat – komponent- och materialbrist har lett till fluktuerande priser vilket gör import mindre kostnadseffektivt speciellt i kombination med stigande löner i Asien. Till det tillkommer även extra fraktkostnader, ledtider, returer och importtullar. Ett effektivt affärssystem kan analysera inköpen, ha koll på förändringar och utvärdera när det är mer lönsamt att köpa från lokala leverantörer.
  2. Leverantörer föredrar automatisering framför kostnadsbesparingar – även om globala arbetskraftskostnaderna ökar så är de fortfarande lägre än i Sverige. Den strama arbetsmarknaden efter Covid-19 och ökade efterfrågan på specialistkompetens har bidragit till höjda löner och skapat ett kompetensgap som försvårar omlokaliseringen. Många små- och medelstora tillverkare automatiserar dock rutinmässigt processer för att förbättra effektiviteten, få tillgång till rätt affärsinformation, hantera arbetskraftbrist och sänka kostnaderna. Om leverantörerna gör samma sak kan en tillverkare dra nytta av deras effektivitetsvinster i stället för att söka lösningar utomlands.
  3. För stort beroende av en handfull leverantörer – nedstängningarna i Kina under Covid-19 ledde till omfattande störningar och visade hur sårbara de globala leverantörskedjorna är. Det här blev en påminnelse om risken med att vara beroende av några få leverantörer och att det kan leda till kritiska brister. Med hjälp av ditt affärssystem kan du få insyn i leveranskedjan och på så sätt vidta åtgärder för att minska effekterna av framtida störningar.
  4. Medarbetarna saknar rätt kompetens – tidigare så flyttade OEM-tillverkare sin produktion till länder i Asien på grund av lägre tillverknings- och arbetskostnader och för att få högre marginaler och fler valmöjligheter när det gäller leverantörsbasen. Det här är något som håller på att försvinna i takt med att tillverkarna vill öka kontrollen över sin leverantörskedja samtidigt som kostnaderna för produktion och import ökar och gör det mindre fördelaktigt. Dessutom finns det nya möjligheter att effektivisera på hemmamarknaden med hjälp av ny teknik.
  5. Kundernas krav – reshoring drivs ofta på av kundernas krav på kortare leveranskedjor. Lokal tillverkning ger förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan och regionala ekonomiska fördelar vilket blir allt viktigare för svenska företag. Det ökar även transparensen vilket ligger i linje med ett ökat intresse för produkternas ursprung.

    Att dra nytta av fördelarna
    Reshoring innebär stora möjligheter för tillverkande företag att positionera sig som en pålitlig och långsiktig leverantör till stora OEM-företag. Förutom en sund orderingång så kan reshoring även bidra till samarbete, innovation och tillgång till kompetens och resurser. Tekniken kommer spela en viktig roll för att stödja den här övergången och rätt ERP-lösning kan ge små tillverkare den kontroll och förståelse de behöver för att underlätta reshoring. I takt med att allt fler ERP-leverantörer förbättrar sina molnerbjudanden så blir affärssystemen även enklare att använda och mer tillgängliga.

Av Mikael Brodin,
Director på Jeeves Forterro

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title