Annons

SDVs: General Motors storsatsar ihop med Wipro och Magna

Idag är det få som protesterar mot beskrivningen av bilar som datorer på fyra hjul. Ända sedan de under 1970-talet introducerade elektroniska styrenheterna (ECU), med tillhörande mjukvara inom fordonsindustrin, har både mjukvara och elektronikanvändningen bara pekat uppåt. En effekt är att mjukvaran med tiden blivit otroligt omfattande. En modern bil innehåller idag runt 100 miljoner rader kod och om vi räknar med att autonoma fordon realiseras lär antalet kodrader bli över 300 miljoner för att hantera nivå 5, enligt beräkningar som gjorts.
Ingen behöver sålunda tvivla över mjukvarans fortsatt växande betydelse inom fordonsbranschen. Man talar i sammanhanget om SDVs, Software Defined Vehicles. Det finns förstås flera definitioner av vad detta betyder, men enkel och användbar är följande, citerad av Jens Burman på sajten omEV: ”Med SDV går bilar från att vara färdiga produkter när de lämnar fabriken till en maskin som kontinuerligt uppdateras och förbättras under livslängden. Eller alternativt, att alla bilens system styrs av mjukvara och att de går att uppdatera Over-The-Air (OTA).”
Oavsett definitionen händer det kontinuerligt massor relaterad till mjukvaruexplosionen inom automotive. Ett intressant exempel är nyheten att General Motors (GM), den globala fordonsleverantören Magna, och teknik- och konsultföretaget Wipro, har gått samman för att utveckla en B2B-säljplattform för mjukvara för bilar. Plattformen, kallad SDVerse, syftar till att revolutionera inköps- och upphandlingsprocessen för bilmjukvara genom en matchmaking-plattform för köpare och säljare.
Till skillnad från det traditionella tillvägagångssättet, intern mjukvaruutveckling, kopplar SDVerse ihop köpare och säljare av mjukvara genom en digital plattform. Säljare listar sina programs funktioner och attribut, medan köpare enkelt kan utforska tillgängliga programvaruprodukter bland det omfattande utbudet. Affären görs direkt via plattformen, vilket ger en sömlös upplevelse för alla användare.
- Denna mjukvarumarknadsplats, första av sitt slag, skapar en oberoende, industridriven one-stop-shop för programvara för inbyggda system, vilket avsevärt utökar tillgången till nya innovationer, hjälper till att sänka kostnaderna och gör det möjligt för företag som GM att implementera kritisk programvara snabbare, säger Dan Nicholson (bilden), VP för Strategic Technology Initiatives, General Motors.
- Mjukvarumarknaden för bilar förväntas nästan dubblas under detta årtionde, vilket potentiellt överstiger motsvarande tillväxt av talangpooler för mjukvaruutveckling, säger konsulten Wipros Harmeet Chauhan, Global Head Wipro Engineering Edge.

Wipros Harmeet Chauhan konstaterar vidare att det finns en klyfta som måste överbryggas i sammanhanget:
– Ja, så är det. Det nuvarande paradigmet för mjukvaruförsörjning kommer sannolikt inte att kunna hantera denna växande klyfta utan att offra både lönsamhet och befintliga ambitioner för mjukvarudefinierade fordon. SDVerse tar itu med denna problematik och bidrar med många fördelar till branschen.

Kommer att innehålla hundratals mjukvaruprodukter
SDVerse är för närvarande under utveckling och förväntas innehålla hundratals mjukvaruprodukter för bilar, och deltagare från hela fordonsindustrins värdekedja är inbjudna att gå med. Förutom grundarföretagen finns också en lanseringsgrupp som utgörs av Ampere, FEV, Forvia, HL Mando, NXP Semiconductors, TTTech Auto och Valeo.

Prashant Gulati har utsetts till VD för SDVerse med tillträde den 5 mars 2024. Prashant är en erkänd profil inom mjukvaruteknik med mer än två decennier av erfarenhet av att lansera och leda fordonsorganisationer, och därav helt rätt person att maximera potentialen hos framväxande teknologier, såsom AI, inom fordonsindustrin.

Vilka är fördelarna?
Några viktiga fördelar med SDVerse, som ska vara prenumerations-baserad:
• Minskad kostnad, tid och komplexitet, genom att eliminera dubbelarbete, möjliggöra återanvändning av redan utvecklad programvara och möjliggöra större skalfördelar genom att paketera beställningar av programvara från olika kunder

• Högre kvalitet på mjukvara, som redan har genomgått fler cykler av testning och validering. Dessutom förbättrar den fria marknadsstrategin kundernas fordonskvalitet genom konkurrens

• Förbättrad resursallokering, vilket gör det möjligt för OEM-tillverkare och leverantörer att använda tekniska resurser för att förnya sig inom områden som förbättrar och differentierar förarens och passagerarnas upplevelser, och minimerar tiden som går åt till att ”uppfinna hjulet på nytt”

• Förbättrade intäkter för säljare, genom en utökad kundbas och möjligheter att tjäna pengar på befintlig IP

• Nytt tillvägagångssätt för mjukvaruförsörjning, vilket gör det möjligt för företag att köpa mjukvara separat från hårdvara och skapa ett attraktivt alternativ till OEM insourcing av mjukvaruutveckling

Ett mer sammankopplat ekosystem
För Magnas del, tung global underleverantör till fordonsindustrin, säger Joerg Grotendorst, senior VP, Corporate R&D, att deras deltagande i SDVerse drivs av bolagets pågående engagemang för att främja samarbete och driva fordonsindustrin framåt:
– Genom att anamma denna innovativa plattform strävar vi efter att skapa ett mer sammankopplat ekosystem som uppmuntrar OEM-tillverkare, leverantörer och specialprogramvaruutvecklare att samarbeta och samskapa banbrytande lösningar. SDVerse representerar en transformativ möjlighet att revolutionera mjukvaruutveckling, försäljning och inköpsprocesser, vilket i slutändan påskyndar branschens övergång till det mjukvarudefinierade fordonet.

GM, Magna och Wipro har designat och utvecklat SDVerse, som också kommer att styras tillsammans av de tre grundande företagen. Managementföretaget Roland Berger har fungerat som projektets strategiska rådgivare sedan start.

Konstantin Shirokinskiy, partner på Roland Berger tillägger:
– SDVerse erbjuder en plan för OEM och leverantörer för att tillgodose deras behov av inbyggd mjukvara mer effektivt. Det frigör knappa programvarutekniska resurser som krävs för att rulla ut nya differentierade programvarufunktioner, omorganiserar utvecklingstidslinjer för att snabbare utveckla bättre SW-aktiverade fordon och säkerställer att programvara värderas korrekt. Företag kan effektivisera sin verksamhet, bli mer fokuserade, effektiva och lönsamma.

Torsdagen den 4 april kommer talespersoner från GM, Magna och Wipro att delta i en livestreamad paneldiskussion om initiativet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title