Annons

Volvo Cars, ABB, Atlas Copco och Högskolan Väst utvecklar hållbar metod för storskalig tillverkning av batteripack

”FRAMTIDENS ELBILS-BATTERIER ÄR CIRKULÄRA." De senaste årens eskalerande efterfrågan på elbilar har lett till en enorm skjuts för produktionen av bilbatterier – en trend som förväntas hålla i och växa exponentiellt de kommande decennierna. Detta parallellt med att priserna på batterier till fordonsmarknaden trendmässigt gått ner, under det senaste decenniet från 780 dollar per kWh till 139 dollar, enligt Bloomberg New Energy Foundation. Detta är förstås bra och borde med tiden också bättre kunna speglas in i fordonens pris, som inte alls på samma sätt minskat i pris.
Andra viktiga bitar, där utvecklingen också pekar åt rätt håll, eller åtminstone har potential att göra det handlar om miljöproblematiken. En grundläggande fråga är: hur lyckas man säkerställa cirkulariteten i en tillverkningsprocess, som hittills fokuserat mer på att producera nya högpresterande produkter än att optimera deras livscykler?
Högskolan Västs Vivek Patel, docent vid avdelningen för svetsteknologi, koordinerar ett treårigt RISE-projekt där en mer hållbar metod för storskalig tillverkning av batteripack utvecklas tillsammans med industrigiganter som Volvo Cars, ABB och Atlas Copco.
Han menar att det enda sättet att uppnå verklig cirkularitet inom bilbatteriindustrin är att skifta fokus till design som håller för framtida generationer. Särskilt intressant här är fogarna (limmade, mekaniska och termiska) som används för att montera batteripacken. Hittills har de främst utvärderats utifrån egenskaper som prestanda, tillverkningsbarhet och kostnader. Framöver är det avgörande att också ta hänsyn till hur väl de lämpar sig för demontering, återmontering och automatisering.
- En av de största utmaningarna handlar om just fogarna, säger Vivek. Det finns många fogar i ett batteripack. Det är inte lätt att hitta ett sätt att demontera dem utan att äventyra fogen och samtidigt möjliggöra återvinning genom att separera materialen på ett bra sätt.

Vivek Patel hävdar att man genom att tänka nytt kring produktionsprocessen för batteripack snart kan ha tillverkning med återvunnet material inom räckhåll.
– Om vi planerar i förväg borde vi även kunna återanvända vissa svetsade delar tack vare att vi implementerar olika tekniker för hur bilbatterier tillverkas idag, säger Vivek.

Många intresseområden
Listan över intressenter och samarbetspartner är både lång och imponerande: RISE, Swerim, Volvo Cars, Stena Recycling, Polestar, ABB och Atlas Copco är alla med och delar sina kunskaper och erfarenheter inom sammanfogningsteknik, demontering och hållbarhet.
– Många olika intresseområden överlappar här, förklarar Vivek. Volvo Cars är särskilt intresserade av hållbarhetsaspekterna och Stena Recycling ser främst till återvinningsfördelarna.
– Atlas Copco och ABB fokuserar å andra sidan mer på hur fogar skulle kunna demonteras på ett mer sofistikerat sätt med hjälp av exempelvis automation och robotik. Allt handlar om gemensam kunskapsinhämtning och att sprida kunskapen för att i nästa steg kunna förbättra den framtida potentialen i återvinning och återanvändning av batteripack.

Vägen framåt
Forskningsprojektet startade den första september 2023 och förväntas pågå i tre år fram till slutet av augusti 2026. Det teoretiska och förberedande arbetet har fått en lovande start och projektgruppen ser fram emot att kunna börja genomföra tester.
– Vi har redan definierat allt som krävs av ett batteripack utifrån ett cirkulärt perspektiv för att materialet ska kunna återanvändas, säger Vivek.
– Just nu försöker vi lista ut hur vi på bästa sätt bryter ner processen för att själva fogningen ska kunna göras på ett sätt som möjliggör enkel demontering. När vi är klara med idéutvecklingen är planen att börja förbereda för tester i sommar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title