VerkstadsForum

2407 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

PLM/AVANCERAD SIMULERING: Därför är TECHNIAs köp av brittisk-amerikanska CAE-bolaget Claytex en klok satsning

PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA meddelade igår att man köper Claytex Services, en brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med mer än 20 års erfarenhet av fordon, motorsport, flyg och försvar, industriell utrustning, energi och processindustri.
Denna affär kommer nu i sig inte som någon överraskning. TECHNIA har en historik av att vara en av marknadens mer proaktiva spelare och bara så sent som i september ifjol köpte man det polska simuleringsbolaget BudSoft. Samtidigt är detta och dagens annonserade förvärv en spegling av starka marknadsbehov relaterat till digital simuleringskompetens och mjukvarustöd.
Under de senaste fem åren har investeringarna från världens företag i simulerings- & analys-mjukvara och relaterade tjänster, enligt analytikern CIMdata, ökat från 2016 års dryga 5 miljarder dollar (motsvarande ca 45 miljarder kronor) till 2021 års beräknade siffra på drygt 8 miljarder dollar (ca 73 miljarder kronor). Klart är också att framtiden ser ännu ljusare ut: per 2025 förutser analytikern att investeringarna kommer att ligga på 12 miljarder dollar (ca 110 miljarder kronor). TECHNIAs konsekventa satsning på att bygga upp ett brett Simulation Center of Excellence ser alltså ut som en mycket klok satsning.
- Claytex-teamet ligger i framkant av simulering och digital tvillingteknologi som möjliggör fullständig systemsimulering av fordon, utrustning och byggnader, säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman i en kommentar.
Någon köpeskilling avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa hela analysen av denna affär.

PLM/Breaking News: Aras tar över sin huvudpartner, nordiska Minerva

Att det skulle hända större och mer omvälvande saker inom PLM-utvecklarens, Aras sfär, med nye CEOn, förre PTC-mannen, Roque Martin, vid rodret är måhända ingen överraskning. Idag kommer ett tydligt avtryck av det nya ledarskapet: De senaste årens PLM-utmanare Aras tar över sin största globala samarbetspartner, Minerva Group.
Med Innovator-sviten som programplattform – en lösning man själva under de senaste åren börjar karaktärisera som en lågkodlösning – har bolaget under förre ledaren, grundaren och numera styrelsemedlemmen Peter Schroer tagit klivet upp och betraktas numera av t ex analytikern CIMdata som en av de ledande plattformarna och etiketteras som en s k ”mind share leader”.
När man nu tar över och fusionerar in Minerva i bolaget får man in en spelare som betytt mycket för Aras industrispecifika utveckling, både teknologiskt och kommersiellt. Minerva Group är baserade på Aras-plattformen och riktar sig särskilt till tillverkare av medicintekniska produkter och högteknologisk elektronik. Dessutom har IT-tjänsteleverantören omfattande branschkunskap inom fordons-, flyg-, försvars- och industribyggnadssektorerna.
I och med sammanslagningen kommer Aras att ha en lokal närvaro i Skandinavien och Nederländerna. Sammanslagningen träder i kraft omedelbart.
Klicka på rubriken för att läsa mer, bland annat med analytikers omdömen.

SIMULERING & ANALYS: MSC Software har från årsskiftet blivit Hexagon Design & Engineering

MSC Software med historik tillbaks till NASA på 1960-talet och välkända inom CAE & Simulerings-området med ledande programvaror såsom MSC/Nastran och Adams för flerkroppsanalys och fordonsdynamik kommer från årsskiftet att marknadsföras under Hexagons varumärke.
- Vi har varit en del av Hexagon sedan 2017 och sedan 2020 har MSC Softwares f d CEO, Paolo Guglielmini, varit chef över Hexagon division Manufacturing Intelligence (HMI), där vi nu är över 8.000 personer som utvecklar och levererar lösningar inom Smart Industri. Detta inkluderar förutom MSC också Hexagon Metrology som är den gamla kärnan i Hexagon-portföljen samt PS som står för kompetens och lösningar inom CAM med flera framstående varumärken som ni kunnat läsa om på PLM&ERP News, säger Fredrik Roos från det svenska bolaget i Göteborg.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Teamcenter Quality 6.0: Kan man minska produktutvecklings- och driftskostnader och samtidigt vässa kvalitén?

Ytligt sett kan det se ut som en paradox att man kan minska produkt- och driftskostnader, öka effektiviteten, samtidigt som man vässar kvaliteten på sina produkter. Problemet blir inte enklare av att dagens produktionsupplägg ofta präglas av globalt distribuerade lösningar. Men en av de riktigt viktiga fördelarna med några av de skarpaste produktframtagnings-plattformarna är att de här faktorerna går att förena.
Siemens Digital Industries Teamcenter Collaboration Platform är ett bra exempel på en sådan. En av modulerna på denna sömlöst uppbyggda plattform är Teamcenter Quality. Det är en produktfamilj som kan arbeta sammankopplat med flera domäner på Teamcenter Collaboration Platform. Med hjälp av ytterligare delar av Teamcenter-portföljen, erbjuder Teamcenter Quality ett slutet kretslopp från design till tillverkning på verkstadsgolvet.
Allt detta aktualiseras av att Siemens i dagarna har släppt en ny version av kvalitetshanteringsprogrammet – Teamcenter Quality 6.0. Den nya versionen innehåller mer specifikt förbättringar av sånt som felläges- och effektanalys (FMEA), kontroll- och inspektionsplanering, kvalitetsprojektledning, problemlösning, kvalitetsproblem-hantering och kvalitetsåtgärds-hantering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: CaeTek blir ny kanalpartner till Altair för Norden och Baltikum

Simulerings-, analys- och HPC-utvecklaren Altair har fullt drag under galoscherna sedan ett par år. Bolaget har kontinuerligt graderat upp sin breda programportfölj och dessutom köpt in en rad nya och starkare lösningar till sina plattformar, både på HPC-sidan och CAE-området. Man fortsätter dessutom att bygga på sin partnerkedja globalt, inte minst då med avseende på Norden. Dagsaktuellt i det senare fallet är att CaeTek har anslutit sig till Altairs växande nätverk av kanalpartners.
CaeTek kommer att erbjuda sina kunder i Norden och Baltikum alla Altairs simulerings-, dataanalys- och HPC-lösningar. Bolaget skriver i en pressrelease att man, ”med ett starkt fokus på simulering täcker hela utbudet av fysik, inklusive strukturer, multifysik, termisk och vätskesimulering och mer, och tillhandahåller de bästa lösningarna för att simulera alla fysiska fenomen som en produktdesign-process kan kräva.”
- Våra kunder har nu tillgång till avancerade teknologilösningar, som ger oöverträffade insikter för att fatta snabbare och mer välgrundade beslut, säger Mika Ketola, kundansvarig på CaeTek.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Altair inleder exascale-eran med Hewlett Packard Enterprise-avtal kring bolagens HPC-lösningar

En av CAE-utvecklaren Altairs speciella kompetensområden handlar om HPC, alltså högpresterande databehandling, ”High Performance Computing”. Lösningar för detta är också tätt knutna till effektiv hantering av bolagets omfattande portfölj av simulerings- och analysmjukvaror, vilket gör kopplingarna till vassa HPC-lösningar synnerligen viktiga.
Just de här bitarna är också av stor betydelse som bakgrund till Altairs besked idag att man signerat ett flerårigt avtal med Hewlett Packard Enterprise (HPE) för att erbjuda Altairs HPC-lösningssvit för schemaläggning och hantering med HPEs HPC-system, i syfte att stödja nästa generations superdatorer.
Lösningssviten inkluderar Altair PBS Professional, en snabb och kraftfull arbetsbelastningshanterare, som förser användare med robust, skalbar teknologi och som kan hantera de mest intensiva jobben, samtidigt som produktiviteten förbättras, utnyttjandet och effektiviteten optimeras och administrationen förenklas för superdatorer av alla storlekar.
Altair och HPE har ett starkt, nästan 20-årigt förhållande förankrat i vår gemensamma önskan att erbjuda kunderna topplösningar som kommer att driva framtiden för superdatorer, säger Sam Mahalingam, teknisk chef, Altair, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS behåller positionen som ledande inom fältservice i analytikern IDCs senaste MarketScape-rapport 2021-22

Svenska utvecklaren av affärssystem, IFS, har de senaste tio åren genomgående hamnat väl positionerade i konkurrensen med sin Applications-svit när analytiker som Gartner, ARC Advisory, IDC och andra gjort sina utvärderingar av de ledande aktörerna.
Det var därför inte någon överraskning att IFS återigen hamnar i ledarkategorin på fältservicesidan (FSM, ”Field Service Management”) när just IDC nyligen publicerade sin MarketScape-rapport: ”Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2021–2022 Vendor Assessment”. Det är kort sagt inte för inte som IFS anses vara en av världens ledande utvecklare av just fältservicelösningar.
MarketScape-rapporten bedömer i vilken utsträckning FSM-leverantörers kapacitet och strategier hjälper företag att forma effektiva tjänster och möjliggöra leveranser av repeterbara och konsekvent engagerande upplevelser. För att göra detta är fältserviceteam beroende av plattformar som har förstärkt verklighet (”Augmented Reality, AR”)/blandad verklighet (”Mixed Reality, MR”), Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) för att skapa effektiva serviceinsatser på fältet. Det handlar i detta om mjukvaror som gör det möjligt för teamen att gå längre än att vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt, med rätt delar och rätt kompetens genom att erbjuda vassa plattformar för prediktiv och proaktiv distansservice och dessutom personligt anpassade upplevelser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB och HASCO bildar samriskföretag för smart tillverkning i Kinas bilindustri

AUTOMOTIVE. Övergången till elbilsproduktion bland världens fordonstillverkare kräver omställningar i alla leverantörsled. Bildelstillverkare behöver av detta skäl investera allt mer i flexibla anläggningar där de kan tillgodose snabbt föränderliga behov och trender; något som i hög grad också påverkar leverantörerna av PLM-mjukvaror och automationsutrustning.
Det är bakgrunden till gårdagens tillkännagivande från automationsexperten ABB och Kinas ledande bildelstillverkare HASCO att de båda företagen bildar ett nytt samriskföretag för att driva fram nästa generation av smart tillverkning i Kinas bilindustri.
Samriskföretaget ska bygga vidare på den befintliga och framgångsrika relationen mellan de båda företagen för att genomföra den viktiga utvecklingen av mycket flexibel och hållbar bildelstillverkning inom HASCOs verksamhet i Kina.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Semcon växer inom digitalt lärande genom köp av brittiskt bolag

Teknikkonsulten Semcon fortsätter sina satsningar i Storbritannien, trots det större tapp man gjorde inom teknisk produktinformation strax före jul då en av bolagets fordonskunder i landet meddelade att man har för avsikt att i egen regi producera huvuddelen av den leverans som nu utförs av Semcons affärsområde Product Information.
Men det finns annat att hämta i Storbritannien och idag meddelade Semcon att man köper brittiska Walkgrove och etablerar därmed en ny lokal position inom digitalt lärande. Att kompetensen och marknadsförutsättningarna för Semcon är goda på området behöver man inte tvivla över. Bolaget är t ex i dagsläget störst i Norden på digitalt lärande. Den nya avdelningen kommer f ö att placeras inom just Product Information-avdelningen.
– Vi är väldigt glada för att Walkgrove nu blir en del av Semcon. Det ger oss en bra bas att fortsätta växa vårt starka erbjudande inom digitalt och kombinerat fysiskt/digitalt lärande till befintliga och nya kunder i Storbritannien. Centrala England är även geografiskt sett en bra utgångspunkt med närhet till kunder i tågindustriklustret runt Derby och den befintliga verksamheten inom produktinformation i Warwick, strax söder om Birmingham, säger Johan Ekener affärsområdeschef för Product Information.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tekniktrender 2022 som kommer att driva den gröna omställningen

”Gröna moln”, energieffektivisering av produkter, ökad klimatkunskap genom mikroutbildningar och ”greenfluencers” är några av de trender som under 2022 kommer att bidra till en mer hållbar framtid.
Det menar man i alla fall i rapporten Tech Trends 2022. Varningsklockorna för klimatet ringer allt högre samtidigt som teknikutveckling för att avhjälpa krisen pågår för fullt. Det här har man tagit fast på telekombolaget Telenors globala forskningsavdelning, som står bakom rapporten, vilken täcker in trender inom teknik och digitalisering.
– Allt fler människor och samhällen har insikten att vi måste agera nu för att stoppa klimatförändringar och miljöförstöring. För oss på Telenor är det viktigt att förstå hur vi undviker att teknik är en del av problemet, utan snarare ett bidrag till den gröna omställningen, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor Sverige, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing