VerkstadsForum

2226 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

ABB och MEDATech ska utforska teknik för nollutsläpp från tunga maskiner inom gruv, bygg...

Det har varit en hög aktivitetsnivå hos svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB under de senaste åren, inte minst på gruvsidan. Bolaget har i detta hakat på den explosiva teknologiutvecklingen som följer i spåren av allt mer digitaliserade produktionsmodeller och strängare krav på minskade utsläpp i skenet av klimatproblematiken. Detta är nu en utvecklingstrend som vi får räkna med kommer att vara ett stående inslag relaterat till allt sånt som har att göra med uttag och förädling av naturresurser.
Dagens nyhet från ABB – om att man tecknat en avsiktsförklaring (”Memorandum of Understanding”) med MEDATech för att utöka samarbetet med OEM-tillverkare och innovationsföretag – går ut på att man ska utveckla elfordonslösningar och tillhörande system för laddningsinfrastruktur. På sista raden handlar detta om lösningar för att eliminera gruvindustrins koldioxidutsläpp med hjälp av optimerade eldrivna system i och kring batteridrivna tunga fordon.
Till saken hör att MEDATech utvecklar och bygger anpassad, mobil tung utrustning för gruv- och annan industri.
- Gruvsektorn har satt upp tydliga och ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp och bidra till en hållbar framtid, säger Nic Beutler, globalt produktansvarig för ”Power System & Charging Solutions, på ABB. För att nå, eller överträffa, produktivitetsmålen utan att kompromissa med säkerheten krävs nytänkande och innovativa tekniska lösningar. Tillsammans är ABB och MEDATech ett perfekt team för att utforska vad som behövs.
Klicka på rubriklen för att läsa mer.

Simulering & Analys: Därför stärker Etteplan upp sin CAE-satsning och -organisation

Att teknik- och IT-konsulten Etteplan nu i dagarna meddelat att man förstärker sitt erbjudande inom Simulering & Analys (CAE) är både klokt och förutseende. Inte minst med tanke på hur detta sub-PLM-område vuxit de senaste åren. Med ökade investeringar i trakterna av 10 procent från världens företag står CAE för nära 15 procent av totalvärdet för de globala PLM-satsningarna. I detta är Norden, Etteplans hemmamarknad, inget undantag, snarare tvärtom.
Det är inte så att Simulering & Analys idag är något som bara berör produktutvecklingssidan, tvärtom är det sånt som i högsta grad berör både tidigare och senare faser av produktframtagningsprocesserna, tillverkningssidan sålunda också den inkluderad.
För Etteplan är läget dessutom sånt att man är en framstående tjänsteleverantör inom additiv tillverkning (3D-printing) och optimering (AMO), vilket idag är stark kopplat till simulering. Att man till detta nu lägger en förstärkning av sitt erbjudande inom CAE förefaller därför vara ett klokt och framsynt drag.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Prototypbil med VÄTGASDRIFT från CEVT mogen för körprov

PRODUKTUTVECKLING. Volvoägarens, Geely Group, produktutvecklingsbolag för fordonsplattformar, CEVT, har inom ramen för ett spännande projekt, Inn-Balance, kommit en bra bit på väg med en vätgasdriven modell.
- CEVTs helt nya bränslecellsbil har i detta projekt utvecklats i samarbete med ett antal europeiska teknikföretag, däribland Powercell, och prototypen är nu mogen för körprov, säger Emelie Nordqvist som är projektledare för Inn-Balance projektet på CEVT.
Det EU-stödda Inn-Balance-projektets ambition är att bl a att bidra till att en ny generation högeffektiva bränslecellskomponenter (BoP). Dessa komponenter är tänkta att utgöra ett innovativt bränslecellsystem och därmed avsevärt förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos bränslecellsdrivna fordon, samtidigt som kostnaderna minskas.
Fördelarna med bränslecellteknik visavi batteridrift är flera, menar man inom Geely:
"Bränsleceller inte behöver oroa sig för räckvidd, de behöver inte laddas, de kan tankas med utsläppsfria bränslen som väte," konstaterar man.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon funderar på att knoppa av affärsområdet Product Information till börsen

IT- och teknikkonsulten Semcon funderar på att knoppa av ett av sina två affärsområden, Product Information. I en pressrelease berättar bolaget idag att man inte bara genomför en intern separation av detta affärsområde, utan också nu tagit ett styrelsebeslut på att utreda en börsnotering av Product Information.
I dagsläget står denna del av bolagets två tunga affärsområden - det andra är Engineering & Digital Services – för runt 40 procent av omsättningen.
– Styrelsen ser att det finns förutsättningar för respektive verksamhet att genom ett ökat fokus bättre ta tillvara tillväxtpotentialen på egen hand, vilket stärker det långsiktiga aktieägarvärdet, säger Semcons styrelseordförande Eva Elmstedt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Södra satsar på ABB i digital omställning som ska skapa ny standard för skogs-...

Södra, som är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern, har valt ABB för att optimera prestanda, effektivitet och hållbarhet i sina bruk. Det handlar i detta om ett digitalt transformationsprojekt, som man menar, ”sätter nya milstolpar för nästa generations bruk.”
- ABBs förmåga att samarbeta, globala tekniska ledarskap och digitala expertis var avgörande för vårt beslut att välja dem som vår partner. Deras förståelse för vad vi önskar uppnå med det här digitaliseringsprojektet kommer att lyfta effektiviteten i vår verksamhet till nya nivåer och skapa en ännu attraktivare arbetsplats som präglas av kontinuerligt lärande för denna och nästa generations medarbetare, kommenterar Magnus Björkman, affärsområdeschef på Södra Cell.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Volvohandlare ersätter äldre affärssystem med Unit4 ERP

Nordenchefen Katarina Gunnarsson och hennes medarbetare i Unit4s svenska rörelse har inhöstat ännu en intressant order. Det är Volvohandlarnas förening som idag meddelar att man efter 20 år med samma affärssystem nu bestämt sig för att plattform och det blev Unit4 som drog längsta strået. Ett femtiotal bilhandlare berörs av bytet.
– Vi ville ha mer effektiva och mer automatiserade kund- och leverantörsgränssnitt samt en högre grad av automatisering av processer. På samma sätt var skalbarhet en viktig faktor, plattformen skulle passa både små och stora verksamheter, både gällande pris, funktion och prestanda, säger Tomas Svensson på Volvohandlarföreningen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Partnerskapet med Addovation bakom SAAB Kockums lyckade uppgradering av IFS-plattformen

Svenska försvarskoncernen SAAB har en lång historik tillsammans med ERP-utvecklaren IFS och deras Applications-svit. När dotterbolaget SAAB Kockums för fem månader sedan bestämde sig för att uppgradera sin Applications-plattform till version 10 blev det IFS-partnern Addovation som valdes ut för att effektuera jobbet. Vilka var skälen?
- Addovation arbetade snabbt och effektivt tillsammans med oss och vi är nöjda med deras engagemang och professionalism. Under hela projektet gav bolaget oss full uppmärksamhet och levererade inom tidsramen och budgeten. De uppfyllde kort sagt våra höga förväntningar, säger Tore Bergman, projektledare på SAAB Kockums, i en kommentar.
Vilka är de viktiga kapabiliteterna som utmärker IFS Applications 10, som nu implementerats?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Säkerhet och hållbarhet i fokus när Schneider och AVEVA digitaliserar global gruvjätte

Lösningar för hållbarhet är i dagsläget centrala för vägen in i framtiden. Trendens influenser syns överallt, inte minst inom verksamheter som har direkta kopplingar till användning och förädling av naturresurser. Gruvnäringen är en sådan verksamhet, som nu genomgår stora förändringar i hållbarhetsresans riktning.
I Sverige ser vi flera uttryck för hållbarhetsinfluenserna inom gruvnäringen, relaterat till bolag som ABB, Epiroc, Sandvik och andra som har stora intressen inom detta segment. Men det finns förstås flera spelare som tagit tag i utvecklingen. Så berättar Schneider Electric, stora inom energi och automation, och AVEVA, som utvecklar industriell mjukvara för produktionshantering, idag att man, ”genom att göra olika verksamheter mer enhetliga bidrar till att öka säkerhet, hållbarhet och effektivitet hos Vale.” De senare ett gruvbolag som är en av världens fem största på gruvsidan, och som hamnade i världens nyhetsmedia-fokus i samband med en stor dammolycka 2019, med 270 dödsoffer, som 2021 resulterade i 7 miljarder dollar i böter för gruvjätten. Säkerheten kring bolagets verksamhet är därmed ett av de tyngsta skälen till den satsning man nu gör.
– Vi strävar ständigt efter att förbättra säkerheten, effektiviteten och hållbarheten, inte bara nu utan även i framtiden, säger Paulo Henrique Fontes Coura, senior chef för automation på Vale. Schneider Electric och AVEVA har blivit en integrerad del av den resan. I stället för att bara erbjuda programvaran har de tillhandahållit en komplett, skräddarsydd end-to-end-tjänst som hjälper oss att optimera alla delar. Det har innefattat utbildning, support och rådgivning under hela processen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sifo-undersökning: Möjlighet till distansarbete kan vara avgörande vid rekrytering

En majoritet, sex av tio svenska kontorsarbetare, vill kunna arbeta på distans så mycket som de själva vill när de väljer nytt jobb. Andelen är högre bland föräldrar och särskilt för dem som har barn upp till fem år, där sju av tio vill ha en flexibel policy om distansarbete.
Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix.
- Att en majoritet av svenskar vill ha en policy som tillåter distansarbete är en indikation om att detta behövs för att arbetsgivare ska vara attraktiva när de rekryterar, säger Peter Ericson, Sverigechef på Citrix.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing