VerkstadsForum

2830 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER

HEXAGONS Jens Olav Nordanger: ”Digitala tvillingar är framtiden, men bara om du kan lita...

Idag pratar alla om digitala tvillingar. Ända sedan diskussionerna om digitaliseringen av industrin drog igång, ofta under benämningen industri 4.0 eller smart industri, har mycket handlat om automatisering. Digitaliseringen däremot, som är det som spås ge de riktigt stora effektivitetsvinsterna, har hägrat i framtiden.
Men det senaste året har plötsligt alla börjat prata om digitala tvillingar och prediktivt underhåll, d v s att med hjälp av data kunna fatta beslut om underhåll utan regelbundna fysiska besök.
Den globala utvecklingen inom området förväntas explodera de närmaste åren. Analytikerfirman Markets & Markets bedömer att marknaden för digitala tvillingar kommer vara värd 73,5 miljarder dollar 2027, från dagens 6,9 miljarder dollar. Det innebär en årlig tillväxt på 60,6%. McKinsey nämner bland annat att digitala tvillingar reducerar tiden det tar att implementera ny AI-funktionalitet med upp till 60%, kapital och operativa kostnader minskar med upp till 15% samtidigt som kommersiell effektivitet ökar med cirka 10%.
Det är inte så konstigt att branschen växer: den gör det för att skälen är goda. Det skriver dagens gästkrönikor på PLM&ERP News, Jens Olav Nordanger, Senior Account Manager Owner Operator Nordics, Hexagon ALI. Framför sig ser han en förlängning där utvecklingen förväntas leda till att en stor del av industriellt underhållsarbete blir förutsägbart (prediktivt), helt automatiserat och kan genomföras på distans med hjälp av drönare och robotar, ett slags industriellt metaverse. Men det finns förstås utmaningar för att nå dit – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa hela Jens Olav Nordangers krönika.

KONSULTERNA: Renault Group satsar på KPIT som strategisk teknologipartner för nästa generations fordonsmjukvara

Konsulten och utvecklaren av programvara inom fordons- och mobilitetsindustrin, KPIT, meddelar idag att man tillsammans med Renault Group ska, ”skapa en teknologilösning i världsklass under det kommande decenniet.”
De KPIT-signerade mjukvarorna inom ramen för detta avtal handlar om nästa generations SVD-program, Software-Defined Vehicle-lösningar. Dessa omfattar bidrag till IT-lösningar för ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems), chassi-, karosselektronik-, plattforms- och system-teknik, samt fordonsvalidering.
Det ser också ut att vara en massiv satsning man gör. KPIT kommer globalt att använda 600 eller fler ingenjörer, flera mjukvaru-IPer och plattformar för att skapa skala och framgång för detta partnerskap.
Renault Groups Thierry Cammal, ”Alliance Global VP – Software Factory, Managing Director – för Renault Software Labs säger att han förväntar sig att SDV-teknologiprogrammen kommer att ge värde till bolagets färdplan för fordonsproduktionsprogram, som kommer att starta från 2026.
- Mjukvara är kraften bakom omvandlingen av fordonsindustrin. Här är KPIT erkänt en ledande mjukvaruintegreringspartner globalt, med mjukvarukompetenser för flera domäner, vilket gör dem till en strategisk skalningspartner för oss Tillsammans kommer vi att utveckla SDV-teknologiplattformar som kommer att hjälpa oss att behålla marknadsledarskapet och hjälpa branschen att accelerera SDV-transformationen, summerar Thierry Cammal.
På PLM-sidan har Renault Dassault Systemes 3DEXPERIENCE som den viktigaste plattformen ifråga om PLM-stöd, med CATIA som CAD-applikation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: CGI får förnyat förtroende från Skandia på infrastruktursidan

Teknikkonsulten CGI har under en längre tid satsat stort på att utveckla säkra och effektiva molnlösningar för stora verksamheter med komplex IT-infrastruktur. Ett resultat av detta är att det globala analysföretaget ISG rankar CGI högst av de molnleverantörer som inte lyder under Cloud Act. Det senare innebär att amerikanska myndigheter har möjlighet att begära ut data enligt amerikansk rätt, oavsett var den är lagrad.
Denna satsning kan ses som en bakgrund till dagens besked att CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en tjänst som ökar automatiseringsgraden med minskade ledtider och ökad kostnadseffektivitet. -
- Nu vill vi ta ytterligare steg mot högre automatiseringsgrad och kostnadseffektivitet i verksamheten. Med den nya lösningen får vi ökad flexibilitet och snabbare time-to-market för vår utveckling, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.
- Det finns en ökande efterfrågan på privata moln med höga säkerhetsnivåer eftersom nya bestämmelser påverkar många olika aspekter av IT-hanteringen, särskilt hur data lagras, görs tillgängliga och skyddas, kommenterar Rakesh Kapoor, VP och chef för Financial Services på CGI.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING OCH ANALYS: Ansys i topp 2021 – två svenska bolag bland de tio...

Eftersom PLM&ERP News täcker in sub-PLM-området Simulering & Analys (S&A), kan det vara intressant att titta lite på hur det går för spelarna i den globala toppen på detta område som också går under trebokstavs-kombinationen CAE. Den närmast tillgängliga statistiken kommer från CIMdata och deras 2022-rapporter, vilket är liktydigt med att det år saken och siffrorna gäller handlar om 2021. 2022 års siffror beräknas komma vid halvårsskiftet 2023.
Inte överraskande är det Ansys som leder 2021 års 10-i-topp, med intäkter på ca 1,9 miljarder dollar, motsvarande nära 20 miljarder svenska kronor. Ansys toppositionering är förstås ingen överraskning i skenet av att de toppat listan under hela det senaste decenniet och dessförinnan också. Intressant är att man fortsätter att visa kratfulla intäktsökningar: 2021 handlade det om plus 13,4 procent, och ökningen mellan 2019 och 2020 låg också den på liknande nivå, plus ca 11 procent.
Att MathWorks, med MATLAB och Simulink, är en kanske lika given silvermedaljör avseende intäkter 2021, 1,2 miljarder dollar, ca 12,5 miljarder kronor, placerar bolaget på andra plats på intäktslistan. Detta är en placering man abonnerat på de senaste åren.
När det gäller bronsplatsen är detta i vanlig ordning, också det, en kamp mellan Dassault Systemes och Siemens, där de förra i år hamnade trea medan Siemens blev 4:a. Skillnaden mellan bolaget var bara ca 20 miljoner dollar, med totalintäkter per bolag i en miljard dollar-regionen, motsvarande drygt 10 miljarder svenska kronor.
Ur svenskt perspektiv innehåller topplistan också två namn värda all respekt: Hexagon MSC som hamnade på 6:e plats och COMSOL, som med sin Multiphysics-lösning hamnade på 9:e plats 2021.
Klicka på rubriken för att se hela listan.

SIMULERING & ANALYS: Altair utser Addnodeägda PLM- och BIM-bolaget Symetri Limited till kanalpartner på...

AI-, Simulerings- och analys-företaget Altair meddelar man har förlängt sitt kanalpartneravtal med Addnodeägda PLM- och BIM-företaget Symetri Limited. Avtalsförlängningen för också med sig att Symetri vilket lyfts upp till en kanalpartner på företagsnivå.
Altair och Symetri började samarbeta 2019 när Symetri blev Altairs första kanalpartner i Storbritannien, dedikerade till att utöka användningen av Altairs vassa strukturanalyslösning, Altair SimSolid. Sedan dess har Symetri drivit tre framgångsrika år av SimSolid-användningstillväxt i Storbritannien och Irland.
- Vi har varit extremt imponerade av Symetri Limited-teamet sedan vi inledde vårt samarbete, säger Pavan Kumar, senior VP för global indirekt verksamhet, på Altair.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nytt styrsystem från ABB för grön vätgas-produktion kan minska elkostnaderna med upp till 20...

Det mesta som har med hållbar energiproduktion att göra är idag superheta ämnen. Vätgasproduktion är ett sådant. Men vätgasproduktion kräver el, även om energin man kan få ut av vätgasen är större än el-åtgången vid elektrolysprocessen som krävs vid tillverkningen av gasen. Frågan är nu: Hur kan man sänka dess elkostnader inom vätgasproduktionen?
Absolut, menar ABB i samband med dagens introduktion av energistyrsystemet ABB Ability OPTIMAX. Med denna lösning kan man sänka elkostnaderna med upp till 20 procent.
Poängen är att programvaran ökar verkningsgraden hos energiintensiva elektrolysanläggningar som används för att framställa grön vätgas.
- Att skala upp den gröna vätgasproduktionen kräver betydande kapitalinvesteringar samt höga driftkostnader, säger Sleman Saliba, Global Product Manager Energy Management för ABB Process Automation. Han tillägger: Närmare 70 procent av de totala driftkostnaderna för att driva en vätgasanläggning kommer från den el som krävs för att spjälka vattenmolekylerna i elektrolysprocessen. Med OPTIMAX kan operatörerna köra sina industriprocesser på det energieffektivaste sättet och uppnå upp till 20 procent minskning av el kostnader.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Skalbar analysmodell ger norska Telenor rätt prestandanivå i nätet och miljoner i lägre elkostnader

Vad är viktigt för en operatör som driver ett stort mobilnät? Åtminstone två saker. För det första att erbjuda tillräcklig kapacitet med goda prestanda. För det andra att inte producera överkapacitet, alltså kapacitet som inte används. Det blir dyrt och minskar lönsamheten, speciellt med dagens höga elpriser.
För att lyckas lösa det här optimeringsproblemet krävs prognostisering med god precision. Det var förutsättningen för Telenors team som deltog i SAS Institutes globala analystävling SAS Hackathon. När hackathonet avslutades i somras hade juryn 50 lösningar att bedöma. Team 4-kasting från Telenor i Norge vann i teknikkategorin Forecasting (prognostisering).
Dataanalytikerna från Telenor i Norge lyckades lista ut vilken nivå som är den intressanta i datahierarkin som beskriver trafikdata i mobilnät. Belöningen blev en skalbar analysmodell som både garanterar kapacitet och minskar kostnader, samt en vinst i SAS Institutes globala analystävling.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB tar nya steg för att utveckla nettonoll-lösningar på gruvsidan

ABBs ansträngningar för att skapa mer hållbara gruvlösningar går vidare i högt tempo. Idag meddelar bolaget att man har tecknat ett avtal med gruvserviceföretaget Perenti. Målet är att i samverkan undersöka olika möjligheter att stödja nettonoll-mål för underjordsgruvor och dagbrott. Experter från båda företagen kommer att arbeta tillsammans kring elektrifiering av transporter inom gruvdrift, kraftdistribution, energieffektivitet och krafthantering.
Perenti är ett australiensiskt bolag med omfattande gruvexpertis och teknisk kapacitet som kompletterar ABBs tekniska expertis, skriver man i en pressrelease. Tillsammans planerar teamen att utforska affärsmodeller och lösningar som ger ett större utbud av tjänster för att stödja elektrifiering av gruvverksamheter i såväl nya projekt som befintliga.
- Många gruvkunder har åtagit sig att gå rakt på miljö-, samhälls- och ekonomiutmaningarna i sin strävan att minska koldioxidutsläppen från gruvverksamheten, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries, och han fortsätter: ”Med ABBs branschledande position inom utveckling av elektrisk gruvteknik och Perentis kompetens och erfarenheter inom gruvutveckling och gruvdrift är detta samarbete ett utmärkt tillfälle att göra verkliga framsteg genom att tillhandahålla tekniska lösningar som minskar koldioxidutsläppen i industrin.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

STORAFFÄR INOM PLM: PTC köper ledande SaaS och fältservice-leverantören ServiceMax för 15 miljarder

PLM-utvecklaren PTC köper ServiceMax för 1,46 miljarder dollar kontant, motsvarande drygt 15 miljarder kronor. ServiceMax som företag håller till inom fältserviceområdet (FSM) och har utvecklat en molnbaserad och produktcentrerad mjukvara inom detta område.
Säljare är det i PLM-sammanhang kända investment- och riskkapitalbolaget Silver Lake, som f ö tidigare köpte loss lösningen från GE Digital.
Det är ett mycket intressant köp som PTC gör i och med att det man köper kan koppla ihop och förstärka PTCs erbjudanden kring en sluten produktlivscykelhantering (PLM). Inte minst då genom att ServiceMax utökar kapabiliteterna för den digitala tråden av produktinformation till nedströms mot det vi brukar kalla för EAM - Enterprise Asset Management, eller underhållshantering - och detta med fältservice-kapacitet.
Relevant i sammanhanget är att PTC’s köp är en logisk utveckling ifråga om bolagets tidigare satsningar på SLM, Service Lifecycle Management, och kopplade bitar som t ex reservdelshantering. Men även IoT/Industrial IoT-kopplingar finns som underliggande potentialhöjare, där PTCs ThingWorx-lösning och på Augmented Reality-sidan Vuforia kommer att få ett ännu bredare sammanhang än tidigare. Tänk bara på de möjligheter man har att serva fabrikstillgångar över webben och nätet med hjälp av AR med fjärrkopplad guidning via glasögonskärmar, som visar hur t ex en reservdel ska bytas.
- Vi har länge tittat på ServiceMax och varit intresserade att köpa lösningen. Nu hamnade denna möjlighet inom räckhåll och kommer att realisera en viktig del av PTCs PLM-strategi att sluta cirkeln, säger PTC-chefen Jim Heppelmann.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Så tacklar Dassault Systemes de tuffa utmaningarna i utvecklingen av nästa generations koldioxidsnåla...

MÖT STÉPHANE SIREAU - VP FÖR DS HIGH-TECH INDUSTRY.
För en tid sedan rapporterade PLM&ERP News att PLM-utvecklaren Dassault Systemes lösningar ska användas när franska batteriföretaget Verkor utvecklar nästa generations litium jon-batterier och bygger en ny gigafabrik för detta. I centrum för utvecklingsarbetet och fabriksdesignen står Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform och ett par ”batteripaket” man utvecklat.
Som en av de största leverantörerna av PLM-lösningar till fordonsindustrin, framför allt på CAD-sidan med klassikern CATIA, kan bolagets lösningar spela en viktig roll i den europeiska batteriboom som är resultatet av fordonstillverkarnas elektrifiering av både personbils- och transportbilssektorena. Det är framför allt i Europa vi ser en extremt hög aktivitet på batteriutvecklings- och produktionsområdet. Inte minst då via svenska Northvolt, som idag har fem tunga gigaprojekt igång. Men det finns fler i just Europa, där i dagsläget ett 40-tal projekt är under planering, fabriksbyggnation, klara eller näst intill klara för produktion.
Denna marknad - som bara ifråga om installationer av PLM-mjukvara kan vara värd mellan 1,5 till 2,1 miljarder kronor och tio gånger så mycket ifråga om automationsbitarna - är synnerligen attraktiv för PLM-utvecklarna och Dassault Systemes har stora ambitioner på området med en rad specifikt domänanpassade lösningar i hård kamp mot Siemens Digital Industries.
I dagens artikel möter vi en av nyckelpersonerna på detta område inom Dassault Systemes: Stéphane Sireau, som är VP för bolagets High-Tech Industry-område.
- Vi har under de senaste åren investerat kraftigt i att stödja batteriinnovation, utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen och vår djupa förståelse inom fordons- och högteknologisk industri, säger Sireau till PLM&ERP News, och fortsätter: ”Förstärkta av våra lösningar kan kunderna utveckla digitala tvillingupplevelser för att påskynda innovation inom utveckling och produktion av hållbara och högpresterande battericeller.”
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title