VerkstadsForum

2830 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER

KERAMISKA RULLNINGSLAGER: Schaeffler stärker sin industriella kapacitet med förvärvet av CERASPIN

Schaeffler Group, stor leverantör till fordons- och tillverkningsindustrin, köper utvecklaren av keramiska produkter, CERASPIN av CERATIZIT Group. CERASPIN har sedan 25 år utvecklat och producerat keramiska produkter av premiumkvalitet, varav det mesta av produktionen bearbetats till rullande element för olika lagerapplikationer.
Lagren som tillverkas på basis av denna teknologi används inom ett brett spektrum av strategiska tillväxtområden, som vindenergi, järnväg, flyg, medicinsk utrustning, elektroteknik och vakuumpumpar för halvledarindustrin. Rullningslager med keramiska komponenter kännetecknas av låg friktion, minskat slitage och särskilt hög noggrannhet och precision. De används också alltmer i applikationer utformade för att skydda mekaniska komponenter mot elektrisk strömpassage.
- Genom att förvärva CERASPIN stärker vi vår leveranskedja, särskilt i Europa, samtidigt som vi bygger upp en stark position inom högvärdiga komponenter för strategiskt viktiga tillväxtsektorer, summerar dr Michael Pausch, teknisk chef för Schaefflers industriella division, värdet av köpet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP-lösning som gör användarna till low-codeutvecklare

Lågkodsutveckling har blivit mycket aktuellt på IT-sidan de senaste åren. Poängerna är också intressanta: utvecklings- och IT-plattformar med lågkod, eller t o m ingen kod alls, ger en slags visuell miljö som tillåter användarna att skapa allt ifrån kompletta företagsapplikationer till specifikt anpassade instrumentbrädor för personer som jobbar inom ramen för t ex produktutveckling och tillverkning. Bara genom att ”dra och släppa” applikationskomponenter och koppla ihop dem kan man, utan djupa tekniska kunskaper, skapa och utveckla företagsapplikationer, automatisera processer, kreera webbappar och designa webbplatser med enkel dra-och-släpp-teknik.
Man behöver kort sagt inte kunna kodspråk för att få ihop en instrumentbräda. Men man konstruerar alltså inget i lågkodmiljön, utan den innehåller algoritmer för att knyta ihop metadata, visualisera dem och t o m addera alerts – åtgärder relaterat till avvikelser – i allt som ingår i t ex en affärsprocess.
Självklart har marknadsledande affärssystemjätten SAP uppmärksammat och satsat på detta med lågkod. Under den pågående TechEd-konferensen lanserades t ex SAP Build – som man beskrver som, ”ett nytt kraftfullt erbjudande för att underlätta nästa våg av affärstransformation.” Allmänt är SAP Build är en plattform för low code-utveckling som gör att affärsanvändare får tillgång till, ”SAP-teknik och de processer, data och sammanhang som de behöver för att fatta smartare beslut och driva innovation.”
– SAP Build sammanför världens mest kraftfulla affärsapplikationer med en plattform som är gjord för affärsanvändare. I en tid med stora förändringar gör SAP Build och partnerskapet med Coursera så att kunderna kan framtidssäkra sin verksamhet och få ut mesta möjliga av sina teknikinvesteringar, säger Juergen Mueller, SAPs CTO, Chief Technology Officer, och medlem av bolagets ”Executive Board.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Han har utvecklat en ny simuleringsmodell för metallbaserad AM med laser och tråd

NÄRA SAMVERKAN MED GKN. Flyg- och rymdindustrin och flera andra branscher ständigt söker efter effektivare och mer hållbara tillverkningsmetoder. Högskolan Väst berättar idag om en lösning som färgar in väl i detta sammanhang: en ny simuleringsmodell för laserbaserad additiv tillverkning (AM) med tillsatstråd som skapar förståelse för hur tillverkningsprocessen för flyg- och rymdkomponenter av titan kan bli effektivare och mer robust. Modellen kan även användas för andra metaller och produkter som tillverkas med samma teknik.
Det är nydisputerade Ali Abadi har utvecklat mjukvaran tillsammans med forskare på Högskolan Väst och i nära samarbete med flyg- och rymdmotortillverkaren GKN Aerospace i Trollhättan.
- Jag har tagit fram en modell som simulerar metall- och värmeöverföring vid additiv tillverkning med titantråd. Det är många parametrar som påverkar smältningen och det är viktigt att förstå vad som händer i processen för att hålla den stabil. Modellen gör det enklare att få kontroll över processen, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Klädjätten H&M i samarbete med Volta Trucks och Cake kring el-baserade transporter i storstäder

Uppstickaren på el-lastbilssidan, Volta Trucks och den svenska el-motorcykeltillverkaren Cake meddelar idag att de kommer att arbeta tillsammans för att minska utsläpp av koldioxid och minska trängsel i trafiken under så kallade ”last mile deliveries”, det vill säga leveranser till butiker i city.
Det första pilotprojektet är planerat att starta under första kvartalet 2023 i Paris tillsammans med svenska modeföretaget H&M Group. Målet är att skapa en helt integrerad transportkedja mellan lagerlokaler och butiker genom att kombinera el-lastbilar och el-motorcyklar för snabbare och mer flexibla transporter i centrum. Den här unika kombinationen av elektriska fordon kan även röra sig fritt i zoner där förbränningsmotorer är förbjudna, vilket är fallet i Paris.
- Vi har designat Volta Zero för att vara det mest hållbara, säkraste och effektivaste fordonet för urbana transporter. De flesta av våra kunder använder lastbilar för att transportera varor mellan sina central-lager utanför städerna till butiker i centrum. Men eftersom vi tänker framåt letar vi ständigt efter innovativa partners, som tillsammans med oss kommer att omdefiniera transportindustrin. Samarbetet mellan Volta Trucks och Cake visar hur en kombination av elektriska transportlösningar kan bidra med fördelar i detta, som nu med H&M Group, säger Essa Al-Saleh, CEO för Volta Trucks.
Klicka rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

FYNDLÄGE för uppgradering av programpaket från SOLIDWORKS Standard till Premium

För den jobbar i – eller har planer på att satsa på - SOLIDWORKS CAD-miljöer och i bolagets Standard-version finns nu möjligheten att göra en mycket billig uppgradering till Premium-versionen. Under en begränsad tid kan man köpa SOLIDWORKS Premium till priset för SOLIDWORKS Standard, vilket motsvarar en besparing på 40 procent.
Vilka är skillnaderna mellan SOLIDWORKS Standard och Premium? Vi ska först konstatera att SW Standard är en robust verktygslåda med många bra verktyg för olika typer av CAD-, vanligt design- och produktionsarbete. Till detta finns sedan Professional och Premium som valfria expansionspaket med ytterligare verktyg för mer specialiserade behov.
Jämfört med Standard-versionen tar Premium SOLIDWORKS ett steg längre med avancerade och specialiserade verktyg, som en verktygslåda, fotorealistisk rendering, filhantering, rörelseanalys, linjär statisk analys, kabeldragning, tillplattning av yta och mycket mer. Dessa är lättlärda, men ändå extremt kraftfulla funktioner som förkortar produktutvecklings-tiden, sänker kostnaderna och förbättrar kvaliteten.
Vi har tittat lite närmare på vad man får i tillägg när man graderar upp till Premium.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Altair bygger på Norden-kanalen med danska UniQcus

De är specialister på HPC-, AI- och simulerings- och analyslösningar och har de senaste åren satsat stenhårt på att uppgradera sin programportfölj och addera nya toppmoderna kapabiliteter. Men ambitionerna stannar inte där för amerikanska Altair – bolaget har också satsat hårt på att bygga upp och på sin kommersiella globala organisation, bl a i Norden.
Det är bakgrunden till dagens meddelande från bolaget att danska UniQcus har anslutit sig till Altairs växande nätverk av kanalpartners.
Beläget i Odense, Danmark, kommer UniQcus att erbjuda Altairs dataanalyslösningar till sina kunder i Norden. UniQcus levererar kärnerfarenhet av SAS-programmering och har mer än ett decenniums erfarenhet av SAS-språk- och världsprogrammeringsprojekt (uppköpt av Altair).
- Vi är väldigt glada över att lägga till Uniqcus till vår kanalpartnergemenskap, säger Joakim Lindholm, vd för Altair Nordics. Kraften i UniQcus erfarenhet av analys kombinerat med Altair SLC – vår kompilator som kör program skrivna i SAS-språksyntax utan översättning och utan att behöva licensiera tredjepartsprodukter – utgör en fantastisk möjlighet för alla företag som vill förbättra sina analysmöjligheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Garp stärker användare inom tillverkningsindustrin med Timemetrics Gantt-lösning

Affärssystemutvecklaren Garp berättar idag att man har tecknat ett samarbetsavtal med Timemetrics. Poängen med samarbetet är att man nu snart kan ge sina användare tillgång till de senares Gantt-program EQ Plan för smartare produktplanering.
Samarbetet kommer att ge tillverkande kunder bättre möjligheter att addera planera, överblicka och simulera sin produktionsplanering.
– Det nya samarbetet passar väldigt väl in i Garps roadmap. Vi är glada över att kunna stärka upp med nya samarbetspartner och söker ständigt efter nya partner för att förbättra och förenkla våra kunders vardag, säger Lars Hellberg, Head of Product Management på ägarbolaget Jeeves.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ALM: Integrerad mjukvaruutveckling på spetsnivå i Siemens nya Polarion-version

En av de numera allt viktigare sub-PLM-lösningarna i många PLM-portföljer rör sig inom mjukvaruområdet, ALM, eller Application Lifecycle Management. Bra lösningssviter inom denna domän är integrerade system som hanterar människor, verktyg och processer kring mjukvaruapplikationer, från de första kravspecarna och sedan i utvecklingsarbetet, genom testning och underhåll, till avveckling och ”pensionering”. Men varför är ALM-mjukvarorna så viktiga?
Det enkla svaret är att programvaror numera finns i snart sagt alla lite mer avancerade produkter, i olika former. Samtidigt är utvecklingsarbetet inom denna domän synnerligen knepigt och komplext att integrera i övriga produktutvecklingsloopar. I äldre mjukvaruutvecklingsmiljöer används många olika punktlösningar för att hantera applikationens livscykel. Detta har sina begränsningar, inte minst för att ett resultat av dessa upplägg är att utvecklingsartefakter sprids, vilket bromsar samarbete, hindrar transparens, undergräver integriteten och gör det tuffare att driva innovation.
Av bland annat dessa skäl är en poäng att man använder sig av integrerade lösningar där sömlösheten är långt driven, vilket i högsta grad gäller för Polarion, som är Siemens Digital Industries Softwares huvudlösning på ALM-sidan. Allmänt kan tilläggas att Polarion funktionalitetsmässigt absolut hör hemma i ledarskaran på ALM-området. Ett stort plus i sammanhanget är att lösningen är en integrerad del i Siemens PLM-portfölj, Xcelerator.
I slutet av oktober kom också Polarion ALM i sin senaste version, 22 R2, vilket vi i denna artikel kortfattat tittat närmare på i nyhetsperspektiv.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ETT LYFT INOM CHIPUTVECKLING: Ansys- och Microsoft-lösningen som möjliggör elektromagnetisk analys av hela chipdesigner

Elektroniken betydelse fortsätter att öka närmast exponentiellt i dagens produkter. Inte minst när det gäller trådlösa kopplingar. Denna efterfrågan visar sig på flera sätt. Bl a accelererar efterfrågan på mindre, snabbare och mer energieffektiv högpresterande elektronik, inkluderat mobiltelefoner, datorer och komplexa radarsystem. Ett resultat av denna utveckling är att enhetsstorlekarna som ska in i produkterna krymper, samtidigt som konsumenternas prestanda-förväntningarna växer. Hur kan man matcha dessa förväntningar på prestanda?
I detta är det som brukar kallas radiofrekvensintegrerade kretsar (RFIC) nyckelfaktorer. Poängen är att de trådlösa enheterna utrustas med en enda teknologi och för att i slutänden få en lösning med ett system på ett enda chip. Specifikt underlättar RFIC-integreringen av de flesta elektronikkomponenter till ett enda chip; där dessa stöder mindre och allmänt mer energieffektiva konstruktioner.
I denna miljö kämpar tillverkarna för att hänga med. Detta beror på att RFICer fungerar vid höga frekvenser, vilket bl a annat kräver exakt brusisolering mellan digitala och analoga block. Chipanalys kan här vara utmanande för elektroniktillverkare utan en bra teststrategi. Men här kommer nu en spännande lösning i form av ett partnerskap mellan Ansys och Microsoft. Tillsammans har de tagit fram verktyg som gör att man korrekt kan simulera de elektriska egenskaperna hos fullständiga RFIC-designer. Dessa, hävdar parterna, kan hjälpa ingenjörer att uppfylla de strikta prestandakraven som ingår i dessa mer komplexa chipdesigner.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En stor dag för svenska konfigurationsutvecklaren, TACTON: Toppar analytikern Gartners Magiska Kvadrant

En av flera viktiga parametrar när ett företag eller organisation utvärderar vilket system man ska satsa på, oavsett vilket IT-område saken gäller, är respekterade analytikern Gartner. Ofta i detta sammanhang tittar man då på Gartners olika s k Magiska Kvadranter. I dessa positionerar analytikern spelarna inom olika domäner i fyra kvadratiska rutor som hålls samman av en större helhetsruta. De fyra delrutorna representerar fyra olika kategorier baserat på vilken ”statusnivå” man bedömer att aktören/programvaran har: Utmanare, Nischspelare, Visionär, Ledare. Den ruta alla vill positioneras i är den som kallas ”Ledarkvadranten”; en positionering som är få förunnade.
Därför är det med dagens nyhet – att svenska utvecklaren av konfigurationslösningar inom det som brukar förkortas CPQ, Configure, Price, Quote placerats i topp på analytikern Gartners s k Magiska Kvadrant – en stor dag för svenska programutvecklaren Tacton. I oktobers Magiska Kvadrant positioneras nämligen Tacton i Ledarkvadranten med den sammanvägt starkaste positionen utifrån bolagets programlösnings förmåga att dels göra jobbet den är avsedd för (”execute”) och dels hur visionen ser ut.
- Ett par saker slår mig en sån här dag, säger Christer Wallberg, exekutiv vice ordförande i bolaget och mannen som när han var VD tog Tacton till en kommersiell global ledarposition inom CPQ, och fortsätter:
- Dels är det en stor förbättring jämfört med förra årets position. Dels känns det som en fantastisk belöning i perspektivet av att vi har kämpat i mer än tjugo år för att Gartner skulle se Tactons styrkor. Det har man gjort nu och Gartner placerar oss som den ledande leverantören.
Tactons CEO, Bo Gyldenvang tillägger: "Bakom positioneringen ligger att vi är en tillverknings-fokuserad leverantör av CPQ-mjukvara, som är specialbyggd för att möta de unika kraven som relaterar till konfigurerbara, tunga tillverknings-, försäljnings- och ingenjörsprocesser."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title