VerkstadsForum

3464 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER

About Ansys’ och NVIDIA’s Plans to Pioneer the Next Era of Simulation, Analysis and...

What is more efficient for simulation and analysis work: GPUs (Graphics Processing Units) or CPUs (Central Processing Units)? The question is of some interest, not least when AI is now making a broad entry into product development. Ultimately, the capacity to process heavy data volumes is critical to speed, capability and quality in simulation. According to research (2022) by the consultant Jon Peddie Research (JPR) regarding CAE and, among other things, the use of GPUs, the general opinion among industry players such as Altair, Ansys, Dassault, Hexagon and Siemens Digital Industries Software was that GPUs outperform CPUs by many multiples. In and of itself then depending on the work tasks. Despite this obvious advantage, some engineers were concerned that what is gained in speed may be lost in accuracy. However, according to the interviews conducted by JPR in the report entitled, "Accelerating and Advancing CAE", this is a so far unproven concern. Instead, developers and their customers found that results from GPU-accelerated calculations are as accurate as those performed on CPU-based solvers, but significantly faster. Additionally, several stakeholders believed that the ability to perform more iterations results in better solutions and enables more designers to benefit from simulation earlier in the design process.
This is said as a background to last year's "NVIDIA boom" among the PLM and sub-PLM developers. For example, we have talked about Siemens Digital Industries' Omniverse collaboration and, most recently, SAP's AI partnership around language models (LLM) in NVIDIA AI Foundry and the new NVIDIA NIM Microservices. But there is more to come, this time related to the PLM and CAE domain. Here, Ansys has now announced several new collaborations with NVIDIA, the company that invented the GPU, which it launched back in 1999 - in the form of the integrated graphics processor unit, the Nvidia GeForce 256 DDR. Roughly speaking, this can be considered a starting point for the era of modern AI under the "direction" of NVIDIA. Today, they are also behind much of what happens in industrial digitization, including PLM and ERP.
In connection with the company's GTC event this week, we have for example seen several players in the PLM arena launch collaborations with NVIDIA, not least in relation to NVIDIA Omniverse and digital factory development. One of the more interesting ones is that of Ansys, which announced that it will collaborate with NVIDIA on accelerated computing, advanced 6G communication systems, AI-infused simulation solutions, autonomous vehicles, digital twins, enhanced graphics and visual rendering. "Within the dynamic realm of NVIDIA Omniverse, our visionary customers can drive innovation, bridge virtual and physical realities to shape tomorrow's technologies and help solve the most pressing technological challenges of our time," commented Ajei Gopal, CEO and president of Ansys.
But what does the collaboration entail in more detail? Click on the title to read more on PLM&ERP News.

Om Ansys’ och NVIDIA’s pionjärplaner på nästa generations simulering, analys och AI

Vad är effektivast för simulerings- och analys-arbete: GPUer (Graphics Processing Units) eller CPUer (Central Processing Units)? Frågan är av ett visst intresse, inte minst när AI nu gör ett brett inträde inom produktutvecklingen. På sista raden är kapaciteten att processa tunga datavolymer av avgörande betydelse för både snabbhet, kapabilitet och kvalitet inom simuleringsområdet. Enligt en undersökning (2022) av konsulten Jon Peddie Research kring CAE och bl a användningen av GPUer var den allmänna meningen bland branschspelare som Altair, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon and Siemens Digital Industries Software att GPUer överträffar CPUer med många multiplar. I och för sig då beroende på de specifika arbetsuppgifterna. Men trots denna uppenbara fördel var vissa ingenjörer oroade över att det man vinner i speed möjligen förloras i precision. Men enligt de intervjuer som JPR genomförde i undersökningen betitlad, ”Accelerating and Advancing CAE”, är detta dock en hittills obevisad oro. Utvecklare och deras kunder upplever istället att resultaten från GPU-accelererade beräkningar är lika exakta som de som utförs på CPU-baserade lösare, men betydligt snabbare. Dessutom menade flera aktörer att möjligheten att utföra fler iterationer landar i bättre lösningar och gör det möjligt för fler designers att dra nytta av simulering tidigare i designprocessen.
Detta sagt som bakgrund till det senaste årets NVIDIA-boom bland PLM- och sub-PLM-utvecklarna. Vi har i ett par artiklar berättat om t ex Siemens Digital Industries Softwares Omniverse-samarbete och nu senast SAPs AI-partnerskap kring språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices. Men det kommer mera, denna gång relaterat till PLM och simulerings- och analys-domänen. Här har nu CAE-marknadsledaren Ansys annonserat flera nya samarbeten med NVIDIA, detta den grafiska processorenhetens uppfinnarföretag, alltså GPUn, som man lanserade redan 1999 – i form av den integrerade grafiska processorenheten, Nvidia GeForce 256 DDR, som lite stiliserat kan betraktas som en slags startpunkt för eran av modern AI och NVIDIAs lösningar. Idag underbygger NVIDIAs lösningar mycket av det som händer inom den industriella digitaliseringen på alla marknader, PLM och ERP inkluderat.
I samband med bolagets GTC-event under veckan har vi alltså fått se flera aktörer på PLM-arenan lansera samarbeten relaterat till NVIDIA, inte minst då relaterat till NVIDIA Omniverse och digital fabriksutveckling. Ett av de mer intressanta i sammanhanget är partnerskapet med Ansys, som meddelar att bolaget kommer att samarbeta med NVIDIA kring accelererad datoranvändning, avancerade 6G-kommunikationssystem, artificiell intelligens (AI)-infunderade simuleringslösningar, autonoma fordon, digitala tvillingar, förbättrad grafik och visuell rendering.
”Inom den dynamiska sfären av NVIDIA Omniverse kan våra visionära kunder driva innovation, överbrygga virtuella och fysiska verkligheter för att forma morgondagens teknologier och hjälpa till att lösa vår tids mest pressande tekniska utmaningar," kommenterar, Ajei Gopal, CEO och koncernchef på Ansys.
Men vad går samarbetet mer detaljerat ut på? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Smartare upplevelser och snabbare spridning när ServiceNow vässar generativa AI-funktioner i nya plattformsreleasen

GEN AI - en EXPLOSIVT VÄXANDE MARKNAD, enligt IDC. Generativ AI växer, inte överraskande, så det knakar. Enligt analytikern IDC investerade världens företag 16 miljarder dollar, motsvarande 164 miljarder kronor, i generativ AI under 2023. Dessa investeringar väntas nu öka till över 143 miljarder dollar (1462 miljarder kronor) under de kommande tre åren, i takt med att organisationer inser värdet och maximerar användningen bland sina anställda. Som väntat är detta inget som går spårlöst förbi när IT-bolagen nu tar sats inför framtiden, plattformsbolaget ServiceNow är ett av de mer proaktiuva i detta hänseende.
Bolaget berättar idag om sina senaste nyheter i detta, hur man bygger på sina lösningar inom generativ AI (GenAI) med nya funktioner som lanseras i plattformsreleasen kallad Washington DC. De nya funktionerna förbättrar GenAI-upplevelsen i Now Assist, som erbjuder intelligent automatisering i ServiceNow-plattformen
Bland annat introduceras Now Assist för IT Operations Management (ITOM), samtidigt som man lägger upp även Now Assist in Virtual Agent, som förbättras ytterligare, och Impact AI Accelerators. Sammantaget, hävdar man, ”utökar dessa delar ServiceNows innovation inom AI, vilket hjälper till att öka produktivitet och värde från investeringar i AI.”
Allmänt innehåller ServiceNows release av Washington D.C. flera nya och utökade lösningar för att skapa smartare upplevelser och möjliggöra snabbare distribution. Detta gör det i sin tur möjligt för organisationer att skala generativ AI över avdelningar och se sin ROI på en enda plattform.
Den sammanlagda effekten av dagens nyheter är att man kan skala upp effekten av generativ AI inom hela företaget. ”Med den förbättrade generativa AI-portföljen kan företag använda generativ AI inom sina samtliga avdelningar, snabbt skala över till andra delar av verksamheten och därmed påskynda värdet av sina AI-investeringar,” skriver bolaget i pressmaterialet. Nya Now Assist för ITOM AIOps, förbättringar av Now Assist in Virtual Agent och nya GenAI-acceleratorer tillgängliga i Impact, förenklar de intelligenta automatiseringsupplevelserna och boostar produktiviteten med ett enda, intuitivt gränssnitt för omfattande automatisering av arbetsflöden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AI inom ROBOTICS: ABB tar sats för att möta ökad efterfrågan på mobila lösningar...

MOBILA ROBOTAR FÖRVÄNTAS VÄXA MED 20% OM ÅRET TILL 2026. Det är förstås utsikter som kan få vilken tillverkare av relevanta lösningar inom robot-området på ett strålande humör. ABB Robotics är en av de mer framstående spelare på gebtitet och idag presenterar man den första autonoma mobila roboten Flexley Tug T702, som är utrustad med den AI-baserade navigeringstekniken Visual SLAM och den nya programvaran AMR Studio. Med dessa i handen kan t o m nybörjare på robotar enkelt programmera och köra hela flottor av mobila robotar. De nya funktionerna gör det enklare att konfigurera roboten och drifttagningstiden kan minskas med upp till 20 procent. Detta banar väg för en arbetsplats där intelligenta robotar arbetar autonomt i en verklighet med stor brist på utbildad arbetskraft.
- Efter vårt förvärv av Sevensense i januari är jag glad att kunna erbjuda vår första AMR med AI-baserad Visual SLAM-teknik och AMR Studio. Kombinationen av mobila robotar och ledande AI-driven navigationsteknik ger oöverträffad flexibilitet och skalbarhet inom intralogistik för ABB:s kunder, i en miljö som går från linjär produktion till dynamiska tillverkningsnätverk, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. Han tillägger: ”AMR T702 passar perfekt till en lång rad olika branscher, som fordonsindustrin, dagligvaror och logistik, i synnerhet stora, livliga lager och distributionscentraler där miljön hela tiden förändras”.
Dagens tillkännagivandet kommer efter förvärvet av det schweiziska startup-företaget Sevensense i januari där ABB fortsätter att utvidga portföljen för att möta den växande marknaden för mobila robotar, som förväntas växa med 20 procent i årlig tillväxttakt fram till och med 2026, från 5,5 miljarder dollar, moltsvarande drygt 56 miljarder kronor, till 9,5 miljarder dollar, motsvarande nära 100 miljarder kronor.
Genom att kombinera AI och 3D-vision gör Visual SLAM-tekniken det möjligt för AMR-system att fatta intelligenta beslut och att skilja på fasta och rörliga objekt i dynamiska miljöer. Med Visual SLAM-teknik (Visual Simultaneous Localization and Mapping) kan robotarna skapa en karta som används för att operera självständigt, något som minskar drifttagningstiden från veckor till dagar och gör det möjligt att köra robotarna i mycket komplexa, dynamiska miljöer mitt ibland människor. Kartorna uppdateras ständigt och delas mellan robotarna, vilket ger omedelbar skalbarhet som inte stör verksamheten och ökad flexibilitet jämfört med andra navigeringstekniker.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AFFÄRSSYSTEM: SAP- och NVIDIA-samarbete ska snabba på användningen av generativ AI

Efter sin uppfinning av GPUn (Graphics Processing Unit) 1999 har NVIDIA utvecklats till en global storspelare inom de flesta IT-relaterade discipliner. Lösningen omdefinierade datorgrafiken, inledde eran av modern AI och underbygger idag industriell digitalisering på alla marknader, PLM och ERP inkluderat. Bolaget är idag kort sagt ett fullserviceföretag för datorinfrastruktur med erbjudanden i datacenterskala som omformar industrin. NVIDIA-grundaren och CEOn, Jensen Huang, kan onekligen se tillbaka på en fantastisk utveckling. Men han ser framför allt framåt mot teknologi-horisonten och agerar byggt på extensiva samarbeten med egentligen alla de stora spelarna; från CAD- och PLM-utvecklare som Siemens, Dassault, Autodesk och PTC till teknikplattformsaktörer som AWS, Google och Microsoft och affärssystem-sidans spelare, med SAP i spetsen.
I det senare fallet konstaterade Huang under det pågående NVIDIA GTC-eventet att SAP sitter på en guldgruva av företagsdata:
- Detta är något som kan omvandlas till anpassade generativa AI-agenter, som kan hjälpa kunderna att automatisera sina företag, sa han som en kommentar till att de båda bolagen nu ska samarbeta för att erbjuda anpassad generativ AI till de tusentals företag runt om i världen som förlitar sig på SAP för att bedriva sin verksamhet.
Det nya och utvidgade partnerskapet mellan bolagen syftar till att ge företagskunder fler möjligheter att använda data och generativ AI i SAPs portfölj av molnlösningar och applikationer. Allt genom anpassade stora språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices.
– Företagskunder vill använda den senaste tekniken som levererar verkligt affärsvärde. Strategiska teknikpartnerskap, som det mellan SAP och NVIDIA, är kärnan i vår strategi att investera i teknik som maximerar möjligheterna för företag att använda AI. NVIDIAs spetskompetens är att leverera AI-kapacitet i stor skala. Det kommer att hjälpa SAP att påskynda transformationstakten och ge våra kunder bättre molntjänster, summerade Christian Klein, CEO och styrelseledamot för SAP, saken.
Vad man nu gör är att samarbeta för att bygga och leverera SAP Business AI, inklusive skalbara, affärsspecifika generativa AI-funktioner i SAPs Joule-assistent. Men också i SAPs portfölj av molnlösningar och applikationer som alla stöds av bolagets generativa AI-hubb. Den underlättar relevant, pålitlig och ansvarsfull AI för företag och ger omedelbar tillgång till ett brett utbud av stora språkmodeller (LLM).
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”VISIONÄR TOPPAKTÖR INOM IoT”: Telenor får goda betyg av Gartner, men halkar ur ledarkategorin...

Har bl a VOLVO, SCANIA och HUSQVARNA på KUNDLISTAN. En i nordiskt perspektiv intressant IoT-nyhet är att Telenor Group med goda resultat nyligen uppmärksammats i två färska utvärderingar från respekterade analytikern Gartner.
I den första - Gartners s k Magiska Kvadrant för tjänsteleverantörer – har man positionerings-mässigt placerats som sjua efter aktörer som bl a topptrion Vodafone, AT&T och Telefonica. I denna 2024 års ”Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide Report”, som utvärderingen är betitlad, placeras bolaget som toppaktör i den visionära kategorin, strax under ledarkategorin.
I den andra rapporten, publicerad en vecka senare, kallad "Critical Capabilities for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide," får man också goda omdömen och rankas bland de tre bästa för följande användningsfall: “Managed Complex and Diverse IoT Connectivity”, “Managed Connected Consumer Products and Services”, och “Managed Connected Commercial Products and Services.” Enligt Gartner ska denna andra utvärdering ses, ”som en viktig följeslagare till Gartner Magic Quadrant.” Detta för att den ger Gartners kvadrant-metodik djupare insikt i leverantörers produkt- och tjänsteerbjudanden genom att den utökar analysen i "the Magic Quadrant." Analytikern rekommenderar i detta att man använder den här forskningen för att ytterligare undersöka produkt- och tjänstebetyg baserat på nyckelfunktioner för viktiga, differentierande användningsfall.
Åter till den Magiska Kvadranten 2024 (men daterad december 2023)så innebär årets placering som visionär topp dock att bolaget halkat ner från sin tidigare placering i ledarkvadranten. Men man ligger fortfarande i toppskiktet, på gränsen mellan ledarkategorin och den som omfattar visionärer. Det är hur som helst en hög placering och det är sjunde gången som Telenor listas i undersökningen. Klart är också att man är den enda nordiska operatören som finns med bland rapportens 16 utvärderade leverantörer.
När Mats Lundquist, CEO för TelenorConnexion, som hanterar IoT-området i gruppen, kommenterar rapporten är han nöjd:
- Ja, vi är stolta över att för sjunde året i rad uppmärksammas av Gartner i 2024 års Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, säger han och påpekar att det gäller en global utvärdering. ”Vi menar att detta bevisar att vi har varit framgångsrika i vårt åtagande att leverera utmärkt kvalitet och service till våra kunder över hela världen.”
Gartner beskriver företag i den s k ”Visionaries-kvadranten”, som Telenor toppar, så här: "Visionärer har en tydlig bild av marknadens krav och riktning. De fokuserar på att tillhandahålla en bredare värdekontinuum för att möta framtida marknadsbehov och effektivt merförsäljning och korsförsäljning inom sin installerade bas genom förtroende och förlängning av igenkännbart, iterativt värde.”
Bland Telenors IoT-kunder finns företag som Volvo, Scania och Husqvarna.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ETT PARTNERSKAP MED UDD: Men utan PLM-mjukvaror som Siemens Xcelerators skulle NVIDIA Omniverse stå...

En av de senaste årens mest omtalande och snabbväxande teknologier är NVIDIAs Omniverse och när bolaget i dagarna genomför sitt NVIDIA GTC-event är det många som passar på att sola sig i glansen med spännande lösningar relaterat till denna teknologi.
En särskilt intressant nyhet är i ett tillverkningsperspektiv den nya produktlanseringen från Siemens Digital Industries Software och NVIDIA, som knyter ihop Siemens Xcelerator-plattformen med NVIDIA Omniverse Cloud API för att bygga samverkande, fysiskt baserad realtidsvisualisering driven av generativ AI direkt inne i Teamcenter X.
- Vi kommer att revolutionera hur produkter och upplevelser designas, tillverkas och servas. På vägen till den industriella metaversen, gör denna nästa generation av industriell programvara det möjligt för kunder att uppleva produkter som de skulle göra i den verkliga världen: i kontext, i fantastisk realism och – i framtiden – interagera med dem genom naturligt språkinmatning, kommenterade Roland Busch, koncernchef för Siemens AG, saken.
Men vad är egentligen NVIDIAs Omniverse-lösning? Och vad betyder PLM- och sub-PLM-utvecklarnas mjukvaror i sammanhanget? Bygger man digitala tvillingar i Omniverse-lösningen?
Man kan ibland av kommunikationen från NVIDIA få intrycket av att det är en plattform där man kan bygga digitala tvillingar och simulera 3D-modeller på Omniverse-plattformen, men detta är nu en sanning med modifikation, t o m lite missvisande. Det är snarare så att NVIDIA Omniverse i första hand är en visualiserings- och samverkanslösning. Plattformen är kort sagt en multi-GPU (Graphic Processing Unit)-lösning, ett i och för sig ovanligt avancerat och kapabelt grafikoperativ-system med APIer, eller kopplingar till i dagsläget det bästa och det mesta av mjukvaror från PLM-företagen. Tittar man på HG Insights lista över till Omniverse-anslutna teknologier så handlar det i dagsläget om en ökande rad mjukvaror från flera av de större CAx-leverantörerna; allt från Autodesks-, Ansys-, och Altairs lösningar till de stora PLM-utvecklarnas, Siemens Digital Industries-, Dassault Systemes- och PTCs cPDm-mjukvaror. Utan PLM- och sub-utvecklarnas CAx-mjukvaror skulle den stå sig slätt; det är först i kombination med deras plattformar och teknologier som Omniverse kommer till sin rätt. Det som är avgörande för kvaliteten, exaktheten och kapabiliteten i vad man kan göra i Omniverse är alltså i stora stycken fortfarande relaterat till vad respektive PLM- och sub-PLM-mjukvaror är kapabla till. Detta betyder t ex att kapaciteten i Siemens Xcelerator-plattform, med appar som NX CAD, simuleringsmjukvarorna på Simcenter-plattformen, och cPDm-ryggraden Teamcenter är avgörande för vad man kan få ut av NVIDIA Omniverse-teknologin.
Ett exempel är att Mercedes-Benz använder Omniverse-tekniken i sitt digitala fabriks-projekt i ungerska Kecskemét, där bolaget skapat en digital version av anläggningen. De digitala tvillingarna och 3D-modellerna produceras av Mercedes produktutvecklings-system som sedan 2015-2016 bygger på Siemens Digital Industries Softwares PLM-plattform med lösningar i det som idag är Xcelerator-portföljen – t ex med Teamcenter som dataryggraden i cPDm-installation (collaborative Product Definition Management) och flaggskeppet NX CAD för att producera avancerade 3D-modeller, etc, applikationer.

GKN Aerospace and Swedish University West Collaborate to Meet Industrial Transformation

The TECHNOLOGY EXPLOSION places new demands on INDUSTRIAL LEADERSHIP and coworker COMPETENCE. Product realization changes radically today and no one needs to doubt that new knowledge and methodologies are necessary to meet the development. The technology parts are one side of this, but the effects are also felt on the business development side and how the companies are managed. How to meet this includes many aspects, of which the field of education is one of the more important. Here, Swedish University West (Högskolan Väst), with its proximity to the West Swedish industrial cluster, including heavy actors such as Volvo, SKF, and GKN Aerospace, has often been at the cutting edge, and developed close collaboration projects regarding scientific research, education, and technology with many of the companies in the cluster.
Last year, University West started, for example, a new educational project, KOLS, (the abbreviation in English is, “Competence Development for Organization and Management of a Digitized and Sustainable Society”). In this, competence development for the industry's leaders and employees is in focus. The aim is for local and regional companies to be able to be competitive in a global labor market in the future as well. One of the companies that participated in the development of the new courses is GKN Aerospace in Trollhättan.
“Our business is constantly under development, change, and improvement. We are currently carrying out a major technology investment at GKN Aerospace, which means that we will produce aircraft engine components in a new way. It is natural that we review, adapt, and continue to develop the work covering all aspects of the business, even the ‘soft parts’, such as how we lead and organize the development work,” says Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, at GKN Aerospace.
Sörensen's statement is very interesting, not least because this global player recently announced an investment close to $60 million in state-of-the-art technology to take a leading position in sustainable production. This is through a bet in industrializing additive manufacturing. The goal is to achieve significant profits through reduced use of raw materials by up to 80 percent. The new manufacturing method also enables new, more efficient designs of aircraft engine parts and will be established in Sweden at the GKN Aerospace factory in Trollhättan, starting now in 2024. Instead of subtracting, removing material, the goal is to build up these components with additive technology. This requires the industrialization of 3D printing technology. New skills are needed and adapted high level training programs can mean a lot when leaders and employees launch the new.
This example illustrates how new sustainable technology will quickly take place and bring with it a transformation with new demands on technology competence, organization and management. How do you move forward in this?
GKN Aerospace is not alone in participating in University West's KOLS initiative; together with eleven industrial companies it is developing courses designed for personnel who want to combine studies with work.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

AFFÄRSSYSTEM: Unit4 toppar ranking av mjukvara för planering och analys

Affärssystemutvecklaren Unit4, som likt flera av sina konkurrerande mjukvaruutvecklare satsat hårt på molnet berättar idag att man toppar researchbolaget Dresners andra årliga undersökning “Dresner Advisory Services Workforce Planning and Analytics Market Study”. Det är Unit4s lösning för Finansiell Analys och Planering (Unit4 FP&A) som uppnått topplaceringen. Lite förenklat uttryckt är undersökningen ett verktyg för att kunna vässa företagens personalpolitik, vilket är ett måste i dagens läge med stora svårigheter att rekrytera och behålla personal.
I sin bedömning av Unit4 har Dresner tittat på flera kriterier som planering, analys, integration, teknik och förmåga att genomföra implementationer. I detta omnämns Unit4 som “toppresterare” när det gä’ller lösningar för personalplanering och analys, med verktyg och processer som hjälper till att anpassa arbetsstyrkan efter affärsmål, strategier och arbetsplatsens dynamik.
– Vår undersökning understryker den växande roll som ”performance management” spelar för olika affärsfunktioner, utöver den traditionella finansfunktionen. Organisationer som står inför en rad externa utmaningar söker en mer holistisk syn på den här typen av utvärderingar, för att kunna vara anpassningsbara, fatta välgrundade beslut och genomföra strategier med precision. Vi gratulerar Unit4 till deras starka resultat i vår årliga bedömning av marknaden för Workforce Planning and Analysis, säger Howard Dresner, grundare och , CRO, Chief Research Officer, på Dresner Advisory.
Unit4-chefen, Mike Ettling (bilden) är förstås också nöjd med vad Dresner kommit fram till i sin utvärdering:
– Dresners erkännande är ytterligare ett bevis på vår ställning på marknaden och speglar vår starka position inom finansiell planering och analys. Att undersökningen baseras på feedback från kunder gör den särskilt betydelsefull, säger Mike Ettling, CEO på Unit4.
I Dresners rapport noteras bl a att 82 % av organisationerna för närvarande använder, eller planerar att använda, verktyg för planering och analys av arbetsstyrkan under de kommande två åren.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Kombinationsprogram med arbete- och utbildning på Högskolan Väst stöder omdaningen av industriell produktframtagning

TEKNIKOMVANDLINGEN ställer nya krav på INDUSTRIELLT LEDARSKAP och kompetens. Produktframtagningen förändras idag radikalt och ingen behöver tvivla över att nya kunskaper och metodiker är nödvändiga för att möta utvecklingen. Teknologibitarna är en sida av detta, men effekterna gör sig också påminda på affärsutvecklingssidan och hur företagen leds. Hur man möter detta innehåller många aspekter, varav utbildningsområdet är en av de viktigare. Här har Högskolan Väst, med sin närhet till det västsvenska industriklustret, påfallande ofta varit på hugget och man har utvecklat ett nära samarbete kring forskning och utveckling med många av företagen i klustret.
2023 startade Högskolan Väst t ex ett nytt utbildningsprojekt, KOLS, Kompetensutveckling för Organisering och Ledning av ett digitaliserat och hållbart Samhälle. I detta är kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.
– Vår verksamhet är ständigt under utveckling, förändring och förbättring. Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, på GKN Aerospace.
Sörensens uttalande är mycket intressant, inte minst för att detta globala bolag nyligen berättade att man satsar nära 600 miljoner kronor på att med toppmodern teknik ta en ledande position inom hållbar produktion. Detta genom att satsningar på att industrialisera additiv tillverkning. Målsättningen är att uppnå betydande vinster genom minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan, med start nu under 2024. Att istället för att subtrahera, ta bort material, bygga upp dessa komponenter med 3D-printingteknologi kräver industrialisering av additiv, 3D-printteknik. Nya kunskaper behövs och anpassade utbildningsprogram kan betyda mycket när ledare och medarbetare ska sjösätta det nya.
Detta exempel illustrerar hur ny hållbar teknologi snabbt kommer att ta plats och för med sig en transformation som ställer nya krav på teknologikompetens, organisation och ledning. Hur tar man sig framåt i detta?
GKN Aerospace är inte ensamma om att delta i Högskolan Västs satsning, tillsammans med elva industriföretag utvecklar man kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title