Annons

Oro inom automotive för stigande energiutgifter i Europa och för arbetskraftskostnader i USA

FÄRSK UNDERSÖKNING FRÅN ABB Robotics och Automotive Manufacturing Solutions. En stigande oro för ökade energi- och arbetskraftskostnader och stora ovissheter kring deadlines för produktionen av elfordon, som i sin tur kan kopplas till bristen på utbildad arbetskraft.
Detta är de viktigaste konklusionerna i en färsk undersökning bland världens automotiveföretag. ”Automotive Manufacturing Outlook Survey”, som kartläggningen är betitlad, har gjorts på uppdrag av ABB Robotics och industrispecialisten Automotive Manufacturing Solutions (AMS).
Denna andra årliga barometer kring fordonsindustrins utmaningar visar att mer än hälften (53 procent) av alla respondenter i Europa anger ökande energikostnader som en av de tre viktigaste frågorna, jämfört med enbart 38 procent i Asien. I Nordamerika säger 63 procent att stigande arbetskraftskostnader är den enskilt viktigaste frågan, något som möjligen förstärks av fackförhandlingar nyligen där man säkrade tvåsiffriga löneökningar åt sina medlemmar.
- Ökande kostnader för arbetskraft och energi var framträdande i vår andra årliga undersökning, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line. Han fortsätter: ”Det finns redan lösningar för att minska energiförbrukningen vid tillverkningspunkten. Med nya generationer av intelligent automation och robotstyrenheter som ABBs OmniCore minskar strömförbrukningen avsevärt – med upp till 20 procent – tack vare användningen av ledande programvara, lättare material och regenerativa system.”
Inom parentes kan här dock påpekas att renodlade PLM-relaterade lösningar kan uträtta imponerande resultat kring energieffektivitet i produktionsmiljöerna. PLM&ERP News har t ex i en tidigare artikel skildrat hur tyska biltillverkaren BMW kapat drygt tre miljoner kWh i koncernens största motorfabrik, i Steyr, Österrike. Detta genom simuleringar i Siemens Digital Industries Softwares Tecnomatix-portfölj, i Plant Simulation-modulen. I simuleringsmodellen förutspåddes modifieringar av den befintliga programmerbara logiska styrenheter (PLCs) för maskiner i produktionslinjen att ge energibesparingar på 1,66 miljoner kilowattimmar el på verkstadsgolvet; vilket man uppnådde också i den fysiska verkligheten efter att underhållsteknikerna programmerat om PLCerna. Eftersom en tomgångsmaskin inte behöver förses med kylsmörjmedel sparades ytterligare 1,4 miljoner kilowattimmar el genom att stänga av en del av högtryckspumparna vid anläggningarna för mediaförsörjning.
Åter till ABB/AMS-undersökningen så lyfter den också fram hur störningar i försörjningskedjan som orsakats av den globala instabiliteten även fortsatt är ett stort problem för branschen och ofta leder till komponentbrister och produktionsförseningar.

Vid ABBs första undersökning (Global Automotive Manufacturing Outlook Survey) ifrågasatte branschexperter om föreskrivna tidsramar för att ställa om till produktion av rena elfordon skulle kunna uppnås. Frågan återkom i årets undersökning och det är nu färre respondenter som tror starkt på att omställningen går att klara, från tidigare 11 procent ned till bara 8 procent i år. Över hälften (53 procent) anser fortfarande att målen aldrig kommer att nås, jämfört med 59 procent vid föregående års undersökning.

Specifika kompetensbrister ger insikter
En orsak till tvivlet på om deadlines kommer att hållas för elfordonsproduktionen kan bero på oron kring bristen på utbildad arbetskraft. Över hälften (54 procent) av alla respondenter anser att specifika kompetensbrister ger stor påverkan på tillverkningen: europeiska (52 procent) och asiatiska (58 procent) respondenter pekar på kompetens inom elfordon och batterier som de primära problemområdena.
– Kompetensbristen inom vissa mycket specifika områden är ett bekymmer inom industrin, säger Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions (AMS), och tillägger: ”I och med att produktionen av elfordon ökar blir behovet av kompetenshöjning eller omplacering av ett stort antal befintliga medarbetare liksom behovet av att attrahera nya talanger till fordonsindustrin allt viktigare. Elfordonstillverkning ställer, tillsammans med allt mer programvara, elektriska och avancerade elektroniska komponenter, krav på nya och annorlunda kunskaper och undersökningen speglar en övertygelse om att fler insatser behöver göras.”

Som svar på den växande efterfrågan inom utbildning är IRB 1090 industriell utbildningsrobot designad exklusivt för lärare och studenter för att få branschrelevanta robot- och automationsfärdigheter som är viktiga för deras framtida karriärer.

Notabelt är i sammanhanget också att ABB Robotics har svarat på utmaningen genom att investera i uppsökande program som man tagit fram tillsammans med hundratals skolor och universitet runt om i världen för att lära ut färdigheter inom automation och programvaror till studerande, kunskaper som sedan kan utgöra grunden för framtidens smarta tillverkningslösningar. Företagets utbildningsrobot IRB 1090, som verifierats av STEM.org, har utformats att stärka eleverna när de lär sig grunderna i robotprogrammering. 

Störningar i försörjningskedjan lyfts fram
Undersökningen lyfter också fram hur störningar i försörjningskedjan som orsakats av den globala instabiliteten även fortsatt är ett stort problem för branschen och ofta leder till komponentbrister och produktions-förseningar. Mer än en tredjedel (35 procent) av alla respondenter lyfter fram denna fråga och det syns en stark ökning bland respondenterna i Nordamerika (51 procent) där man anser att detta är regionens främsta utmaning för tillverkningen.

I ABBs undersökning samlade man in åsikter i ett antal olika ämnen från en omfattande mix av närmare 400 branschexperter, från fordonstillverkare och leverantörer på alla chefsnivåer till ingenjörer och andra specialister inom hela fordonstillverkningsbranschen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title