Annons

1000 ANVÄNDARE när Nordic One satsar på IFS i molnet

ERP i molnet vinner allt fler anhängare. Även om det på en del håll ännu finns en viss skepticism, eller egentligen försiktighet, är det glasklart att man även om man inte sväljer hela paktetet ser fördelarna med vissa affärskritiska bitar. Inom energiområdet är tekniska underhålls- och upphandlingslösningar ett sådant. Det finns flera, men sektorn har fått en vidgad syn på molnets möjligheter och lösningarna har hamnat i ett läge där de börjar realiseras.
One Nordic, en av landets ledande tjänsteleverantörer inom energisektorn, har valt att satsa lite bredare; att genom ERP i molnet optimera sånt som projektstyrning, mobilitet, hantering av försörjningskedjan och leverans av tekniskt underhåll. Bolaget har efter en noggrann utvärdering valt IFS Applications för att standardisera och optimera denna typ av nyckelprocesser inom företaget. Totalt handlar ordern om ca 1000 användare.

Om One Nordic kan noteras att det är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn. Bolaget omsätter ca 2 miljarder kronor, har huvudkontoret i Malmö, men verksamheten är rikstäckande. De tjänster och lösningar man producerar har främst energiproducenter, -distributörer och –användare som målgrupper.

Enhetlig försörjningskedja. Med det nya affärssystemet tar One Nordic sikte på en enhetlig försörjningskedja över alla företagets enheter, vilket ger ökad operativ effektivitet och översikt. Utöver det kommer lösningen från IFS att ge bolaget stöd för prediktiv analys samt digitaliserad och automatiserad processhantering.
– Vi behövde en robust ERP-lösning med ett tydligt fokus på serviceinriktade företag, säger Jonas Arvidsson, VD för One Nordic. Med denna lösning kan vi integrera alla viktiga affärsprocesser och få en bättre översikt över alla våra enheter. Det kommer förstärka både leveransen och våra kunders upplevelse.

Konfigurering utan komplexa anpassningar. One Nordic kommer att implementera en fullt integrerad lösning som inkluderar ekonomi, service, projekt, upphandling, HR, supply chain, mobilitet och affärsanalys. Den flexibla och skalbara lösningen medger konfigurationer inom systemet utan att behöva anpassas.
Lösningen kommer även hjälpa energitjänsteföretaget att samla in och analysera data med omfattande möjligheter till automatisering genom hela organisationen. Man kommer i detta att dra nytta av molntjänsten, IFS Managed Cloud, som tillhandahåller ett skalbart sätt att hantera en molnbaserad, privat instans av IFS Applications.
IFS skandinavienchef, Glenn Arnesen, hävdar i en kommentar att One Nordic gjort det perfekta valet för serviceinriktade företag.
– Den här strategiskt viktiga affären visar på styrkan i våra lösningar för serviceföretag som behöver hantera och analysera data ute i fält för att försäkra sig om den bästa tjänsten för sina kunder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title