Annons

KONSULTERNA: Rottneros satsar på ökad digital puls med ÅF Pöyrys nya verktyg

Papper- och massatillverkaren Rottneros väljer industrikonsulten ÅF Pöyry som partner för att effektivisera sina svenska produktionsanläggningar i Rottneros och Vallvik. Bolagets uppdrag är att installera det nyutvecklade digitala verktyget "ÅF Pöyry Pulse".

”ÅF Pöyry Pulse” är en nyutvecklad och kraftfull mjukvara för produktionsstöd utvecklad av ÅF Pöyry. Mjukvaran bidrar till att maximera tillgängligheten i industriella processer och därigenom öka produktiviteten. Genom ett modernt och användarvänligt gränssnitt kan användaren enkelt överblicka produktionen, få kontroll på var insatser krävs eller var i produktionen det finns ledig kapacitet och därigenom arbeta mer proaktivt. Installation av ”ÅF Pöyry Pulse” innefattar bolagets verksamhet i Vallvik och Rottneros.

En modern plattform
Rottneros har cirka 300 anställda och verkar inom utveckling och produktion av massa. Rottneros producerar massa vid två bruk, i Vallvik tillverkas kemisk massa och i Rottneros i Värmland produceras mekanisk massa. I den tredje produktionsenheten, Rottneros Packaging, tillverkas biobaserade livsmedelsförpackningar. Koncernen har även ett vedförsörjningsbolag i Lettland.
– Med den här lösningen kan vi bidra till att optimera Rottneros verksamhet och samtidigt skapa möjligheter inom Industry 4.0, säger David Andersson, sektionschef inom industriell digitalisering på ÅF Pöyry.
– Precis, ”ÅF Pöyry Pulse” är den moderna plattform vi tror kan skapa de förutsättningar som krävs för vårt fortsatta effektiviseringsarbete och därigenom öka vår produktion på ett optimalt och hållbart sätt, tillägger Lennart Eberleh, CEO på Rottneros. Att vår personal har rätt förutsättningar genom modern teknik i sitt arbete är en viktig del i vår utveckling framåt.

Maximerad tillgänglighet
Nyckeln i ”ÅF Pöyry Pulse” ligger i att förena människa och teknik. En annan del är fokusering kring framtida aktiviteter.
– För att få ut bästa kapacitet ur en mjukvara krävs det att det är så pass attraktivt och enkelt att användaren nyttjar det. Många liknande lösningar fokuserar på historiska data, med ”ÅF Pöyry Pulse” har vi valt att fokusera på händelser framåt för att därigenom kunna jobba mer proaktivt i produktionen, berättar David Andersson.
Den nya programvaran hjälper till att maximera tillgänglighet och få översikt på förbrukningen av råvaran i processen och därmed öka produktiviteten. ”ÅF Pöyry Pulse” innehåller funktioner för realtidsövervakning, kommunikation och koppling till underhållsverksamheten. Användaren kan enkelt övervaka produktionen genom ett modernt och användarvänligt gränssnitt, vidta åtgärder vid behov eller identifiera fri produktionskapacitet, d v s arbeta mer proaktivt.
Bygger på nyeckeltal
Genom nyckeltal som exempelvis TAK/OEE (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet resp. Overall Equipment Effectiveness) och råvaruförbrukning ger den nya mjukvaran ökad effektivitet och möjliggör hög tillgänglighet samt nyttjande av tidigare investeringar i produktions-anläggningar.
”ÅF Pöyry Pulse” planeras att driftsättas i Rottneros och Vallvik med start i januari 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title