Annons

Hennes app kan förhindra dyra produktionsstopp i industrin

Svenska kemtech-bolaget IKP lanserar en webbaserad applikation som gör det enklare för industrin att optimera sina tvättar av detaljer och produkter. Effektivt använd kan applikationen spara stora pengar för industrin i samband med minskad miljöbelastning.
– All tillverkande industri vet hur viktigt det är att industritvätten gör ordentligt rent. Med standardiserade krav på partikelrenhet på exempelvis en växellåda, gäller det att tvättens bad har rätt förutsättningar, säger IKPs VD, Charlotte Stigen Låstberg.

IKP utvecklar och producerar neutralavfettningar och alkaliska rengöringsmedel till industrin. Genom erfarenhet ser vi att baden ofta byts efter ett förbestämt underhållsschema, istället för att göra det när det behövs eller till och med återanvända badet efter rengöring, för att man är orolig för konsekvenserna om man inte byter badet tillräckligt ofta.
– Vissa av våra kunder har nonstop-produktion. De pratar sekunder. Att stanna tvätten, byta ut vattnet och värma det till rätt temperatur tar flera timmar. Kan vi bara få bort ett enda badbyte har vi fått en otrolig förbättring för kunden, säger Stigen Låstberg.

Enkel mätmetod
– Det väckte mina tankar att ta fram en enkel mätmetod och en webbaserad applikation där inskrivna mätresultat ger instruktioner på om badet är ok, kan återanvändas efter rening eller åtgärdas på annat sätt.
Stigen Låstbergs idé ledde till ett forskningssamarbete med RISE vilket resulterat i appliktionen IKP Optimera. Den fungerar just så enkelt som IKP-chefen vill. Kunden alt IKP analyserar badet, fyller i värdena i IKP Optimera och får sedan en rekommendation om vad som behöver göras. Är det något kunden inte kan åtgärda hjälper IKP till.
– Vår övertygelse är att IKP Optimera kan spara stora pengar. Den minimerar risken för produktionsstopp samtidigt som man inte behöver byta bad i onödan. Dessutom slipper en industri som är underleverantör till annan industri, klagomål eller reklamationer på grund av dåligt tvättade delar.

Släpps i början på nästa år
IKP Optimera, som släpps i början av nästa år, är också viktig för industrins hållbarhets- och miljöarbete. Att byta kemisk rengöring i onödan är naturligtvis inte bra.
– Miljöaspekten är väldigt viktig. Med egen tillverkning i Viared, strax utanför Borås, är våra kunder trygga med att rengöringsmedlen är framställda på bästa miljömässiga vis. Nu kan vi hjälpa våra kunder att skapa lönsamhet genom hållbarhet, avslutar Charlotte Stigen Låstberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title