Annons

PDT 2019 & PLM Road Map/DEL 2: ”Se upp med tendenserna att låsa in produktdata”

Vi går idag vidare med del 2 i PLM&ERP News rapportering från svenska PLM-utvecklaren Eurostep och amerikanska analytikern CIMdatas gemensamma event, PLM Road Map och PDT 2019.
Konferenstemat var i år som sagt ”PLM for Professionals – Product Lifecycle Innovation”; ett anslag på ämnet som täcker det mesta i hela livscykeln. Det finns en växande komplexitet med mycket att överväga med tanke på utvecklingsdynamiken som skapar ett läge med system som ständigt är i förändring.
De senaste åren har detta med modellbaserat varit i fokus. En heltäckande beskrivning är det lite ironiska begreppet, ”modellbaserat allting”. En nyckel är hur som helst datakompatibilitet, vilket var ett ämne som passade Eurosteps Nigel Shaw, som hand i handske. Bolagets lösningar bygger på precis detta i ett övergripande perspektiv – att dels skapa optimala möjligheter för utbyte av produktdata och att dels skapa dataintegritet och hållbarhet över tid. Betänk exempelvis att ett hangarfartyg har en livstid på kanske 50 till 60 år. Mycket hinner förändras under den tiden… något som den brittiska flottan (MOD) fått ta hänsyn till i samband med sina senaste tillskott på hangarsidan. Luigi Sidoli, från BAE Systems Maritime, berättade om projektet, som drivits inom ramen för ett konsortium, Aircraft Carrier Alliance (ACA), bestående av BAE Systems, Babcock, Thales och UK MOD. Vid nyår upplöses ACA enligt plan, vilket innebär att MOD insett vikten av att få över all produktdata som behövs för drift och underhåll av de nya hangarfartygen, HMS Queen Elizabeth och Prince of Wales.

BAE Systems har jobbat mycket med att säkerställa informationstillgången när det gäller produktdata efter ACA-upplösningen, något man säkrat via standarden PLCS (Product Life Cycle Support). Därmed kan man ”stänga ner” ett antal system som använts under design- och produktionsfasen. Det är informationen, produktdata, man vill åt – knappast systemen bakom. Produktdata har, genom att man säkrat integritet och kompatibilitet över tid, genom satsningen på en PLCS-baserad lösning, inte blivit inlåst; något som bl a Nigel Shaw, Eurostep och analytikern Marc Halpern, Gartner, varnat för.

Det är mjukvaran ShareAspace som hanterar den tekniska informationen för hangarfartyget HMS Queen Elizabeth. Fartyget är det första av brittiska Royal Navys två nya hangarfartyg av Queen Elizabeth-klass. Och har sjötestats, godkänts och flygtestats under 2017 och 2018.
Enligt BAE Systems Luigi Sidoli har man inom ACA tagit fram ett tillvägagångssätt för att använda det ovan nämnda standardsbaserade samarbetsverktyget, som klarar att behandla informationsvolymen och hantera dess komplexitet, samtidigt som det är lättillgänglig för användarna. ShareAspace ger i sammanhanget kontroll över tillgångarna och kapabilitet att hantera alla förändringar som omgärdar ett långvarigt projekt som detta.

Chalmersprofessor om värdet av global samverkan
Professor Ola Isaksson, från Chalmers, berättade på eventet om spännande projekt som Chalmers är med i. Presentationen innefattade väldigt många områden, som bland annat 3D-printning, och det är förstås viktigt att alla dessa kan samverka. Då kan vi nå innovation, mass-anpassning, digitala tvillingar (bilden ovan) och digital spårbarhet (bilden nedan).

Professor Ola Isaksson, Chalmers.

Globalisering och global samverkan kan ge oss fantastiska möjligheter, men det är som alltid av stor vikt att hanteringen av data är korrekt, öppen och tillgänglig så att värdekedjor kan skapas och att många små pusselbitar tillsammans kan bli något stort. Isaksson påpekade också vikten av att hantera information säkert och det måste finnas system på plats för att hindra obehörig access till ”Intellectual Property”, IP. En fil som idag används för additiv tillverkning och som kommer i fel händer kan ju orsaka betydande förluster t ex om piratdelar med perfekt kvalitet och lågt pris kommer ut på marknaden och konkurrerar med den som egentligen äger konstruktionen.

Om STEP, PLCS och vikten av standards
Som vanligt på PDT fanns ett visst fokus på standarder som STEP och PLCS och ett flertal presentationer konfirmerade vikten av standarder inom PLM. Den presentation som Yves Baudier, AfNet, gav var spännande på flera sätt. Baudier är också med inom ASD som bland annat tar fram standarder för aerospace och defense (A&D), framförallt inom Europa. Många upphandlingar inom A&D ställer krav på en eller flera ASD-standarder, t ex 1000D för tekniska publikationer eller 3000L för data inom logistik, underhåll, reservdelar m m.

Yves Baudier presenterade de framsteg som gjorts på sistone inom harmonisering av standarder, där ASD-standarder positioneras för att integreras i att backbone med PLCS-standarden. På sistone har det också skett ett arbete för att bättre harmonisera den standarden med AP242 och PLCS, något som också drivs på av den grupp inom A&D som CIMdata leder och som vi berättade om tidigare i artikeln. Mycket tyder på att 2020 blir året för några viktiga beslut inom standardområdet och det kommmer i sin tur att ge möjligheter att bygga digitala tvillingar och digitala trådar baserade på standarder.

PLM på Kone och Polar
Kone och Polar från Finland höll varsin uppskattad presentation om PLM-projekt. Det var båda presentationer med en hel del humor, men förstås också allvar. Kone har en enorm installerad bas världen över och de presenterade sin strategi för att hantera informationen kring detta.
Polar å andra sidan tillverkar konsumentprodukter och ser andra utmaningar med PLM. Polar tryckte i sin presentation på behovet av ordning och reda samt tillgänglighet till produktinformation med rätt kvalitet över hela organisationen. Hannu Hanilla från Polar myntade till och med ett begrepp för den oordning som finns med produktdata distribuerad i olika Excel-system och utan någon övergripande samordning, ”Data Damagement” (bilden ovan).

Summering: Ett högklassigt event
PLM Road Map och PDT i Paris, 2019, var ett event av mycket hög kvalitet, vi har valt en del av många presentationer i rapporten från igår och dagens ovan publicerade del 2.
Som vanligt var presentationerna på en hög nivå och kanske mer strategiska än grävande på detaljnivå. Detta uppskattas, eftersom konferenserna i detta fall är till för dem som strategiskt planerar inom PLM, som användare, leverantörer, akademia och liknade.
Sist men inte minst: CIMdata och Eurostep berättade att man kommer att samarbeta även under 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title