Annons

119 miljarder i potten: Northvolt tar hem en av de största svenska industribeställningarna någonsin från Volkswagen

När Northvolt och Volkswagen Group idag presenterade nästa steg i partnerskapet mellan de två företagen, som inleddes 2019, är en av konsekvenserna att samarbetet mellan bolagen kommer att lägga större fokus på Northvolts svenska gigafabrik i Skellefteå. Denna anläggning, som redan är närmast gigantisk, kommer att utökas ytterligare för att stödja en kombinerad order värt mer än 14 miljarder dollar under de närmaste tio åren då Northvolt väljs av Volkswagen Group som en strategisk ledande leverantör för premiumbatterieceller i Europa.
Totalt har Northvolt nu säkrat mer än 27 miljarder dollar i kontrakt från nyckelkunder.

Produktion i Northvolt’s Lab.

ÖMSESIDIG ANALYS FÖR OPTIMAL EFFEKT
Nästa steg i partnerskapet är resultatet av en ömsesidig analys av hur man bäst kan utnyttja styrka och ambitioner hos varje part under de kommande åren. Genom att konsolidera cellproduktion till Northvolts gigafabrik räknar bolagen med att uppnå ytterligare skalfördelar och därigenom säkerställa bästa möjliga kostnad och möjliggöra det lägsta miljöpåverkan i världen för cellproduktion.
Men det finns flera bitar i dagenbs annonsering från Northvolt. Eftersom Volkswagen Group planerar att öka sin egen batteritillverkning i Europa kommer Northvolt sålunda att sälja sin andel i joint venture-projektet Northvolt Zwei i Salzgitter till Volkswagen. Volkswagen kommer samtidigt att öka sitt ägande i Northvolt.
– Volkswagen kommer att fortsätta att fördjupa samarbetet och partnerskapet med Northvolt. De är en av våra viktigaste batterileverantörer när vi gör övergången till elektrisk mobilitet – och det finns potential att utvidga detta partnerskap ytterligare, säger Thomas Schmall, styrelseordförande för Volkswagen Group Components.

HUR BERÄKNAS BATTERIEFTERFRÅGAN I EUROPA ATT UTVECKLAS
Intressant i sammanhanget är hur efterfrågeutvecklingen i i Europa kommer att utvecklas framöver. Enbart i Europa räknar Volkswagen Group med en årlig efterfrågan på över 150 gigawattimmar från 2025, och en efterfrågan i Asien på samma nivå.
Det står därmed klart att de 16 gigawattimmar som initialt kommer från Northvolt/VW-fabriken i Salzgitter bara utgör drygt 10 procent av den tyska bilgigantens batteribehov. 

Idag konsumerar världen cirka 200 GWh batterier (2020), varav hälften relaterar till Europa. Förväntningen är att världens konsumtion om tio år kommer att gå upp till 3 000 GWh.

Detta å andra sidan öppnar dörren för flera Northvoltfabriker eller en utökning av de existerande, som alltså blir en av effekterna med dagens annonserade affärsutveckling mellan bolagen.
Klart är också att Peter Carlsson är en ambitiös entreprenör. Han strävar efter en 25-procentig marknadsandel i Europa, sa han i en tidigare intervju med PLM&ERP News. Effekten blir antagligen att han inte bara behöver bygga fler gigafabriker, utan också där det är relevant utöka kapaciteten i existerande anläggningar. Idag konsumerar världen cirka 230 GWh batterier (2020). Förväntningen är att detta tio år kommer att gå upp emot 3 000 GWh. En GWh representerar en investeringskostnad på 100 miljoner euro, drygt en miljard kronor per GWh alltså. För att nå målet om en europeisk marknadsandel på 25 procent måste Carlsson bygga för 150 GWh under de kommande tio åren.
– Detta innebär att vi måste vara supereffektiva på att bygga tillverkningsblock i mycket komplicerade uppsättningar. Hur gör man det? Tja, du bygger en förbannat bra digital tvilling, sa Carlsson och det verkar han och medarbetarna onekligen vara i full gång med, även om det senaste Covid-19-utbrottet vid Skellefteå-anläggningen kan ha verkat fördröjande på effektueringen av planerna.

I mer konkreta termer innebär den senaste tidens utveckling på EV-batterifronten följande för Northvolt och Volkswagen:
* Bara i Europa ska sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh etableras i slutet av decenniet.
* Enhetliga cell och synergier minskar batterikostnaderna med upp till 50 procent
* Sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh säkrar batteriförsörjningen genom en samarbetsmodell
* ”Northvolt Ett” i Skellefteå utökas till 40 GWh
* Salzgitter planeras som andra gigafabrik med en produktionskapacitet på upp till 40 GWh.

Northvoltgrundaren och koncernchefen, Peter Carlsson.

SIEMENS OCH ABB I HUVUDROLLER IFRÅGA OM PLM OCH AUTOMATION
Klart är också att den typ av produktion som Peter Larsson och hans medarbetare utvecklar i högsta grad präglas av automatisering och digitalt styrd och sammanhängande tillverkning.
När det gäller PLM-stöd och automation spelar i detta Siemens, liksom ABB, viktiga roller. Inom produktutvecklingen och när det gäller tillverkningsautomation arbetar Northvolt med programvara och hårdvara från dessa två aktörer. 
Siemens spelar en dominerande roll på mjukvarusidan inom produktutvecklingen. Lösningar som Teamcenter (cPDm-ryggrad), NX (CAD), Battery Design Studio, Simcenter Structures/STAR-CCM + (CAE och flödesimulering) och Amesim (1D-simulering) kommer alla att användas. Produktionssidan inkluderar programvara som Tecnomatix för produktionsplanering och -simulering.
Men som sagt, ABB är också starkt engagerat i uppbyggnaden av Northvolts produktionskapacitet; detta inkluderar sånt som anläggningselektrifiering och vissa tillverkningsprocessområden, inklusive lösningar från Abilityfamiljen.

Men när det gäller fabriksautomation finns också en massiv Siemensnärvaro. Vi kan till exempel hitta Siemens automationssystem, Simatic, som inkluderar styrsystem, integrations- och säkerhetslösningar, medan motorrörelsestyrning av servon hanteras i Siemens Simotion.
När det gäller ABBs roll använder, eller kommer man alltså att använda den svensk-schweiziska verkstadsgigantens lösningar för processautomation och elektrifiering av anläggningarna.
– Vi behövde sänka priset på batteriernas tillverkningskostnader till hälften av den ”normala” produktionskostnaden, sa Peter Carlsson. Detta innebar ett behov av att tänka i nya termer. Till exempel, hur kan vi ändra i värdekedjan och göra en möjlig vertikal integration med mer rationella processer inkluderade, och därmed uppnå en lägre tillverkningskostnad? För det andra, vad skulle vara den absoluta, mest optimala skalan om du tar alla dina olika investeringsresurser och bedömer dem utifrån en effektivitetsvinkel och utarbetar sätt att optimera också dessa?
Det avslutande svaret var i linje med ett koncept kring skalfördelar: det visade sig att fabriker som var fyra till tio gånger större än de existerande skulle göra det möjligt att ”svälja” de utmaningar som definierats ovan.
Dagens annonsering från bolaget är en bekräftelse på att den väg Carlsson lagt ut för framtiden är rätt.

Gränssnitt från en simuleringssession i Siemens Simcenter Battery Design Studio.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title