Annons

KONSULTERNA: Semcon köper stockholmsbolag inom DIGITALA UTBILDNINGAR

Semcon har idag ett framstående erbjudande inom digital produktinformation globalt och har en lång erfarenhet av webbaserade utbildningslösningar inom många olika branscher. Förvärvet förväntas få en positiv effekt på såväl affärsområdets rörelsemarginal som på Semcons vinst per aktie för 2020.
– Vi är glada över att Xtractor nu blir en del av Semcon. Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom digital utbildning till nya och befintliga kunder, både i Sverige och internationellt. Samtidigt växer vi i Stockholmsområdet enligt vår strategi, säger Markus Granlund, VD och koncernchef på Semcon.

Xtractor har 40 anställda
Xtractor levererar helhetslösningar inom digitala utbildningar till företag i flera olika branscher. Bolaget har verksamhet i Stockholm och cirka 40 anställda, med kompetenser inom bland annat e-learning samt utveckling av LMS (Learning Management System) och LXP (Learning eXperience Platform). Genom förvärvet av Xtractor stärks Semcons position ytterligare och Semcon blir en av de största i Sverige inom digitala utbildningar.
– Förvärvet ger oss långsiktiga och stabila ägare med ekonomiska, tekniska och personella resurser som bidrar till att vi gemensamt kan öka takten i vår produktutveckling och vår fortsatta tillväxtresa, säger Niklas Harging, VD på Xtractor.

”Människorna och kulturen på Xtractor matchar oss på Semcon väldigt väl, vilket ger goda förutsättningar för en bra tillväxt tillsammans,” säger Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information på Semcon.

Branschområde med god potential
Tillväxten inom utbildningsbranschen drivs bland annat av omfattande kompetensväxlingar i många olika branscher samt en ökande mognad kring digitalisering av traditionell klassrumsutbildning. Även nya teknologier för lärande, såsom microlearning, augmented reality och virtual reality, skapar förutsättningar för företag att öka nyttan av sina utbildningsinsatser.
– Våra verksamheter kompletterar varandra väldigt väl, både avseende kompetenser och geografi. Vi ser möjligheter att både bredda vårt digitala erbjudande och att skapa synergier, inte minst tillsammans med Semcons kontor utanför Sverige. Människorna och kulturen på Xtractor matchar oss på Semcon väldigt väl, vilket ger goda förutsättningar för en bra tillväxt tillsammans, säger Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title