Annons

Volvo Cars drar igång på måndag igen – ett tecken på en ”post-COVID-19-era”?

Volvo Cars öppnar upp fabriker från och med måndagen den 20 april. Även om problemen inom äldrevården är gigantiska tycks en viss ”utplåning” i kurvorna över intensivvårds-insatser och avlidna vara på gång. I våra grannländer börjar också vissa lättnader synas i form av att man öppnar förskolor och dagis och i länder som kört en total nedstängning börjar också vissa lättnader anas. I Kina är flera nedstängda verksamheter nu försiktigtvis öppnade igen. Är detta de första stapplande stegen mot ”världen efter Corona krisen”?
Nja, än så länge är det antagligen för tidigt att ropa hej, men vi ska inte bortse från att det finns vissa – om än få – positiva tecken i de senaste månadernas tungt negativa utveckling. Om det kommer en andra våg av COVID-19-smitta, som sveper över världen från öster till väster, återstår att se, men nu håller man tummarna på många ställen för att öppningarna som nu sker får en fortsättning.

Från industriell synpunkt är som sagt Volvo Cars försök att dra igång fabriker igen på måndag en synnerligen viktig händelse. Både sett ur industriell synvinkel och i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta sagt utan att på något vis förringa de tuffa prövningar som återstår inom sektorer som vård och äldreomsorg.

Den samlade bilden gör starten realistisk”
Från och med nästa vecka, den 20 april, planerar hur som helst Volvo Cars att dra igång tillverkning i Sverige och Belgien efter de knappt månadslånga produktionsstoppen.
Någon full fart framåt ska man dock inte förvänta sig, inte på tillverkningssidan åtminstone. Dels för att problemen med material och leveranser näppeligen börjar flyta på som vanligt med en gång, dels för att det tar tid att dra igång komplexa produktionslinor. Andra faktorer att ta hänsyn till inledningsvis är givetvis också hur efterfrågan ser ut.
Hur långa pass och hur mycket de som nu kommer tillbaka till fabriksgolvet kan och kommer att arbeta de facto återstår alltså att se. Fabrikspersonalen har ju varit åtminstone delvis heltidspermitterad, men enligt Volvo Cars presstalesperson, Stefan Elfström är målet att, ”vi ska gå ner 40 procent i arbetstid under kvartal 2.”
– Men vår bedömning är att det är realistiskt att kunna dra igång våra fabriker i Sverige och Belgien den 20 april. Det är en samlad bild vi har kring vad myndigheterna säger att man kan och får göra, samt hur det ser ut med leverantörskedjan och vår personalsituation, säger Elfström i ett uttalande.

Även kontorspersonal förväntas återgå
När det gäller de anställda som verkar i kontorsmiljöerna är planen att de ska kunna återvända till företagslokalerna från och med måndag den 20 april.
Hittills har de i den mån det varit möjligt fått arbeta hemifrån. Här gäller dock att de här medarbetarna varit korttidspermitterade med en ca 60-procentig arbetstid i genomsnitt, vilket också det påverkar arbetstiden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title