Annons

17 000 användare ska jobba med digitala tvillingar på BMW: 3DEXPERIENCE blir en kärna i bolagets PLM-plattform

TUNG ROLL FÖR CATIA – MEN MER ETT CAD- ÄN ETT PLM-BESLUT. Hur ska ett PLM-system i världsklass se ut för en av automotivesidans starkaste spelare, BMW? Den ikoniska fordonstillverkaren har jobbat intensivt på saken i ett par år och ett intressant delsvar har nu levererats: Dassault Systemes 3DEXPERIENCE kommer att spela en av de viktiga rollerna i bolagets framtida ingenjörsplattform för produktframtagning.
I fredagens gemensamma pressmeddelande från BMW och Dassault Systemes konstaterades att BMW Groups framtida ingenjörsplattform kommer att ha 3DEXPERIENCE som en kärna. Essensen är att 17 000 användare kommer att arbeta globalt på en digital tvilling av ett fordon som kan konfigureras i en rad varianter av varje modell, med tillgänglighet på data i realtid.
Det kan betyda flera saker, men en tolkning är att BMW kommer att fortsätta använda och dessutom expandera användningen av Dassaults CATIA, som designkomponent i sitt kommande PLM-upplägg; en lösning som läggs upp efter ett digitalt tvilling-koncept. Oklart om man i detta satsar på CATIA V5-versionen, den nyare V6-versionen eller en kombination av V5/V6. Sett i ett framtidsperspektiv låter det dock mer troligt att man på sikt satsar på en övergång till den moderna V6-plattformen, vilket normalt också kräver att man också köper PLM-/PDM-lösningen ENOVIA, som är V6 databas/ryggrad.
I pressmaterialet skriver bolagen: ”Med 3DEXPERIENCE-plattformen som kärnan i BMW Groups framtida produktutvecklingsmiljö kommer alla BMW Groups ingenjörsdiscipliner att arbeta på en virtuell tvilling av ett fordon, som kan konfigureras för varianterna av varje modell med integrerade realtidsdata. Team kan återanvända komponenter enklare, bemästra komplexiteten i bilvariationer och förbättra cykeltiden från ingenjörskonst till tillverkning.”
Men indikationen är också att man kommer att fortsätta använda Dassaults verktyg i några tämligen nya CATIA/DELMIA-implementeringar avseende deldesign och tillverkning. T ex en applikation för stansverktyg, som ger en automatiserad utvecklingssekvens vid produktion av kaross- och chassidelar. En annan närtida investering relaterad till tillverkningssidan är BMWs satsning på på DS’ DELMIA Quintiq för produktionsplanering och schemaläggning.
Bakgrunden till dagens meddelanden är att BMWs äldre SAP PLM-baserade lösning åldrats till en nivå där det blivit dags att få till ett helt nytt system. SAP Integrated Product Process Engineering (iPPE) kom in i PLM-spelet så tidigt som 2003 – 2004. Frågan är nu om dagens nyhet innebär att Dassaults 3DEXPERINCE blir den nya breda databasen i fordonstillverkarens PLM-plattform. Sammantaget och givet den information pressreleasen ger är det rimligt att tolka BMWs satsning på 3DEXPERIENCE, mer är ett CAD- än ett PLM/PDM-beslut.
I branschen ryktas om att PTC snart kommer med intressanta nyheter i sammanhanget och gissningsvis ligger inte heller Siemens Digital Industries på latsidan. Båda bolagen har viktiga installationer i form av ThingWorx Navigate (PTC) och Teamcenter Tecnomatix (Siemens). BMW är känt för en ovilja att knyta upp sig mot en enda PLM-leverantör. Hela den här frågeställningen är just nu också hyperintressant i ett svenskt perspektiv då Volvo Cars jobbar på att datera upp och modernisera sitt PLM-system.

Dassaults Laurence Montanari, VP för Transportation & Mobility Industry, säger i en kommentar att BMW Group och Dassault Systèmes går in i en ny era av delad innovation för att leverera förstklassiga produkter:
– Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan BMW Group ompröva sin tekniska utvecklingsprocess för att leverera de mest personliga och hållbara upplevelserna till sina kunder.

Intressant i dagens annonserade affär är att BMW har uttalade ambitioner att inte binda upp sig till en enda leverantör av industriellt IT-stöd. Med PRISMA-lösningen (PRoduct data Information SysteM with Archive) tog man diversifieringsvägen till PLM. Genom att sätta ihop bitar av olika kommersiella programvaror, tillsammans med sina egna lösningar, skapade de ett system som kännetecknas av en mängd olika programvaror från olika leverantörer. Generellt kan detta låta som en väg som är långt ifrån smidig när det gäller PLM-processer, men att döma av vad de producerade med dessa system – i termer av världsledande bilar och teknik – är det en framgång. Sammanfattningsvis handlar det om BMWs bästa praxis-policy när det gäller mjukvara.

BMW har aldrig velat binda upp sig till en enda PLM-leverantör
Det BMW valt att göra visar att de går sin egen väg. När flera initierade bedömningar för några år sedan gick ut på att BMW skulle välja komponenter från en vanlig kommersiell PLM-plattform – till exempel från Siemens PLM eller Dassault Systemes portföljer – överraskade BMW 2018 marknaden med ett beslut att lägga till eller byta ut system för den globala BOM (Bill of Material) -sourcing och -mobila dataåtkomsten med PTCs Windchill och ThingWorx Navigate, medan Aras PLMs Innovator-plattform var valet för att ersätta ett hemmaodlat system i sin testorganisation.

– BMW använder flera PLM-system, inklusive Siemens Teamcenter för CAD-hantering, SAP PLM för eBOM, och PTCs Windchill ersätter en stordator-mBOM-lösning. SAP har meddelat att SAP PLM går i pension, och precis som de flesta företag kommer BMW förmodligen att överväga att konsolidera till färre system, kommenterade PTCs numera ex-CEO, Jim Heppelmann, saken till PLM&ERP News 2022.

”PTCs Windchill används i BMWs mBOM-hantering.”

PTCs PLM-system, Windchill, togs också in för att ersätta den gamla SAP-baserade stordatorlösningen, som BMW ville pensionera. Exakt vad används Windchill till i BOM-sammanhang? I en tidigare artikel på PLM-ERPnews.se har det beskrivits så här: SAP PLM hanterar eBOM (engineering Bill of Material), d v s konfigurationen av produktvarianterna, medan PTCs Windchill hanterar mBOM (manufacturing BOM) och konverteringsprocessen från eBOM till mBOM. I själva verket är detta ett svar på frågan: ”vilken är processen för att bygga en eBOM i den specifika fabriken.”
På en övergripande nivå är en kvalificerad gissning att BMW hellre vill ha ett system än tre, och om de måste ersätta sitt åldrande SAP-baserade PLM-system. Dagens besked kring BMWs Dassault-/3DEXPERIENCE-besked kan också vara ett beslut som pekar i denna riktning; alltså att DS 3DEXPERIENCE med ett CATIA-baserat digitalt tvillingskoncept kommer att bli just en sådan lösning som BMW konsoliderar på.
Frågan är nu hur BMW med sin diversifieringskultur i minne ska gå vidare. Det är nämligen tämligen givet att både PTC och Siemens deltar i och finns med i resonemanget. Nyheter på området lär enligt rykten i branschen vara på gång från PTC. En icke oäven gissning är här att man vid sidan av ThingWorx Navigate kan ha något på gång på mjukvarusidan efter klöpet av tyska Codebeamer 2022 för 280 miljoner dollar, alltså nära 3 miljarder svenska kronor.

BMW digital factory.

BMWs digitala fabrik
Notabelt när det gäller BMWs väg in i framtiden när det gäller digital tillverkning är att man har etablerat ett omfattande samarbete med NVIDIA Omniverse kring t ex en planerad ungersk fabrik för elbils-tillverkning. Denna finns redan idag som en komplett digital modell av hela fabriken. Den virtuella fabriken, tänkt att stå klar 2025, är kort sagt en exakt digital representation av den fysiska anläggningen, ett Metaverse av Debrecen-fabriken, som förväntas producera cirka 150 000 fordon om året.
Bakom den digitala tvillingen ligger två års tufft arbete för att få alla miljontals detaljer på plats. Detta är en oerhört imponerande framsteg. Vad vi ser framför oss är vägen från traditionell tillverkning mot digitala tvillingar som grund för det som ska göras. Enligt den gamla utvecklingsmodellen är en bilfabrik ett av de mest komplexa och kostsamma designprojekt man kan tänka sig: År med framtagning av miljontals CAD-ritningar och simulerings-sessioner – med massor av ingenjörer inblandade och tusentals timmar med möten – utan att man för den skull kunde vara säker på att allt skulle fungera enligt plan.
Det BMW nu tagit sig före med har alla förutsättningar att förändra bilden. Inte minst för att fabriken finns redan nu i Metaverse. Man kan digitalt gå in i anläggningen och se hur tillverkningslinorna ska se ut och hur processerna är tänkta att fungera. Kommande personal kan tränas i de digitala miljöerna, leverantörer kan visas runt, och linjeoptimering kan göras digitalt istället för på den fysiska anläggningen där detta blir dyrt och tidskrävande, osv.
Felix Theurer, arkitekt för digitala lösningar hos BMW, har bekräftat detta:
– Plattformen har testats och gemensamt industrialiserats under en period på cirka två år. Vi har nu nått ett tillstånd där vi är säkra på att plattformen kan integreras i planeringsmiljön och i processen, säger i en kommentar till onlineupplagan i Automotive Manufacturing Solutions.

Men oavsett samarbetet med NVIDIA Omniverse så är digitala tvillingar även i detta koncept en viktig bit. 3D-modellerna som används i NVIDIA Omniverse simuleringar görs i och importeras ifrån CATIA.

”3DEXPERIENCE-plattformens ska spela en grundläggande roll för att göra det möjligt för företag att leverera produkter snabbare,” skriver man i pressmaterialet.

3DEXPERIENCE ska stödja uppkopplat arbete och integrerade data
Av BMWs och Dassaults gemensamma press release framgår att, ”3DEXPERIENCE-plattformens grundläggande roll för att göra det möjligt för företag att leverera produkter snabbare. Plattformens virtuella tvillingupplevelser effektiviserar företagsomfattande samarbete och levererar datadrivna tillvägagångssätt för att hantera den exponentiella komplexiteten som biltillverkare står inför inom ansluten, autonom fordonsteknik.”

Julien Hohenstein, VP för Processes, Digitalization, Governance Idea på BMW Groups forskning och utveckling, säger:
– Vi kommer bara att optimera vår ingenjörsprocess om vi tänker digitalt, arbetar uppkopplat och förlitar oss på en integrerad data. För BMW Group kommer 3DEXPERIENCE-plattformen att stödja detta tillvägagångssätt och hjälpa till att nå en högre kvalitetsnivå i våra processer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title