Annons

PLM: Siemens köp av TimeSeries stärker miljön kring lågkodplattformen Mendix

Mendix brukar betecknas som en ”lågkodplattform”. Ändamål är kort sagt att bygga appar utan att behöva koda i programmeringen. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”, som är skräddarsydd och individuellt anpassad. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operativ Teknik) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.
En viktig poäng med lösningen är att den knyter ihop och kombinerar hela Xcelerator-portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning. Siemens CAD-flaggskepp NX, simuleringslösningen Simcenter, BOMar på PLM-plattformen Teamcenter eller tillverkningshanteringsupplägg från Tecnomatix (Siemens’ DM-lösning, Digital Manufacturing) är bara några exempel.
Utanför Siemens programmiljöer finns sedan också en rad färdiga APIer som gör att man kan koppla ihop Mendix, fortfarande via ”drag’n’drop”, med t ex SAP, Ansys och en rad andra applikationer.

Ett TimeSeries-CASE: Ett exempel på en TimeSeries-lösning baserad på Mendix och Siemens IoT-operativsystem, MindSphere, är installationen hos det tyska tillverkningsföretaget TKW Molding. För detta företag är produktionskvalitet och kompatibla tillverkningsprocesser avgörande för att uppfylla kundernas kontrollkrav, inom bilindustrins passagerarsäkerhets- och konsumentvaruindustrin. Genom att implementera TimeSeries Paperless Shop Floor som en branschmolnbaserad SaaS-lösning för formsprutare, syftar TKW till att säkerställa enkel åtkomst till information för alla; effektiv kommunikation och mycket effektiv, kompatibel, alltid rätt första gången precisionstillverkning.

EN GRUND FÖR XCELERATOR I MOLNET
Med dessa kapabiliteter kan nu TimeSeries tillföra en betydande expertis när det gäller utvecklingen av vertikala appar byggda på Mendix lågkodsplattform. Detta menar Siemens kommer att hjälpa bolaget att påskynda digital transformation genom att öka upptaget av lågkodslösningar som sådana och erbjuda nya appar, inklusive sånt som ”smart warehousing”, förutsägbart underhåll, energihantering, fjärrkontroll och annat.
Tilläggas kan att Mendix low-code-plattform är grunden för Siemens molnbaserade Xcelerator-portfölj, med integrerad programvara och tjänster.
– Sedan köpet av Mendix 2018 har vi fortsatt att se hur denna kraftfulla lågkodsplattform är en veritabel spelväxlare för företag i alla branscher, säger Tony Hemmelgarn, och tillägger, ”Med TimeSeries som en del av Siemens kommer det att möjliggöra för oss att avsevärt utöka utvecklingen av nya appar, men också att öka upptaget av vår lågkodsplattform och skapa tillväxt i Xcelerator-ekosystemet.”
Av den nyligen publicerade intervjun med Hemmelgarn på engineering.com framgår också att Siemens kunna inregistrera också kommersiella framgångar med mjukvaran. Så här säger Siemens PLM-chefen:
– Mendix var en av våra första satsningar på SaaS-området när förvärvet gjordes 2018. Det har också gått mycket bra med lösningen. Vi har redan passerat 100 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter relaterade till Mendix ensamt, det är en viktig milstolpe. Dessutom fortsätter denna lågkod-plattform att växa. Det fina med det är att vi har en säljkår som kan sälja Mendix till världen, i motsats till hur det såg ut innan vi köpte den.

KONFIGURERBARA APPMALLAR
Så, vad betyder TimeSeries i sammanhanget? Till saken hör att TimeSeries sedan 2012 utvecklat branschspecifika applikationer för industrier på tillverknings-, hälso- och sjukvårds, energi- och bank-, och finansiella tjänste-områdena.
Bolagets konfigurerbara appmallar fångar respektive branschs bästa praxis och löser repeterbara problem. Lika värdefullt är att lösningen, som sagt, snabbt och enkelt kan anpassas efter individuella företagsbehov.
Dessa appar, i kombination med Siemens industriella expertis och marknadens räckvidd, kan göra det möjligt för kunder över hela branschspektret att utnyttja kraften från lågkod och Mendix-plattformen ännu snabbare, hävdar Erik Gouka, VD, TimeSeries.
– Från start har TimeSeries fokuserat på att lösa våra kunders utmaningar genom att samla de bästa människorna och den senaste tekniken och driva denna till det yttersta. Nu, som en del av Siemens, är vi glada att få kraften i förbyggda och anpassningsbara lågkodslösningar till fler branscher, säger han, och tillägger, ”att finnas med i Siemens Digital Industries Software-sammanhanget kommer att låsa upp enorma nya möjligheter för oss, och vi ser fram emot att hjälpa ännu fler företag att transformeras digitalt, säger han.

Med TimeSeries som en del av Siemens kommer det att göra det möjligt för den tyska PLM- och industriella automatiseringsutvecklaren att avsevärt utöka utvecklingen av nya appar, men också att öka utnyttjandet av sin Mendix lågkodsplattform och skapa tillväxt i Xcelerator-ekosystemet.

ISVs KAN PÅSKYNDA SINA DIGITALISERINGSINSATSER
Sett ur Siemenssynvinkel tillför TimeSeries alltså en hel del. De kommer att utöka funktionerna som kan hjälpa företag och ISVs att påskynda sina digitaliseringsinsatser med hjälp av Mendix-plattformen. Genom skräddarsydda branschappar och bästa metoder, mallar och återanvändbara komponenter som utnyttjar avancerad teknik – inklusive AI, intelligent processautomation, multiexperience, toppmodern UI-design, multi-cloud och mer – kommer den tyska PLM-utvecklaren att kunna leverera bättre upplevelser till kunder, anställda och leverantörer.
– Med TimeSeries kommer vi inom ramen för Siemens att kunna hjälpa våra kunder och partners att värdesätta och få upp användningen av lågkod ännu snabbare, säger Derek Roos, VD och grundare, Mendix. Han fortsätter:
– Vi utrustar företag med avancerad digital kapacitet för att hjälpa dem att lyfta hur de bedriver affärer och leverera rika, engagerande upplevelser. TimeSeries-teamet har djup kompetens när det gäller att utveckla SaaS-lösningar för en rad vertikaler, och jag är glad att välkomna dem till Siemens.

TimeSeries har kontor i USA, Nederländerna, Tyskland och Kanada.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title