Annons

Etteplan och Stockholm Exergi utökar samarbetet inom teknisk anläggningsinformation

Avtalet omfattar hela utbudet av hantering av anläggningsteknisk information, bland annat utveckling av processer, tillhandahållande av specialistkompetens inom informationshantering och systemhanteringsbemanning för dokumentationsfunktionen. Förlängningen av avtalen omfattar nu även Stockholm Exergis distributionsnät samt fastighetsdokumentation (utöver de produktionsanläggningar som ingick i det ursprungliga avtalet). Avtalet gäller under en fast period på tre år och inkluderar möjligheten till förlängning av avtalet med ytterligare tre plus två år.

SÄKERSTÄLLD INFORMATION
– I detta samarbete har Etteplan som uppdrag att säkerställa att Stockholm Exergis tekniska anläggningsinformation är aktuell, tillgänglig och tillförlitlig. Etteplan har en lång och gedigen erfarenhet av utveckling och hantering av tekniska dokumentationshanteringssystem som vi kommer att kunna utnyttja för att skapa bästa möjliga värdeskapande för Stockholm Exergi, säger Sixten Folke, Business Unit Director, Technical Documentation Solutions, Etteplan, Sverige.
Etteplan har expertkunskaper inom anläggningsteknisk information med fler än 170 specialister i Sverige och fler än 850 globalt. Bolaget menar att man med detta, ”möjliggör effektivt och säkert underhåll genom att de standardiserar arbetssätt och processer och säkerställer tillgång till relevant och uppdaterad dokumentation.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title