Annons

30 MILJARDERSSATSNING: Gemensamt FoU-center i Göteborg när Volvo Cars och Northvolt går vidare i batteritillverkningsplanerna

Efter det partnerskap som båda företagen annonserade tidigare i år har Volvo Cars och Northvolt nu under veckan alltså tecknat ett bindande avtal kring etableringen av det nya forsknings- och utvecklingscentret (FoU) i Göteborg. Detta kommer att följas av byggandet av en ny tillverkningsanläggning i Europa, ännu oklart var, där planen är att producera nästa generations toppmoderna battericeller, speciellt utvecklade för användning i nästa generations rena elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Den exakta platsen för anläggningen förväntas bekräftas i början av 2022.

SYNERGIER OCH EFFEKTIVITET
FoU-centret kommer att ligga i närheten av Volvo Cars egen FoU-verksamhet och Northvolts befintliga innovationscampus Northvolt Labs i Västerås, Sverige, vilket säkerställer synergier och effektivitet när man utvecklar batteriteknologi.
I pressmaterialet noterar man att samarbetet kommer att fokusera på att utveckla skräddarsydda batterier som, ”ger Volvoförare vad de vill ha, såsom räckvidd och snabbladdningstider.”
Volvo Cars samarbetar med Northvolt för att skapa ett end-to-end-system för batterier, där man själv utvecklar och bygger batterierna. Denna djupa vertikala integration är viktig eftersom batteriet representerar den största enskilda kostnadskomponenten i en elbil, såväl som att det påverkar en stor del av koldioxidavtrycket.
– Volvo Cars är en utmärkt partner på vägen mot att bygga upp ett utbud av battericeller som tillverkas i Europa med ett mycket lågt koldioxidavtryck och som är optimerade genom fordonsintegration för att få ut bästa möjliga prestanda från nästa generations elbilar, kommenterade Peter Carlsson, CEO för Northvolt.

– Att uppnå lågt koldioxidavtryck och optimerad fordonsintegration är en nyckel för att få ut bästa möjliga prestanda från nästa generations elbilar, säger Peter Carlsson, CEO för Northvolt.

SÖKER LÄMPLIG PLATS I EUROPA
Vad gäller deras gemensamma batterianläggning är Volvo Cars och Northvolt i slutfasen av en urvalsprocess för att hitta en lämplig plats i Europa.
Anläggningen kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket skulle leverera batterier till cirka en halv miljon bilar per år. Den kommer att börja byggas 2023, med storskalig produktion 2026, och förväntas sysselsätta upp till 3 000 personer.
Vid sidan av batterileveransavtal säkerställer partnerskapet med Northvolt de europeiska battericellsbehoven som ingår i Volvo Personvagnars ambitiösa elektrifieringsplaner. Man siktar på att sälja 50 procent rena elbilar i mitten av detta decennium, och till 2030 siktar man på att sälja enbart elbilar.
Partnerskapet med Northvolt är nyckeln till Volvo Cars ambition att bli ledande inom premiumelbilssegmentet och sälja endast rena elbilar till 2030. Det är också ett viktigt steg i att stärka Volvo Cars egen utvecklingsförmåga.

ENORM KONSUMTIONSÖKNING –
FRÅN 230 GWh TILL 3000

I dessa planer spelar alltså Peter Carlsson och hans Northvolt en viktig roll. Han är en ambitiös entreprenör och har i tidigare uttalanden till PLM&ERP News sagt att strävan är en 25-procentig marknadsandel i Europa. Effekten blir antagligen att han inte bara behöver bygga fler gigafabriker, utan också, där det är relevant, utöka kapaciteten i existerande anläggningar. Det finns också en hel del i efterfrågebildens utveckling som talar för detta.
2020 konsumerade världen cirka 230 GWh batterier. Förväntningen är att detta inom tio år kommer att gå upp emot 3 000 GWh. En GWh representerar en investeringskostnad på 100 miljoner euro, drygt en miljard kronor per GWh alltså. För att nå målet om en europeisk marknadsandel på 25 procent måste Carlsson bygga för 150 GWh under de kommande tio åren. Satsningen tillsammans med Volvo Cars är alltså en bit på vägen mot detta.
– Detta innebär att vi måste vara supereffektiva på att bygga tillverkningsblock i mycket komplicerade uppsättningar. Hur gör man det? Tja, du bygger en förbannat bra digital tvilling, sa Carlsson i en presentation vid ett Siemens-event förra året och det verkar han och medarbetarna onekligen vara i full gång med, även om t ex det senaste Covid-19-utbrottet vid Skellefteå-anläggningen kan ha verkat fördröjande på effektueringen av planerna.

SIEMENS OCH ABB I HUVUDROLLER IFRÅGA OM PLM OCH AUTOMATION
Klart är också att den typ av produktion som Peter Carlsson och hans medarbetare utvecklar i högsta grad präglas av automatisering och digitalt styrd och sammanhängande tillverkning.
När det gäller PLM-stöd och automation spelar i detta Siemens, liksom ABB, viktiga roller. Inom produktutvecklingen och när det gäller tillverkningsautomation arbetar Northvolt med program- och hårdvara från dessa två aktörer. 
Siemens spelar en dominerande roll på mjukvarusidan inom produktutvecklingen. Lösningar som Teamcenter (cPDm-ryggrad, ”collaborative Product Data management”), NX (CAD), Battery Design Studio, Simcenter Structures/STAR-CCM + (CAE och flödesimulering) och Amesim (1D-simulering) har använts eller kommer att användas. Produktionssidan inkluderar programvara som Tecnomatix för produktionsplanering och -simulering.
Men som sagt, ABB är också starkt engagerat i uppbyggnaden av Northvolts produktionskapacitet; detta inkluderar sånt som anläggningselektrifiering och vissa tillverkningsprocess-områden, inklusive lösningar från Ability-familjen.

Även när det gäller fabriksautomation finns en massiv Siemensnärvaro. Vi kan till exempel hitta Siemens automationssystem, Simatic, som inkluderar styrsystem, integrations- och säkerhetslösningar, medan motorrörelsestyrning av servon hanteras i Siemens Simotion.
När det gäller ABBs roll använder, eller kommer man alltså att använda den svensk-schweiziska verkstadsgigantens lösningar för processautomation och elektrifiering av anläggningarna.

Missa inte att läsa MER om PLMs och automationens roll i Peter Carlssons gigantiska batteritillverknings-satsning.

PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, har tittat närmare på saken ur denna synvinkel i en analys på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken nedan för att läsa mer:

Siemens’ PLM in Pole Position When Northvolt Wins Volvo Cars and Takes the Lead in European Battery Battle

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title