Annons

Affärssystem: 3D-printbolaget Protech satsar på Jeeves ERP

Protech heter en av de mer framgångsrika svenska spelarna inom additiv teknik och 3D-printing. Bolaget är skandinaviska återförsäljare av amerikanska utvecklaren av 3D-printers och maskiner för additiv tillverkning, Stratasys; men har också tung kompetens inom subtraktiv produktion och på CAD-CAM-mjukvarusidan.
Idag står det klart att bolaget efter en noggrann utvärdering valt att satsa på en ERP-lösning från Jeeves.

Protech har 35 anställda och framtiden ser ljus ut med tanke på de strategiskt viktiga produkter man har i sin lösnings- och maskinportfölj. Dels för att 3D-printing är en exponentiellt växande produktionsteknik och dels för att Protech har en lång historia som innefattar djup kompetens inom nyckelteknologier som relaterar till additiv tillverkning och även subtraktiv sådan. CAD- och CAM-kompetens alltså. Men i tangensens riktning finns också kopplingar till utvecklingen av Industri 4.0-lösningar, som förutses få en enorm betydelse i framtiden.
– Det ser onekligen bra ut på tekniksidan. Våra kunderna finns också i hela Norden och vi säljer och servar till stora bolag som Ericsson och ABB, men även till skolor och universitet, säger Anders Brask, VD på Protech Nordic.
Han framhåller också att att valet av ERP-lösning har stor betydelse när man nu tar sig in i framtiden med modernast tänkbara teknik.

Protechs VD, Anders Brask, är en rutinerad person inom både additiv teknik och PLM-branschen – med CAD-CAM, som en särskild specialitet.

”Fort men fel, är fortfarande fel”, är ett av Anders Brasks motton, ett förhållningssätt som givetvis haft en viss betydelse vid valet av nytt affärssystem.  Det handlar alltså om en noggrann utvärdering innan det definitiva beslutet togs. Liksom att man förankrade det hos personalen.

Bland annat såg man behov av stöd för mellanbolagshandel, nordiska legala krav, olika valutor och företagets växande serviceverksamhet.
– Jeeves har mött upp detta med kunnig personal och lyckats visa att man har ett system med unika fördelar mot jämförbara konkurrenter, säger Anders Brask.

Mobila kapabiliteter ett fokus. Då mycket av Protechs arbete sker ute hos kund ligger cirka 70 procent av systeminvesteringen på mobila användare.

De mobila användarna samverkar med Jeeves ERP-data i realtid och har samma omfattande funktionalitet som fasta användare. Något som underlättar för de anställda som är ute mycket på fältet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title