Annons

3D-PRINTING: 3D Center lanserar nytt inom efterbearbetning och lokal verksamhet

Apropå det nya affärsområdet kring efterbearbetning säger 3D Center-chefen, Ulf Qviberg:
– Vi upplever verkligen en stark utveckling inom additiv tillverkning. Antalet produkter producerade med Multi Jet Fusion (MJF-teknik) och Selective Laser Sintering (SLS), ökar konstant och så även maskinkapaciteten runt om i landet. MJF och SLS anses idag som vedertagna produktionsmetoder till många produkter på marknaden.

LOKAL PRODUKTION MER AKTUELLT ÄN NÅGONSIN
Qviberg hävdar också att detta med lokal produktionskapacitet är mer aktuellt än någonsin eftersom närproduktion är ett av nyckelorden inom AM.
– Industriella produktionsflöden kan säkerställas genom närmare produktion av komponenter och produkter. Det finns även en enorm potential kring utveckling, optimering och effektivisering av nya och befintliga produkter, säger han och avslöjar alltså att man satsar på det nya varumärket AM Efficiency.
– Precis, det handlar om dels ett nytt varumärke och en tillverkare av efterbearbetningsutrustning för AM-industrin. Detta med efterbearbetning är en flaskhals idag vid produktion med additiv tillverkning. Samtliga bitar ska rengöras från pulver och genomgå en eller flera efterbehandlingar. Denna process vill AM Efficiency effektivisera och automatisera. De produkter som finns på marknaden idag är för oeffektiva och dyra.

Idag finns två produkter för effektiv efterbearbetning klara för marknaden. Dessa samt ytterligare produkter kommer presenteras på Formnext i november 2020.

SAMARBETE MED NYSTARTAD PRINTBYRÅ
Som noterades i ingressen kommer 3D Center även att inleda ett samarbete med den nystartade servicebyrån AM Printservice, som kommer verka med ett lokalt fokus. Med hårdvara från 3D Center och produktionsmetoder baserade främst på pulverbäddsskrivare, som MJF och SLS-maskiner, men även metall, räknar bolaget med en snabbt växande marknad.
Inom AM Printservice finns vidare samlad kunskap från lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på industriella 3D-utskrifter och främja tillgängligheten av additiv tillverkning.-
– Vi ska med fokus på lokal etablering och hög kvalitet förse kunder med 3D-utskrifter och andra tjänster för att göra additiv tillverkning tillgängligt för fler, förklarar VD Lisa Antonsson och tillägger att affärsmodellen bygger på att verka lokalt nära slutkund för att öka den lokala produktionen och minska leveranstider och avstånd.
– Genom den unika online-plattformen möjliggörs enkel och snabb orderläggning. Filen laddas upp och kunden kan direkt se kostnaden baserad på material, efterbearbetning, leveranstid och volym. En offert genereras efter vilka val som görs och ordern placeras direkt i plattformen. Hela processen kan slutföras på några minuter. Man väljer själv om man vill hämta sin beställning hos oss eller om man vill få den skickad till dig, tillägger hon.

KOSTNADSEFFEKTIVT MED MJF-TEKNIKEN
Till maskinparken hör främst 3D-skrivare med tekniken HP Multi Jet Fusion som är marknadens mest kostnadseffektiva produktionssätt inom additiv tillverkning, säger Antonsson.
– På så sätt kan vi erbjuda allt från unika objekt till serietillverkning av mycket stora volymer. Vid uppstart finns vi etablerade på två orter i Sverige – Linköping och Västervik. Vi avser att etablera maskinkapacitet nära slutanvändare genom att kontinuerligt utöka antalet orter och maskiner i takt med behov och efterfrågan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title