Annons

3D-PRINTING på Högskolan Väst: BAE Systems del av stort Vinnovafinansierat projekt

Vinnova satsar 13 miljoner på Högskolan Västs teknikforskning kring bl a additiv tillverkning.
– För oss är det en rekordstor utdelning för ett enskilt Vinnovaprogram. Det stärker och breddar vår forskning inom additiv tillverkning och svetsning – och med material vi inte forskat om tidigare, kommenterar Lennart Malmsköld, forskningsmiljön Primus programchef, Högskolan Väst.
Additiv tillverkning för nya applikationer, svets- och värmebehandling av nya superlegeringar och ytbeläggning för framtidens gasturbiner är några av Primus sex forskningsprojekt som Vinnova beviljade 13 miljoner till i början av sommaren.
Det projekt som har fått störst anslag, METTHRAM, handlar om att använda additiv tillverkning i form av metalldeponering till fler branscher gällande höghållfasta stål och aluminiumlegeringar, skriver Christina Axelsson i en rapport från Högskolan Väst. BILDTEXT Bandvagnar kan vara en ny applikation för metalldeponering med tråd i AM. Tillverkaren av terrängfordon, BAE Systems Hägglunds, är en av partnerna i projektet METTHRAM.

Metalldeponering med tråd i additiva tillverkningsmetoder går betydligt snabbare jämfört med exempelvis pulverbädd, som är en annan form av 3D-printning, hävdar projektledare Joel Andersson, avdelningschef för Svetsteknologi vid Högskolan Väst.
– Det kan dessutom ge betydande fördelar i att skräddarsy produkter till bättre egenskaper än om de tillverkas med konventionella tillverkningsmetoder, säger han vidare och tillägger:
– Tekniken används idag inom gasturbinindustrin för material som titan och nickelbaserade legeringar. Nu kommer vi att testa tekniken för tillverkning i andra branscher – för både nytillverkning, reparation och modifiering av olika applikationer.

Extruderade aluminiumprofiler
Forskningen i projektet METTHRAM görs i nära samverkan med Swerim och företagen Hydro Extruded Solutions och BAE Systems Hägglunds. De tillverkar vitt skilda produkter som exempelvis extruderade aluminiumprofiler till en mängd olika branscher och bandvagnar till Räddningstjänsten med flera.
– Det är inspirerande med nya samarbetspartner i andra branscher än de vi vanligen samarbetar med. Nya produkter brukar innebära nya utmaningar, säger Joel.

Alla sex projekten startar i höst och beräknas vara klara vintern 2022.

KORT OM FORSKNINGSPROJEKTEN
Metalldeponering med additiv tillverkning (METTHRAM)
Projektet undersöker hur metalldeponering med tråd i additiva tillverkningsmetoder kan användas i fler branscher gällande höghållfasta stål och aluminiumlegeringar. Det handlar både om nytillverkning, reparation och modifiering av olika applikationer. Tekniken har flera fördelar. Den är exempelvis betydligt snabbare än 3D-printning med pulverbädd.
Projektpartner: Swerim, Hydro Extruded Solutions och BAE Systems Hägglunds.
Projektledare: Joel Andersson, Högskolan Väst.

Svets- och värmebehandlingsstudier av nya superlegeringar (FEAST)
Projektet tittar närmare på hur man svetsar och värmebehandlar de två nya superlegeringarna G27 och VDM780. Huvudsyftet är att beskriva hur processbarhet, svetsbarhet och värmebehandling för G27 och VDM780 fungerar i jämförelse med standardlegeringarna 718 och Waspaloy.
Projektpartner: GKN Aerospace och Brogren Industries.
Projektledare: Joel Andersson, Högskolan Väst.

Ultraljudsassisterad bearbetning av avancerade aluminiumlegeringar
Projektet undersöker om bearbetning med ultraljud kan minska vidhäftningen hos aluminiumlegeringar när de är i kontakt med skärverktyg. Resultatet kan innebära minskat slitage på skärverktyg och bättre ytor på tillverkade komponenter.
Projektpartner: Hydro Extruded Solutions och Automotive Components Floby.
Projektledare: Tomas Beno, Högskolan Väst

Miljöbarriärbeläggningar för Keram
matris Kompositer – ett nytt ytbeläggningsperspektiv

Projektet utvecklar nya ytbeläggningar för gasturbiner av kompositmaterial. Det kan bidra till jetmotorflygplan med kraftigt minskade växtgasutsläpp och reducerad bränsleförbrukning.
Projektpartner: Thermal Spraying & Engineering och Treibacher Industries
Projektledare: Nicolaie Markocsan, Högskolan Väst

ADAPT-EBM
Projektet utvecklar pulverbäddsprocessen Electron Beam Melting för titanlegeringen Ti-6AI-4V. Det handlar bland annat om att undersöka sambanden mellan processparametrar och mekaniska egenskaper som defekter i byggt material. Projektet stärker högskolans samlade AM- och titanforskning.
Projektpartner: GKN Aerospace
Projektledare: Robert Pederson, Högskolan Väst

Processtyrning av additiv tillverkning med laser och tråd
Projektet utvecklar bättre processtyrning och övervakning av additiv tillverkning med laser och tråd i nickelbaslegeringar.
Projektpartner: GKN Aerospace
Projektledare: Fredrik Sikström, Högskolan Väst

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title