Annons

3D- vs 2D-design inom trä: ”Som att jämföra en smartphone med en telefon med nummerskiva”

Att digitaliseringen är framtiden även för byggbranschen är det väl få som numera ifrågasätter. Idag arbetar också de flesta t ex med 3D-mjukvaror.
Träkonstruktionsföretaget TK Botnia är ett bra exempel. Där designar man nästan uteslutande med 3D-modellering och VD Gustav Essebro framhöll under ett seminarium om ingenjörsmässig byggdesign i trä, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Trä, att skillnaden mellan traditionella 2D och 3D-konstruktion är milsvid.
– Det är som att jämföra en smartphone med en telefon med nummerskiva. De flesta projekt vi utför, skulle inte gå att åstadkomma på samma tid med traditionella 2D-ritningar. Vi använder huvudsakligen programvaran Tekla Structures, men med AutoCAD som ett komplement och stöd till 3D-modellerna, sa Gustav Essebro.

Under sitt anförande pekade TK Botnia-chefen särskilt på programvaran Tekla Structures förmåga att generera stor detaljrikedom och dess stora flexibilitet.
– Men det är inte bara styrkan med detaljrikedomen som står ut, mjukvaran innebär ett praktiskt sätt att jobba och ger en bra överblick i projektet. Detta tillsammans med en stor flexibilitet för att passa träprojektering i allmänhet specifika projekt i synnerhet gör lösningen perfekt för vår verksamhet.

Spännande träbyggnader
TK Botnia arbetar just nu med flera av landets mest spännande träbyggnader, till exempel kulturhuset Sara i Skellefteå som blir Sveriges högsta trähus. Med hjälp av sin 3D-lösning kan avancerade infästningar modelleras så att knutpunkterna blir sömlösa, samtidigt som all information finns i objekten ner till träets lamellriktning. Programmet ger TK Botnia stora möjligheter att utveckla egna komponenter och knutpunkter som effektiviserar deras projektering.
Gustav Essebro framhöll vidare IKEAs monteringsanvisningar som föredöme när han berättar om övergången från tvådimensionella ritningar till 3D-modellering.
– IKEA fattade tidigt hur man kommunicerar med kunden på ett förståeligt vis, med hjälp av 3D-ritningar. Nu har denna princip nått byggbranschen, där hantverkaren eller montören ner till varje skarv kan se hur delarna ska skruvas ihop i 3D-modellen. Det skulle vara mycket svårt att förmedla i en 2D-ritning.

Nyckeln till smidiga arbetsflöden
Konstruktions-teamet som arbetar med kulturhuset i Skellefteå på TK Botnia använder sig av Tekla Model Sharing, något man menar ökar produktiviteten och ger bra arbetsflöden med kortare ladd- och numreringstider. Projekteringen har hög detaljeringsgrad, där information om montage ligger på objektsnivå. Detta gör att entreprenören/montören kan använda modellen för att effektivisera och planera sitt montage, vilket är ett komplement till traditionella bygghandlingar.
– Vidare ger lösningen stora möjligheter till indelning av projektet i olika faser och områden, beroende på exempelvis montageordning och leveransstatus. Med hjälp olika UDA (User Defined Attributes) kan vi på ett praktiskt sätt, både visuellt och med olika rapporter, hålla koll på status för varje enskilt objekt i projektet.

Långt fram i digitaliseringsarbetet
Essebro pekade också på att konstruktörerna, som en fördel med 3D-användningen, idag kommer in mycket tidigare i projekten och att det tredimensionella arbetssättet skapar samsyn hos de olika professioner som är involverade i ett byggprojekt. TK Botnia-chefen uppskattar att företaget idag arbetar till 95 procent digitalt och att det är en del av deras affärsidé.
– Vårt mål är att vara med och förändra en bransch som fortfarande är ganska gammaldags, konstaterade han och underströk att TK Botnia ligger långt fram i digitaliseringsarbetet. Detta tack vare att de är ett litet företag, med korta beslutsvägar och ett högt tekniskt driv och intresse bland de anställda.
– Vi kan implementera nya idéer snabbt i vår digitala process. På så vis kan vi effektivt leverera nytänkande handlingar till kunden. 3D-modellerna gör att vi exempelvis kan ge materialleverantören en mycket god prisuppskattning för de volymer av KL-trä och smide som projektet kräver. Som träkonstruktionsföretag tycker vi givetvis att det är jättebra att Teklas utvecklare har hakat på ”trätåget” och gör allt för att utveckla programvaran för att den ska passa för träkonstruktion.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title