Annons

3DEXPERIENCE som hypersäker moln-SaaS plattform målet bakom nytt samarbete mellan Atos och Dassault Systemes

Vad man konstaterar i pressmaterialet är att Dassault och Atos nu erbjuder, ”3DEXPERIENCE SaaS-plattformen i en suverän miljö för kritiska och känsliga industrier, särskilt inom försvars- och hälsovårdssektorerna.”
Syftet med detta partnerskap är att ge Dassault Systèmes kunder möjligheten att distribuera och driva 3DEXPERIENCE-plattformen SaaS i en dedikerad region under sin egen kontroll, säger Sebastien Massart, Chief Corporate Strategy Officer, på Dassault Systemes, till PLM&ERP News och tillägger: ”Det ger därför högsta möjliga nivå av tillit och suveränitet ur kundens perspektiv. Detta tillvägagångssätt är kompatibelt med säkerhetscertifieringar som gäller för känsliga industrier, som försvar och hälsa.”

Detta tycks alltså vara en specifikt utformad paketering av plattformen, men som i sig möjliggör allt sånt som även övriga industrisegment kan ha nytta av: ”kollaborativa molnupplevelser samtidigt som den ger full kontroll över data, processer och immateriella rättigheter.” Plattformen kan, tillägger man, sättas upp i vilket land som helst, med hänsyn till lokala industri- och andra relaterade bestämmelser.
Det finns förstås en del av nyhetsvärde i detta inom ramen för samarbetet, men den mest notabla poängen är att Atos kunder framför allt kommer att dra kunna nytta av molnplattformen i en dedikerad ”suverän” miljö, som kommer att hanteras och säkras av Atos.

ATOS SÄKERHETSGARANTIER NYCKEL I SAMARBETET
Atos konstaterar i detta att dess tjänster är beroende av bolagets ”OneCloud Sovereign Shield,” som är en uppsättning metoder, produkter och molntjänster. För detta ändamål tar Atos med sig in i samarbetet sin cybersäkerhetsexpertis och sina lösningar–av analytiker rankade som nummer 2 i världen inom cybersäkerhetstjänster–för att möta de specifika behoven hos kritiska infrastrukturer, inom t ex försvarindustrirelaterade verksamheter där säkerhetsaspekterna är A och O. Detta inkluderar ett Security Operation Center (SOC) och cybersäkerhetstjänster för att säkra underhålls- och administrationsaktiviteter.
– Vi är glada över att ta med vårt OneCloud Sovereign Shield till denna SaaS-applikationsdomän, så att vi kan erbjuda en suveränt säker implementering av 3DEXPERIENCE-plattformen till kritiska industrier över hela världen. Partnerskapet mellan Atos och Dassault Systèmes bekräftar våra gemensamma ambitioner att föra ut ett unikt erbjudande till marknaden för att förbättra nivån av kontroll som kunderna har över användningen av den data de producerar och utbyter, säger Pierre Barnabé.

Det var för ganska precis ett år sedan som franska jättekonsulten Atos – globalt har man knappt 110 000 anställda – lanserade sitt globala one-stop shop-initiativ för att proaktivt påskynda sina kunders migrering till molnet -Atos OneCloud. Detta handlade om att tillåta organisationer att frigöra molnets affärspotential genom optimering av affärsprocesser och applikationsmodernisering. Men även säkerhetsaspekterna har förstås en central positionering när man gått vidare och skapat OneCloud Sovereign Shield, en uppsättning metoder, produkter och molntjänster.

Tilläggas här kan att Atos för ca ett år sedan tillkännagav ett initiativ där man förbundit sig att satsa upp till 2,4 miljarder dollar för att understödja och utveckla lösningar för proaktivt påskynda sina kunders migrationer till molnet genom en one-stop-shop.
Efter detta initiativ har man också gått med i Software Republic-satsningen, som engineering.com rapporterat om i en tidigare artikel. Detta handlar om att Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics och Thales gått samman för att skapa ett nytt öppet innovativt ekosystem för intelligent och hållbar mobilitet.
Dagens annonserade satsning kan ses som en av flera effekter från den här typen av samarbeten och satsningar.

HÖGSTA MÖJLIGA DATASEKRETESS
För att säkerställa högsta möjliga datasekretess är plattformen kompatibel med den franska CIIP1-lagen och det europeiska NIS2-direktivet, i synnerhet för detektering av säkerhetsincidenter och administrationsinformationssystem. Erbjudandet tillgodoser kort sagt de specifika behoven hos försvarsförvaltningar, offentliga myndigheter och enheter som verkar som ”operatörer av kritiska tjänster” och/eller ”operatörer av vital betydelse”.
Atos och Dassault Systèmes kommer att utforska ytterligare möjligheter att utöka sitt partnerskap, genom att utnyttja Atos cybersäkerhetsprodukter, Atos expertis inom High Performance Computing (HPC) och inom kritisk systemutveckling, i kombination med plattformslösningen 3DEXPERIENCE.

”Partnerskapet mellan Atos och Dassault Systèmes bekräftar våra gemensamma ambitioner att föra ut ett unikt erbjudande till marknaden för att förbättra nivån av kontroll som kunderna har över användningen av den data de producerar och utbyter,” säger Atos-chefen, Pierre Barnabé.

BERNARD TALAR OM DIGITALA TVILLINGAR
Dassault-chefen, Bernard Charles har också han uttalat sig i samband med det fördjupade samarbetet med Atos och han menar att den växande användningen av digitala tvillingar för produktinnovation, såväl som för tillverkning och affärsverksamhet, i alla branscher, ökar företagens och förvaltningarnas behov av hyperpålitliga plattformar.
Många industrier har påbörjat initiativ där man driver verksamheter och produktframtagningslösningar med hjälp av digitala tvillingar. Detta kräver dedikerade och säkra miljöer för att leverera pålitliga upplevelser till medborgare, patienter, konsumenter, studenter och företagsintressenter.
– För att släppa lös kraften i molnet kräver hela stacken – från IT-infrastruktur till affärsupplevelser – holistisk, konsekvent cybersäkerhetsverksamhet, säger Charlès och pekar på att alliansen med Atos, ”ger den högsta nivån av upplevelsebaserad säkerhet och suveränitet, med hjälp av samarbetskraften byggd på 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta öppnar i sin tur nya möjligheter för pålitligt samarbete inom domäner där säker samverkan är kritiskt, som sjukvård och försvar. Denna Virtual Twin Cyber Experience-metod kommer också att tillämpas på själva den gemensamma lösningen.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title