Annons

Kollmorgens 5G-tester av mobila robotar med Ericsson: ”Möjliggör djupinlärning och avancerat seende robotar”

De viktigaste konklusionerna vid testerna var att 5G-nätverket hade smidigare antennöverföring mellan åtkomstpunkter jämfört med Wi-Fi-roaming. Vidare landar man i slutsatsen att 5G som körs på NDC Solutions-plattformen har potential att möjliggöra avancerat seende, ”Computer Vision”, och djupinlärning, ”Deep Learning”, genom molnberäkning.
Vidare, menar man, kommer denna typ av upplägg sannolikt också att bli den framtida standarden för industriell kommunikationsinfrastruktur.

ÖKAD SKALBARHET OCH LÄGRE KOSTNADER
5G har flera fördelar jämfört med Wi-Fi, vilket kan resultera i bättre skalbarhet och kostnadsbesparingar, eftersom den minskade latensen gör det möjligt att flytta de avancerade beräkningarna för fordonet till antingen lokala servrar eller in i molnet.
Detta i sin tur betyder att beräkningsprestandan inte skulle begränsas av den inbyggda enheten i den mobila roboten. Ett faktum som kan möjliggöra nya högre nivåer av datorseende och djupinlärning.
5G-infrastruktur är också potentiellt mycket lättare att installera jämfört med Wi-Fi. Dessutom kan 5G tillåta lokalisering i dynamiska miljöer utan att kräva konstgjorda landmärken.

Testresultaten var lovande – NDC Solutions hård- och mjukvara visade sig fungera lika stabilt på 5G som på Wi-Fi. Dessutom observerades en sömlös 5G-antennöverföring.

SÖMLÖS ANTENNÖVERFÖRING
Kollmorgens tester med Ericsson utfördes på ett privat 5G-nätverk och ett offentligt 4G-nät med hjälp av en AMR, Autonomous Mobile Robot, styrd av Kollmorgen NDCs S-plattform. Wi-Fi-kommunikationslänken i Kollmorgen CVC700 fordonsstyrenhet ombord ersattes med en 5G-kommunikationslänk. Testresultaten var lovande – NDC Solutions hård- och mjukvara visade sig fungera lika stabilt på 5G som på Wi-Fi. Dessutom observerades en sömlös 5G-antennöverföring. Detta är en viktig observation, eftersom stabil roaming mellan åtkomstpunkter är en återkommande utmaning när man konfigurerar Wi-Fi-nätverk för snabbrörliga mobila robotapplikationer
– Dessa tester är bara början på vår 5G-resa. Vårt första mål var att bevisa att vår NDC-lösningsplattform är agnostisk mot den typ av kommunikationslänk som används och utforska prestandaskillnaderna mellan 5G och Wi-Fi. Efter att ha gjort det är vi säkra på att säga att NDC Solutions är redo för 5G. Det här är en mycket intressant milstolpe för oss, och vi är glada över att utforska och upptäcka fler möjligheter som dramatiskt kan gynna våra partners och slutanvändare, säger Peter Bladh.

POSITIVT FRÅN ERICSSON
Även från Ericsson är tongångarna positiva. säger Thomas Noren, ”Head of Dedicated Networks” på Ericsson, säger:
– Autonom materialhantering kräver både kraftfull och säker anslutning och ett robust ekosystem av applikationsleverantörer. Ericsson är stolta över att samarbeta med Kollmorgen för att möjliggöra automatiska guidade fordon med tillförlitlig anslutning från Ericsson Private 5G, vilket säkerställer smidig och säker drift.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title