Annons

Tre decennier med PDM och PLM: Rolf Gustafsson, Maxiom Partners och några perspektiv på en spännande resa

Rolf Gustafsson och hans kollegor i Maxiom Partners bjöd i slutet av sommaren in till sin 21:a ”PDM-dialog” och samtidigt till sin första ”PLM-dialog”. Här uppträder tunga representanter för IT-branschens leverantörer (bl a Citrix) tillsammans med Maxioms kunder. Tanken är att kunderna ska kunna ställa de frågor som de annars inte får tillfälle till. – De får gärna vara kritiska mot både leverantörerna och oss, säger Rolf Gustafsson, som nu som 60-åring med all rätt ser fram mot slutet av sin drygt tre decennier långa resa som PDM-specialist. VF/PLM&ERP News Bo Nyström har träffat denne erfarne PLM-man.

35 år är en evighet inom IT-branschen. För att ge lite perspektiv åt saken kan nämnas att PTC (etablerat 1985) lanserade den första 3D CAD-lösningen Pro/Engineer så sent som 1988, att Dassault Systemes (etablerat 1981) presenterade Catia V.1 (baserat på CADAM) 1982. Tilläggas kan, att Autodesk startade 1982 och lanserade AutoCAD (2D) samma år, den lösning som blev ritplankans död. Solid Works, som tillsammans med SmarTeam varit Maxioms huvudprodukter under många år, är i sammanhanget rena junioren, etablerat så sent som 1993.

Vad har du lärt dig under resan och framför allt, vad har kunderna lärt sig av dig/er?

– Jag började intressera mig för dokumenthantering och PDM, som det senare kom att heta, i början av 1980-talet. Jag var med andra ord tidigt ute och till dags dato har jag varit engagerad i flera hundra PLM-projekt. Allt fler företag, inte minst de internationellt verksamma bilföretagen, Volvo etcetera, började använda 3D CAD och jag såg ett behov av att spara och återanvända CAD-modellerna, internt och externt, i leverantörs- och kundleden, inte att förglömma all annan produktinformation som ska administreras. Att skapa en databas och ett PDM-system som ger ordning och reda, lätt åtkomst till modellerna och möjlighet att samarbeta mer effektivt. Jag såg samma behov hos SMB-företagen, de som i första hand använde Solid Works. Så när vi etablerade Maxiom 1997, föll det sig naturligt att närma oss Dassault Systèmes (DS) och SmarTeam, ett CAD-neutralt system som snabbt vann mark.

–  Och kunderna var med på noterna?

– Nej, det var trögt i portgången. SMB-företagen har vanligen ingen IT-expertis och ledningsgrupperna var vana vid att hålla i pengarna. De fortsatte att använda det som de visste fungerade, som Excel, och var inte så pigga på att satsa på SmarTeam, med några få undantag. De första SmarTeamkunderna var också SolidWorksanvändare.

– Så den första lärdomen var att det är svårt att lära gamla hundar sitta?

– Ja. Och att kunderna inte gärna ville släppa det gamla, det som de investerat ”dyrt” i. De lappar och lagar i största möjliga mån, så länge till och med, att det blir både dyrt och svårt, näst intill omöjligt, att uppgradera när man kommer till vägs ände. Här hamnar du som återförsäljare också i ett dilemma. Ska du försöka sälja nytt, som leverantören vill (i detta fall Dassault Systèmes), eller ska du hjälpa kunden att hålla liv i systemet? Vi valde tidigt att i första hand gå kundens ärenden, att bli något av en trogen ”trouble shooter”, på gott och ont.

– På gott och ont. Hur så?       

– På gott för att det gett oss trogna kunder. Kunder som litar på det vi råder dem till och gör. På ont därför att konsultingen inte ger tillräckliga intäkter. Vi få helt enkelt inte betalt för vår kompetens. Det här är en kvarleva från förr, tror jag. Kunderna förväntade sig att få en hel del hjälp när de köpte sina licenser. Att få dem i drift utan konsultkostnader.

– Detta tog en ände med förskräckelse. Ni blev fimpade som återförsäljare för Dassault Systèmes?           

– Ja, så kan man se det. Men detta har flera förklaringar. En är, att vi visste att DS inte längre skulle ta hand om SmarTeam på egen hand. En andra, att man ville att vi skulle satsa helhjärtat på 3D Experience, DS nya plattform. Men när vi frågade kunderna om de var beredda att byta till 3DX, sa de ”nej”. Så vi sa också nej, men lovade att fortsatt hålla kunderna under armarna, i samarbete med Semcon, en mångårig partner.    

– Det hade hänt en del på IT-marknaden under de år ni sålde för DS, som också bidrog till ert beslut att stå upp för kunderna?                    

– Absolut. CAD blev CAx (CAD-CAE-CAM), vilket ökade behovet av ett bra PDM-system. Dessutom gled begreppet ”PDM” (Product Data Management) över i ”PLM” (Product Lifecycle Management), vilket gjorde databasen och ett funktionellt PDM-system ännu viktigare, ja rent av till fundamentet för hela PLM-bygget.                      

– Men detta var en utveckling som ni hade förutsett. Ni hade börjat utveckla ert eget PDM-system, YaPdm?

– Ja, vi hade sett bristerna i SmarTeam och dess utveckling. Och hos partnern In-Process och i deras konfigurator Combinum, fanns en grund till att utveckla ett bättre PDM-system. Desutom hade vi diskussioner med Holger Droege och hans kollegor på EDRMedeseo, landets största representant för Ansys. Nu hittade vi också SpaceClaim, ett förnämligt 3D CAD-system (direktediterande) som vi skrev samarbetsavtal med och deltog i arbetet att skapa agenturen för  (SC Scandinavia) och som kunde vara ett alternativ för dem som ville byta ut Solid Works, som ju ska bli en del i 3DX med Enovia som PDM-system. Så det var en rad pusselbitar som föll på plats under början av 2010-talet.    

– Och nu har ni en hel rad kunder som satsar på YaPdm?        

– Vi har runt 40-talet YaP-kunder och fler tillkommer successivt, bland andra Vossloh som är en av presentatörerna under årets PDM-/PLM-dialog.

– Vad är det de får när de köper YaPdm?

– Det beror på vilken verksamhet de bedriver, Design (CAD-baserad produktutveckling), Item (artikelstruktur och varianthantering), Plant (anläggningsstruktur) eller Consult (teknikutveckling), vilket också definierar databasen. Sedan finns det en rad funktioner i YaP, som också speglar verksamheten, t ex Report Generator, Workflow, Variant Management, DesignJob, Advanced PDF Management, Item Management, Import/Export, Import/Export ERP för att nämna några. De köper någon av följande licenser; YaPdm, YaPdm CAD eller YaPdm Viewer. Plus Ad-Ons som Smarify och Swiftify, den förstnämna en länk mellan SmarTeam och YaPdm, den andra en webviewer som gör det möjligt att komma åt och se alla YaP-filer på distans (utan YaP-installation; i Office).

– Några exempel?

– Vossloh Nordic Switch System, i Ystad, del i en av världens ledande leverantörer av järnvägsväxlar och spårteknik. De hanterar totalt drygt 27 000 växlar i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Här finns inget utrymme för misstag eller förseningar. De bytte från SmarTeam till YaP 2014, till YaPdm Design , med Solid Works- och AutoCAD-integration och en rad funktioner i en närmast komplett installation. En av dagens presentatörer och en gyllene referens för oss. I nästa steg planerar Vossloh NSS för ERP-integration.

– Andra exempel?

– Smurfit Kappa Kraftliner. De bytte från SmarTeam till YaP 2013, YaPdm for Plant, med AutoCAD-integration. Systemet har 90 användare som hanterar ca 40 000 dokument årligen. Och Stokvis Group, Holland, som gick direkt på YaPdm 2016. Har 150 användare och multipla CAD-system på 10 Citrixkopplade sajter.

– Och under dagen har vi hört presentationer av KnighTec och Strömsholmen.

Knightec är en teknik- och ledarskapsutvecklare/leverantör med huvudkontor i Örnsköldsvik, Strömsholmen en verktygsutvecklare och leverantör i Tranås. De har köpt YaPdm Consult respektive Design. Knightec kör av förklarliga skäl multiCAD, med Citrixintegration, Strömsholmen även de multiCADintegration.

– Vad har kunderna gemensamt?              

– Att de räknas till kategorin SMB-företag, men att de har i stort sett samma behov av IT-stöd – som storföretagen. Att hålla järnkoll på dokument, artiklar och processer. På plats och distans. Några med erfarenhet av SmarTeam och en stor leverantör – DS, andra utan PDM-erfarenhet. De söker en hundraprocentigt engagerad leverantör som känner till deras resurser och förutsättningar, har djupa tekniska insikter, och sköter leveransen från utbildning, installation och driftsättning till fortsatt utveckling och integration med etablerade, interna system. En leverantör som vet att ett PLM-system aldrig blir helt färdigt och som därför odlar en långsiktigt förtroendefull relation, säger Rolf Gustafsson.                      

– Det kom inte så många kritiska frågor från kunderna. En av grundtankarna bakom PDM-/PLM-dialogen är ju att fånga upp det som eventuellt inte funkar som planerat?         

– Det tolkar vi som att de är nöjda med det vi levererar. Å andra sidan tar de nog upp eventuella frågor direkt med våra ansvariga i mötespauserna, vid fika och lunch. Dessutom har de ju en direktlina till oss i vardagen, så där har vi möjlighet att fånga upp eventuella problem.            

– Vi hörde en presentatör som vi upplevde som något av en udda fågel i sammanhanget, Amer Catic från Volvo Group Trucks Technology (Volvo GTT).  Han pratade om Knowledge Management, om hur man tar vara på den information man har i sitt PLM-system. Det är en händelse som ser ut som en tanke, a propå att du nu successivt avser att trappa ner ditt engagemang i Maxiom?                       

– Det är riktigt. Volvo Trucks använder varken SmarTeam eller YaPdm, men detta med förvaltning och återanvändning av det som skapas i PLM-systemet är en viktig tanke att ha med sig. Information blir till kunskap först när uppgifterna används och provas i praktiken. Och då måste du ha ett system som säkerställer att erfarenheterna dokumenteras. För kommande medarbetare att återanvända. Detta stämmer med mina funderingar vid starten för 35 år sedan. Se till att spara dina modeller och simuleringar/analyser för framtida återbruk! Och så vill jag tillägga. Jag har visserligen slutat som VD för Maxiom, men mitt engagemang för kunderna lever kvar och jag kommer att finnas kvar i kulisserna länge än, slutar Rolf Gustafsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title