Annons

ABAX köper Automile: ”Målet är att bygga en global ledare inom telematik och IoT”

Automile har som sagt över 87 000 abonnemang idag, med kunder i Sverige, Norge, övriga Europa och USA. Genom förvärvet kommer Automiles kunder få tillgång till ABAX globala IoT nätverk, med en omfattande geografisk bredd. Med dessa siffror och givet det som ABAX redan har, menar Morten Strand att samgåendet kommer att skapa innovativa och mervärdesskapande konnektivitetstjänster för kunderna till båda bolagen.
– Det här förvärvet är ett viktigt steg för oss för att stärka vår verksamhet och position på den nordiska, europeiska och globala marknaden, säger han.

ABAX beskriver sin mission som att, ”leverera hållbara lösningar för en ansluten värld. Bolaget hävdar att man är en av de största aktörerna inom telematik och IoT (Internet of Things) på den europeiska marknaden. Poängen är att skapa smarta lösningar och koppla ihop folk inom ett företag (och andra intressenter) med arbetsplatsen.

Automiles CEO och medgrundare, Jens Nylander.

ATTRAKTIVT KUNDERBJUDANDE
Automiles CEO och medgrundare, Jens Nylander säger att både befintliga och nya kunder kommer att få tillgång till hela ABAX och Automiles produktportföljer.
– På Automile är vi besatta av konstant produktutveckling för att hela tiden överträffa kundernas förväntningar. Med ABAX hjälp kan vi nu leverera ett ännu bredare erbjudande, säger Automile-chefen.

Han konstaterar vidare att Automile gjort omfattande investeringar i innovation och nya tjänster under de senaste åren, vilket gjort bolaget till ett snabbväxande och lönsamt SaaS telematikbolag.
– Mitt mål har alltid vara att Automile ska kännetecknas av hög tillväxt, bra bruttomarginaler och lönsamhet. Precis som för ABAX är det vårt mål att skapa mervärde för våra aktieägare och andra intressenter. Med en betydligt större abonnemangsbas kan vi nu, tack vare skalfördelar, bli en global ledare inom telematikområdet, där vi kan ge våra kunder ett attraktivt värdeerbjudande, summerar Jens Nylander.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title