Annons

ABB är världsledande inom laddinfrastruktur: Nu ska man ladda fler elbussar i Östersund

Hållbara transporter är en nyckel till ett fossilfritt Östersund. Som ett led i kommunens arbete att till 2030 bli en energieffektiv, klimatsmart och helt fossilfri kommun fortsätter därför satsningen på att elektrifiera busstrafiken, nu med eldriftsanpassning av linje 1 mellan Valla och Odenskog. Laddstationerna byggs med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal.

Bussarna laddas via automatisk takanslutning.

FYRA MILJONER BUSSRESOR
För att möta det ökade laddningsbehovet i Östersund har ABB fått en order på deras 450 kW pantografladdare, där bussarna laddas via automatisk takanslutning. ABB levererar en komplett lösning som omfattar både pantografladdare och all nödvändig utrustning för elnätsanslutning via ABB:s kabelskåp, samt garantiservice och reparationstjänster. Installation påbörjas under hösten 2020.
– Varje år görs drygt fyra miljoner stadsbussresor i Östersund. Elektrifieringen är därför ett viktigt steg mot en hållbar kollektivtrafik. Elbussarna körs på lokalproducerad förnybar el. Förutom lägre klimatpåverkan bidrar elbussarna dessutom till en attraktivare stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, något som är positivt för både resenärer, chaufförer och närboende, säger Anne Sörensson, projektledare på Östersunds kommun.

ABBs ANDRA LEVERANS TILL ÖSTERSUND
Det här är ABB:s andra beställning på bussladdare från Östersunds kommun. 2017 levererades 300 kW pantografer till stadens första elbusslinje, linje 6 mellan Torvalla och Brittsbo. Nu startar arbetet med att eldriftsanpassa linje 1 mellan Valla och Odenskog. Laddstationernas placering gör det möjligt att framöver även elektrifiera fler linjer. Eftersom många nyare bussar numera kan laddas med 450 kW, blev valet denna gång en mer kraftfull bussladdare.
Pantografladdarna på 450 kW kan ladda elbussarna på bara tre till sex minuter via en dockningsplats där laddning sker samtidigt som resenärerna kliver på eller av. Laddarna, som ingår i portföljen ABB Ability med uppkopplade lösningar, gör det möjligt att fjärrövervaka och konfigurera laddpunkter och proaktivt underhålla utrustningen för att garantera maximal drifttid.

Mats Peterson, VD för ABB Electrification Sweden. Foto: Jonas Bilberg.

– Vi är stolta över att vi tillsammans med Östersunds kommun får fortsätta bygga upp en stark infrastruktur för elbussar. ABB hjälper samhällen att övergå till en framtid med mindre utsläpp, och hållbar kollektivtrafik är en viktig del av detta, säger Mats Peterson, VD för ABB Electrification Sweden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title