Annons

GÅR VIDARE I GRÖNA SPÅRET: ABB-lösningar vinnare när LKAB uppgraderar automationssidan

Klassiska svenska industrigrenar uppbyggda kring råvaror som järn är fortsatt starka områden. Svenska gruvbolaget LKAB producerar exempelvis idag 80 procent av all järnmalm i Europa, en verksamhet som fortgått över 130 år. Men denna starka position hade man knappast kunnat utveckla utan att ständigt speja mot teknologifronten och kontinuerligt investera i modern gruvteknologi.
Ett intressant faktum i sammanhanget är att applicerad elteknik inte är någon nyhet i tider när de flesta verksamheter gått mot detta håll: Kirunagruvan investerade i elteknik redan för mer än hundra år sedan, händelsevis från ABB (eller ASEA som det hette förr). På denna väg har LKAB hur som helst fortsatt och man har idag en av världens största och modernaste underjords-gruvor för järnmalm med avancerade sovrings-, anriknings- och pelleteringsverk.
Men dynamiken fortsätter att göra sig påmind och idag berättar ABB att LKAB investerat tungt i den svensk-schweiziska verkstadsjättens automationslösningar och uppgraderar anläggningarna för järnmalms-pellets byggt på ABBs MNS ställverk - integrerat med det distribuerade styrsystemet ABB Ability System 800xA - frekvensomriktarna ACS880 med låg energiförbrukning och transformatorer.
- Det här är en stor uppgradering av elektrifieringen och genom att arbeta med ABB har vi säkerställt tillförlitlighet och säkrat expertis som vi vet kommer att leda till framgång tillsammans, säger Jörgen Aidanpää, projektledare på LKAB.

Norra Sverige fortsätter att leda vägen genom att sätta standarder för resan mot framtidens koldioxidfria gruv- och mineralindustri, som drivs av en god tillgång till rena och förnybara energikällor. LKAB går mot noll koldioxidutsläpp från egna processer och produkter till 2045 och ingår i ett konkurrenskraftigt innovationskluster i Sverige för produktion och bearbetning av metaller och mineraler för klimateffektiva kvalitetsprodukter.
Det man nu satsar på från ABB handlar om leverans av ställverk, frekvensomriktare, transformatorer och integration till styrsystemen. ABB utför även konstruktion, driftsättning, projektledning och installation i pellets- och anrikningsverken i Kiruna

Utvecklar koldioxidfria processer
De små järnmalmspellets som tillverkas av LKAB och levereras till ståltillverkningskunder används vanligtvis i stället för större järnbitar (sinter) i ugnsstadiet, vilket minskar energiförbrukningen, avfallet och utsläppen i verken. På grund av sin storlek och sitt mineralinnehåll bidrar de också till att öka ståltillverkningens produktivitet med mindre underhåll och slitage. Leveranskedjan är en del av LKAB:s åtagande att utveckla och förbättra koldioxidfria processer och produkter.
ABB har det övergripande ansvaret för installation, driftsättning och projektledning av teknologin, som kommer att användas för bättre kontroll och övervakning av anläggningens process än vad som tidigare varit möjligt.
Den stora uppgraderingen kommer att bygga på ABBs MNS ställverk – integrerade med det distribuerade styrsystemet ABB Ability System 800xA – frekvensomriktarna ACS880 med låg energiförbrukning och transformatorer. De moderna ställverken är byggda på en skalbar plattform, vilket innebär att ingenjörsteamen kan skräddarsy dem för att passa LKAB:s specifika mål och se vad som händer i dem genom smarta kommunikationslänkar med operatörerna.

Intelligenta ställverksmodeller
– Genom att installera intelligenta ställverksmodeller som är anslutna till ABB:s automationssystem säkerställer vi långsiktig säkerhet för vår personal och en fortsatt produktion med låg underhållsnivå i våra anläggningar i Kiruna, säger Jörgen Aidanpää, projektledare på LKAB. Han fortsätter:
– Det här är en stor uppgradering av elektrifieringen och genom att arbeta med ABB har vi säkerställt tillförlitlighet och säkrat expertis som vi vet kommer att leda till framgång tillsammans. Vi ser fram emot att slutföra den här projektfasen i tid så att vårt bredare uppdrag kan uppnås.
Erik Kjellgren, Strategic Account Manager på ABB, pekar i en kommentar på att ABB och LKAB är geografiskt och tekniskt knutna till varandra i en del av Sverige som visar vägen framåt för en koldioxidfri och effektiv verksamhet.
– Det bidrar inte bara till LKAB:s och Kirunas fortsatta framgång utan är en modell för hur stegvisa uppgraderingar i olika faser bör ske, med minimala störningar i verksamheten och för att säkerställa säkerhet, tillförlitlighet och förbättrad prestanda, tillägger han.

I bolagets pressrelease skriver ABB att man, ”har åtagit sig att skapa hållbara framsteg för dagens och framtida generationer genom att hjälpa gruvkunder genom energiomställningen. Detta ligger i linje med ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 som syftar till att uppnå koldioxidneutralitet i ABB:s verksamhet under nästa decennium, men också till att hjälpa kunderna att minska sina årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 30 miljoner bilar med förbränningsmotorer.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title