Annons

ABBs nya mångmiljardsatsning: Ökande efterfrågan på robotlösningar bakom bygget av nytt Europacenter i Västerås

ABB meddelade i dag att företaget ska bygga ett campus för robotik och automationslösningar i Västerås som ska serva hela Europa. I det integrerade campuset samlas tillverkning, forskning och utveckling, utbildningscenter och ett upplevelsecenter för kunder i en byggnad på 65 000 kvadratmeter. Satsningen kostar 3,1 miljarder kronor och kommer att öka ABB:s produktionskapacitet med 50 procent.
– Vi tror att robotik är framtiden för flexibel automation och det kommer att växa. Vi tror även starkt på att vi måste samla allt lokalt. Vi vill utveckla och producera produkterna och vi vill serva hela Europa från den nya anläggningen, sa ABBs CEO Björn Rosengren på en presskonferens i dag.
Det nya campuset är en del av ABBs produktionsstrategi "local for local", som innebär att företagets produkter ska utvecklas och tillverkas där de används. I fjol öppnade ABB en megafabrik för robotik i Shanghai i Kina för den asiatiska marknaden och i USA finns en anläggning i Auburn Hills som servar Nord- och Sydamerika. När campuset i Västerås, som ska serva den europeiska marknaden, är färdigbyggt 2026 kommer ABB att ha investerat 450 miljoner dollar i de tre robotikanläggningarna.

Ökande robotiseringsbehov
– Det är en perfekt tid att göra den här satsningen för Europa. Många megatrender driver efterfrågan på automation och robotisering. I Europa kommer den tillgängliga arbetskraften att ha minskat med 50 miljoner människor år 2035. Därför måste vi göra mer med mindre människor, sa Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation.
Han konstaterade att samtidigt genomgår industrin stora förändringar. Bland annat går vi från förbränningsmotorer till elektriska fordon. Dessutom har de många kriserna gjort att många tillverkande industrier vill säkra sina leveranskedjor, och flytta produktionen närmare sin egen verksamhet, antingen i Europa, i USA eller i Asien.
– Alla dessa trender skapar ett större behov av robotisering. Därför tror vi att de kommande åren kommer att innebära en starkt växande marknad för robotik och automation och att vi kan stötta den växande marknaden i Europa med vår nya anläggning i Västerås.

Robotar med AI
I ABB Robotics Campus i Västerås kommer ABB introducera ny teknik med robotar som använder artificiell intelligens (AI), seende robotar och mobila robotar. Tanken är att detta ska sänka tröskeln för kunder som vill satsa på robotik och göra användandet enklare.
– Vi ser en framtid där du kan prata med en robot och tala om för den vad den ska göra, i stället för att programmera den. Vi ser även robotar som gör kvalitetsinspektioner, och inte enbart lär sig själva utan de lär sig även från andra robotar runt om i världen, sa Sami Atiya.
Han ser även en framtid där robotar kan tränas av syntetisk data genererad av ett öga på roboten, och därmed förbättra sin förmåga att optimera produktion.
– För att detta ska bli verkligt måste även vår personal och våra kunder utbildas. Där för handlar det nya campuset om hela kedjan med forskning och utveckling, tillverkning, utbildning och service.

Robotar och människor
ABB Robotics Campus innebär att verksamheten i Västerås som nu finns i nio byggnader samlas under ett tak. Byggnaden på 65 000 kvadratmeter blir arbetsplats för 13 000 anställda.
– Det ska vara en modern arbetsplats där hjälprobotar arbetar tillsammans med våra anställda för att ta hand om mer smutsiga och repetitiva arbetsuppgifter. AI gör robotarna ännu skickligare. Till exempel ska robotar med ett öga kunna plocka delar som de aldrig har sett förut. De plockar delarna och lägger dem i mobila robotar som går från lagret till produktionslinjen, och kör säkert med hjälp av AI så att de förstår vad de ser och kan köra säkert bland människor, sa Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title