Annons

ABB och MAN i samarbete om elektriska drivlösningar med dubbla bränslen

Motorer för dubbla bränslen har konsekvent erbjudit fartygsägarna en högeffektiv väg till renare bränslealternativ, samtidigt som de behåller flexibiliteten att byta till konventionella bränslen vid behov. MANs senaste fyrtaktsmotor 49/6DF kan köras på LNG, diesel, biobränsleblandningar och syntetisk naturgas för att ge bränsleflexibilitet på vägen mot minskade koldioxidutsläpp. Det elektriska systemet i ABBs DAC-koncept kombinerar fördelarna med konventionell växelström med en variabel frekvens som kan anpassa generatorns belastning till motorernas varvtal och därigenom kontinuerligt optimera den totala bränsleförbrukningen. Att installera ett energilager i elanläggningen kommer att bidra till ytterligare förbättrad bränsleeffektivitet.

Hjälper kunder att minska koldioxidavtrycken
– Kunderna förväntar sig effektiva och flexibla framdrivningssystem för att snabbt kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden och uppnå bästa möjliga utnyttjande av sina tillgångar, säger Elvis Ettenhofer, ansvarig för marina fyrtaktsmotorer på MAN Energy Solutions, Asia Pacific. Det här avtalet är en agil åtgärd från MAN och ABB att använda vår teknik för att leverera nästa generations DFE+ koncept (Dual-Fuel, Electric+) för framdrift. Denna teknik kommer att hjälpa kunderna att minska sitt koldioxidavtryck och sina bränslekostnader samt ge flexibilitet i driften. ABB:s DAC-system och globala närvaro är en idealisk matchning för vår nya fyrtaktsmotor.

Ett kombinerat elektriskt framdrivningssystem med dubbla bränslen kan installeras med ett energilager för att ytterligare förbättra lastutjämning, eller kombineras med ABB:s elektriska framdrivning Azipod. MAN och ABB kommer också att undersöka möjligheten att integrera bränsleceller när tekniken mognar.
IMOs (Internationella sjöfartsorganisationen) EEXI-index (Energy Efficiency Existing Ship Index) för befintliga fartyg och CII-index (Carbon Intensity Indicator) för rapportering och klassificering kommer att träda i kraft den 1 januari 2023, vilket blir en verklig startpunkt för den globala sjöfartens resa mot målen för 2030 och 2050 när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title