Annons

ABBs digitala event, Robotics Experience Day, lockade storpublik

ABB-basen konstaterade också att det varit inspirerande att följa Robotics Experience Center under det första året. Det 1 000 kvadratmeter stora demo-, test- och utbildningscentret består av ett 30-tal industrirobotar, inklusive de senaste medlemmarna i YuMi-familjen. Det går bland annat att testa svetsprogrammering, maskinbetjäning och ABB:s kollaborativa lösningar samt att utbilda sig brett, i allt från programmering till robotoperatör. Kunder och andra besökare kan få uppleva tillverkningsmiljöer i en virtuell verklighet i RobotStudio för att förstå hur VR och digitala tvillingar kan vara till hjälp vid bland annat virtuell drifttagning.
– Dessutom ska påpekas att centret är lokaliserat i ABB Robotics huvudkontor på Finnslätten i Västerås. Här har vi tillsammans med bland andra Västerås stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier Transportation, Westinghouse och Kungsleden utvecklat en ny högteknologisk forskningsmiljö och skapat Sveriges viktigaste robot-, energi- och elektrifieringskluster, tillade Dennis Helfridsson.

SVERIGE VÄRLDSFEMMA IFRÅGA OM ROBOTTÄTHET
Klart är också att detta på flera vis är en spegling av Sveriges framskjutna position på robotområdet. Vårt land ligger t ex idag på femte plats i världen när det gäller robotdensitet, med 277 robotar per 10 000 anställda, enligt statistik från IFR (International Federation of Robotics).
Snittet i Europa är 114, i Amerika 103 och i Asien 118. Ännu är det dock en bit kvar innan vi kan rubba toppnationerna som ledande Singapore, Sydkorea, Japan och Tyskland. Men bollen är i rullning.
Vi ska också i det nordiska perspektivet notera att Danmark gått starkt framåt de senaste åren och flåsar Sverige i nacken med 243 robotar per 10 000 anställda.
Naturligtvis spelar också ABBs anläggning en viktig roll i kampen om att vässa vår position ifråga om att kunna visa upp moch demonstrerar robotiseringens möjligheter att väss produktion och distribution.
I Robotics Experience Center samlar bolaget ny teknik och möjliggör för svensk industri och akademi att på plats testa företagets senaste teknik för att utvärdera vad den kan göra för skillnad. ABB samarbetar med Ericsson kring 5G, vilket kommer att öppna upp för ökad flexibilitet och mer innovationer genom att data kan kommuniceras trådlöst och tillförlitligt.

”VIKTIGT FÖR SVENSK EXPORT,” sa utrikeshandelsministern
Under förmiddagen på dagens event gjordes nedslag hos några av ABB:s olika robotverksamheter runtom i världen, det gavs smakprov på framtidens robotlösningar och man bjöd på inspirerande exempel från svensk industri. Flera industriaktörer deltog med sin syn på framtidens automation utifrån sina erfarenheter och perspektiv, exempelvis Volvo Bussar, Apotea, Absolicon Solar Collector AB och Ericsson.
ABBs VD och koncernchef Björn Rosengren välkomnade gästerna och påpekade att det var i Västerås allt började.
– Närmare bestämt 1974 då Asea, numera ABB, drog igång sin robotverksamhet med att lansera sin första kommersiella robot. Idag är ABB världsledande på industrirobotar och vi levererar dessa till i stort sett alla industriella länder världen över. Och idag pratar vi inte bara om enskilda robotar, utan även om applikationsceller och smarta system.

– Idag pratar vi inte bara om enskilda robotar, utan även om applikationsceller och smarta system, sa ABBs koncernchef, Björn Rosengren.

Även politiker hade uppmärksammat dagens digitala event och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, deltog i en paneldiskussion om hur politiken och näringslivet tillsammans kan arbeta för att stärka Sveriges konkurrenskraft och exportförmåga. Hon talade om exporten som dragloket i svensk ekonomi och vikten av att handelspolitiken omfamnar näringslivet, särskilt i en tid då vi ska bygga Sverige ur krisen.
– Det är genom att arbeta tillsammans och att arbeta mellan olika policyområden som vi kan nå framgång. I ett litet, exportberoende land som Sverige är vi beroende av varandra, och det är bara genom dialog med näringslivet vi vet vilka insatser som är betydelsefulla. Därför är möten som det här så viktiga för mig som handelsminister och för oss som regering. Som svensk handelsminister är jag stolt över att vi har globala spjutspetsföretag, likt ABB, som verkligen är förebilder på den globala arenan, sa hon.

ABB PRISADE Olofsfors, Prevas och Automationsteknik
Ett sett att inspirera är att dela ut priser. ABB Robotics i Sverige har också infört ett robotpris, som kommer att delas ut årligen inom tre kategorier; årets tillverkande industri, årets innovatör samt årets partner. Priserna gick i år till företagen Olofsfors, Prevas och Automationsteknik i Hässleholm och delades ut under ABB Robotics Experience Day av Susanne Timsjö, marknads- och säljchef för ABB Robotics i Sverige, och Sara Mazur från Investor.
Så här löd motiveringarna för de tre pristagarna, kategori för kategori:

Årets tillverkande industri: ”Olofsfors tillverkar band för skogs- och entreprenadmaskiner och vägstål. Genom en målmedveten strategi som påbörjades redan 2002 har Olofsfors utvecklats till en högpresterande fabrik genom att man valt att investera i en helt automatiserad produktionslina. Därefter har man även valt att ta ett steg mot den digitaliserade fabriken och kopplat upp sina robotar med Connected Services som en del av det viktiga serviceavtalet med ABB. Allt för att säkerställa tillgänglighet och optimera robotarnas prestanda.”

Årets innovatör: ”Prevas har skapat en innovativ robotlösning för montering av lagringspinnar i kugghjul. Lösningen är baserad på helt unik teknologi, hög automationskompetens och kollaborativ robotteknologi (IRB14000 och YuMi). Prevas har på ett mycket framgångsrikt sätt tagit avancerad montering med robot till en helt ny nivå. Genom sitt innovativa och visionära tekniska kunnande har Prevas öppnat upp marknaden för vidare framgångar för kollaborativa robotlösningar. Detta också genom att som alltid sätta människan i centrum både hos kunden och inom sitt egna team.”

Årets partner: ”Automationsteknik i Hässleholm har under senare år tillsammans med slutkunder och ABB jobbat målmedvetet för att få in robotar som en flexibel lösning i tillverknings- och monteringslinjer. Detta har lett till stora framgångar för Automationsteknik i Hässleholm och en kraftig ökning av ABB:s robotar i deras lösningar.”

Klas Bergling och Susanne Timsjö.

TILL AVICIS MINNE
Avslutningsvis ska vi konstateratt ABB Robotics även samarbetar med svensk musikindustri och dagen innehöll en högtidlig stund för att hedra Tim ”Avicii” Bergling.
ABB donerade en gåva till Tim Bergling Foundation, som fokuserar på att stödja personer och organisationer som arbetar förebyggande inom psykisk ohälsa. Klas Bergling, styrelseordförande tillika pappa till Tim, tog emot gåvan från Susanne Timsjö.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title