Annons

ABB Robotics öppnar testcenter för att accelerera 3D-visionslösningar för materialhantering

Centret, som kommer att användas för tester av RBP-applikationer, invigdes idag av Dennis Helfridsson, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation i Sverige samt vd för ABB Sverige, och Susanne Timsjö, marknads- och försäljningschef för ABB Robotics i Sverige.
– Att det nya centret erbjuder testning och förstudier av Random Bin Picking, förutom traditionell plockning med robot, är unikt och innebär stora möjligheter för våra kunder att enkelt få fram den mest optimala produktionscellen innan konstruktionen påbörjas. Det ligger väl i tiden och speglar den starka teknikutveckling som nu råder inom 3D-vision och drivkraften hos företag att vilja robotisera och öka sin produktivitet. Vidare ger det stora fördelar för våra kunder att kunna testa sina produkter och få en större insikt i automationscellens förmåga innan leverans, säger Dennis Helfridsson.

ROBOT MED 3D-VISION
I det nya testcentret kommer ABB att accelerera innovationsgraden i utvecklingen av sin Random Bin Picking-teknik som innefattar en ABB-robot med 3D-vision som klarar av att plocka artiklar som ligger huller om buller i icke-standardiserade konfigureringar och olika ledder. Möjligheten att känna igen en artikel i vilken ledd den än råkar ligga innebär att man kan lägga artiklar slumpmässigt i en behållare eller på en pall, och man slipper att manuellt försortera eller lägga artiklarna på ett visst sätt.

Den fullständiga plockautomationen förbättrar effektiviteten, produktiviteten och flexibiliteten hos fabriksprocesserna genom att materialhantering och flöden förbättras. FOTO Bo Lundvang

Traditionellt strukturerade plocksystem kräver att artiklarna ligger på en viss ledd innan roboten klarar av att plocka upp dem och hantera dem. Att lägga artiklar tillrätta för hand kan vara tidsödande, och repetitiva lyftmoment och matningar av artiklar kan leda till skador, medan placering av artiklar i fel position kan leda till produktionsförseningar.
Den fullständiga plockautomationen förbättrar effektiviteten, produktiviteten och flexibiliteten hos fabriksprocesserna genom att materialhantering och flöden förbättras, vilket inkluderar maskinbetjäning och artikelplock. Den öppnar också vägen för ytterligare automation av andra fabriksprocesser, inklusive introduktion av autonoma mobila robotar som automatiskt kan hämta artikelpallar till robotcellen. ABB:s minsta maskinbetjäningscell är bara tre kvadratmeter stor, något som öppnar upp nya möjligheter till driftsättning i befintliga produktionslinjer

TESTA OLIKA FUNKTIONER
Vid ABBs nya testcenter för Random Bin Picking kommer kunder och partners att kunna testa olika konfigurationer och scenarier innan implementering i den fysiska miljön. På så sätt minimeras risker, tid och kostnader som traditionellt förknippas med framtagning av plocktillämpningar och minimerar störningarna i samband med installationen. Teamet kommer att använda RobotStudio, ABB:s ledande mjukvara för simulering och programmering, för att modellera processerna innan de skapar fysiska celler för sluttester och finjusteringar.
ABB:s automatiserade Random Bin Picking-lösning är resultatet av nära samarbete mellan ABB:s ledande Global Solutions Center för maskinbetjäning och dess partnernätverk som specialiserar sig på utveckling och leverans av 3D-visionsteknik.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title