Annons

ABB-studie: Nyindustrialisering i riskzonen på grund av klyfta inom automationsutbildningar

Atiya hävdar vidare att vi behöver betydande investeringar i kontinuerlig fortbildning för att förbereda vår befintliga och framtida arbetskraft att utvecklas i robotteknikens och automationens tidevarv:
– Det är viktigt inte bara för att förbereda oss inför de stora omläggningar vi ser framför oss utan också för att skapa välmående samhällen när vi blickar framåt.

Bygga upp motståndskraft i försörjningskedjan
ABBs studie 2022 med amerikanska och europeiska företagsledare visar att 74 procent av de europeiska, respektive 70 procent av de amerikanska, företagen planerar att flytta hem eller regionalisera produktionen för att bygga upp sin motståndskraft i försörjningskedjan. Detta som ett svar på bristen på arbetskraft, behovet av en mer hållbar global närvaro samt de osäkerheter som finns globalt.
Flertalet av dessa företag ser automation som avgörande för dessa omläggningar och 75 procent av de europeiska respektive 62 procent av de amerikanska företagen planerar att investera i robotteknik och automation under de kommande tre åren för att möjliggöra detta skifte. 
Men trots intresset för automation såg man i ABBs globala utbildningsstudie 2022 en betydande klyfta i den utbildning som behövs för att säkerställa de kompetenser som krävs för att arbeta på framtidens allt mer uppkopplade och automatiserade arbetsplatser. Av de lärare som tillfrågades globalt menar 80 procent att robotteknik och automation kommer att ligga till grund för framtidens anställningar de kommande tio åren medan bara ett av fyra utbildningsinstitut för närvarande använder sig av robotar i utbildningsprogrammen.

Stärker utbildningsprogram för att överbrygga klyftan
För att hjälpa till att överbrygga denna kunskapsklyfta har ABB stärkt sitt globala utbildningsprogram för Robotics and Automation med nya utbildningscenter, inklusive det globala innovations- och utbildningscampuset värt 100 miljoner euro i Österrike. Den nya anläggningen utökar tillsammans med övriga nya regionala utbildningscenter i Storbritannien, Tyskland och Brasilien ABBs utbildningsanläggningar till över 40 anläggningar globalt, där man årligen utbildar över 30 000 studerande från skolor, universitet och högskolor liksom lärlingar och produktionsmedarbetare. 
Anläggningarna adderas till ABBs befintliga utbildningserbjudande som består av programvarupaket, inklusive ABB:s guide för enkel programmering, RobotStudio och appen RobotStudio AR Viewer liksom hårdvara i form av samarbetande robotceller och tillämpningspaket. Tack vare över 100 globala samarbeten med skolor och universitet tar ABB fram undervisningsmaterial tillsammans med utbildningsföretagen för att kunna utbilda framtida generationer och förbereda dem inför morgondagens jobb.

– Förändringarna behöver ske nu, tillägger Atiya. I och med att företag börjar med robotautomation för att kompensera för arbetskraftsbristen, förbättra effektiviteten och öka motståndskraften behöver medarbetarna få färdigheter inom automation för att kunna utföra sina jobb och stärka sina egna roller.  Företagen behöver göra gemensam sak, samarbeta med utbildningsinstitut och myndigheter för att säkerställa att samhället är förberett inför framtidens jobb.  Det är bara på så sätt vi till fullo kan utnyttja den flexibla automationen och frigöra värde från den pågående åter-industrialiseringen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title