Annons

ABB utvidgar sortimentet för högprecisions-robotar för snabbare elektronikmontering

Roboten är, enligt ABB, utformad att uppfylla elektronikbranschens krav på höghastighetsproduktion i allt mer komplexa tillverkningsprocesser och klarar mycket höga hastigheter, stor noggrannhet och repeterbarhet för montering, plockning och hantering av olika uppgifter.
– Tillsammans med ABB:s styrenhet OmniCore ingår IRB 920T i en ny generation robotlösningar från ABB som hjälper tillverkare att vara steget före de förändrade marknadskraven, tillägger Matinlauri.

KLARAR EN MÄNGD UPPGIFTER
Med en cykeltid på 0,29 sekunder är IRB 920T snabbare än andra SCARA-robotar i klassen och upp till 14 procent snabbare än ABBs nuvarande robot IRB 910SC SCARA, vilket innebär att fler produkter kan tillverkas per timme. Med en maximal nyttolast på 6 kilogram och ett sortiment med flera olika varianter med en räckvidd på 450, 550 respektive 650 mm kan den installeras var som helst i produktionslinan för att sköta en mängd olika uppgifter, från enstaka komponenter till ihopmonterade produkter.

SUVERÄN REPETERBARHET
Avgörande för IRB 920Ts prestanda är den suveräna repeterbarheten. IRB 920T ger klassledande enhetlighet och kan arbeta snabbt utan risk för fel, vilket gör det möjligt att uppnå högsta nivå av tillverkningskvalitet med minimalt eller noll spill. Den här flexibiliteten underlättas dessutom av den lätta vikten och utrymmesbesparande designen. IRB 920T väger bara 24 kilogram och är därmed 10 procent lättare än andra SCARA-robotar i klassen, vilket minskar kostnaderna för celldesign genom att man slipper extra material för att stadga upp roboten. Då alla kablar är dragna inuti för att slippa kabelstörningar ryms den också i ett kompakt utrymme, så man kan optimera det tillgängliga produktionsutrymmet.
Roboten IRB 920T SCARA lanserades på den globala marknaden den 20 september.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title