Annons

ABBs digitaliseringsavtal med IT-konsulten Wipro var värt 1,4 miljarder kronor

Zajpt konstaterar vidare att Wipro har varit en viktig del av vår IT verksamhet under de senaste sex åren och har visat sig vara en tillförlitlig partner under vår transformation av den digitala arbetsplatsen.
– Deras insats är avgörande eftersom den påverkar våra användare direkt. Vårt partnerskap kommer även fortsättningsvis att resultera i betydelsefull digital och teknisk transformation av ABBs arbetsplats, säger han.

ÖKAR AUTOMATISERINGEN
Arbetet leds från Schweiz av ABB och Wipro och kommer att öka automatiseringen och förbättra användarnas upplevelse genom personanpassade tjänster som stöds av realtidsanalys – allt inom ramen för Wipros säkerhetstjänster för slutanvändare. Wipro kommer också att tillhandahålla förvaltningstjänster till ABB genom att nyttja sin plattform för arbetsplattstjänster, Wipros LiVE Workspace.
– ABB är ett väldigt bra exempel på ett företag som vill använda sig av teknik för att driva transformation, säger Pierre Bruno, CEO för Europa på Wipro, och fortsätter: ”Som ABBs strategiska partner kommer vi att blicka framåt och utnyttja den erfarenhet och kunskap vi har om ABB i dag för att bidra med våra kunskaper inom digital och teknisk transformation. Vi delar målet att förbättra slutanvändarens upplevelse och i slutändan påverka tillvaron positivt för ABBs medarbetare genom digitala arbetsplatstjänster. Jag är stolt över den roll som Wipro kommer att spela för att uppnå de här målen.”

Slutligen ska noteras att Wipro inte är någon liten spelare. Bolaget har mer än 220 000 engagerade medarbetare och kunder på sex kontinenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title