Annons

”Automotive leder vägen mot digitala fabriker och IIoT”

Vilket industrisegment är mest proaktivt när det gäller utvecklingen av digitala fabriker? Analytikerfirman ABI Research har undersökt saken och konstaterar i en färsk rapport att fordonsindustrin, automotive, leder vägen mot den här typen av fabrikslösningar. ”Digital Factory-marknaden” växer med en årlig tillväxttakt på 33 procent för att uppgå till 673 miljarder US-dollar år 2030.
- Bilindustrin har visat störst vilja av alla att skala upp utnyttjandet av transformativa teknologier, Pierce Owen, huvudanalytiker vid ABI Research. I allt från generativ design och additiv tillverkning till IIoT-anslutning och proaktiva robottekniker satsas det inom automotive mer än i någon annan bransch. Även om andra industrier kommer att börja nalkas fordonstillverkarna under det närmaste decenniet.

Det ABI Research tittat på i sin studie är hur stor försäljningen av diverse elektronikbaserade utrustningar utvecklats.
Detta inkluderar de beräknade faktiska hårdvarukostnaderna för satsningar på industrirobotar, samarbetsrobotar, anslutna PLCs, intelligenta industriella batterihanteringssystem, elmotorer, pumpar, tankhanteringssystem och smarta glasögon. Dessutom har man tagit med de intäkter som utvecklarna på diverse andra relaterade områden räknat med. Här ingår kostnader för sånt som data- och analystjänster, app-plattformar, I-netsuppkopplingar, nätverkstjänster, professionella servicetjänster och kostnader för säkerhetslösningar för alla ovanstående applikationer, plus kostnader för spårbarhetslösningar och annan utrustningskontroll. Av dessa applikationer innehåller endast spårningslösningarna på anläggningssidan kopplingar både till och utanför fabriksgolvet.

Redan 2022 beräknas elektronikindustrin
gå om automotive när det gäller digitala investeringar.
– De företag som följer fordonsindustrin i att skala upp teknologianvändningen när det gäller lösningar med bevisat värde, kommer att få en konkurrensfördel. Likaså kommer leverantörer som inte bara tävlar på högsta nivå inom fordonsindustrin, utan också kontinuerligt skaffar sig nya typer av kunder inom andra branscher, att kunna bygga hållbara relationer och vinna fördelar över hela sektorn av segment, säger Pierce Owen.
Men bilindustrin leder vägen mot att bli den sektor som utvecklar de mest digitala fabriksteknologierna. Automotive representerar i detta ett beräknat investeringsvärde på globalt 139 miljarder dollar för digitala fabriker av Industri 4.0-typ. Prognoserna varierar något land till land.
Ett intressant exempel som ABI-analytikern tar upp handlar om utvecklingen i Sydkorea. Här räknar man med att redan i slutet av 2022 kommer de digitala fabriksinvesteringarna inom elektronikindustrin att vara större än de inom bilindustrin; ett Sydkorea som också beräknas vara den femte största marknaden för smart tillverkning.

Idag gäller oftast proprietära protokoll.
När det gäller nuläget konstaterar Pierce Owen att, ”för närvarande kommunicerar de flesta tillverkningsutrustningar fortfarande via proprietära protokoll.”
– Detta är dock oftast kostnadseffektivt sammankopplat utan att för mycket anpassad kod kräver kompetens hos IIoT-integrationsspecialister som Telit eller PTC Kepware, säger Pierce Owen.
– För nya fabriker har vi börjat se hur telekom och säljare av nätverksinfrastruktur kan distribuera privata LTE (Long Term Evolution, en standard för mobilt bredband via 4G, den just nu snabbaste standarden för routrar, smartphones, etc), men hittills fungerar det bara bra om anläggningsägaren har förhandlingsstyrkan att kräva mobilt ansluten utrustning från alla sina leverantörer. Dessa tidiga erbjudanden kan dock bygga förtroende och öppna nya möjligheter för mobila fabriker.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title