Annons

Acando ska IMPLEMENTERA S/4 HANA på BAE Systems

Acando har fått uppdraget att implementera ERP-systemet SAP S/4 HANA hos BAE Systems.
- Acando har investerat tungt i kompetensutveckling, både tekniskt och processmässigt för S/4 HANA-plattformen, säger Håkan Sundell, CIO på BAE Systems i Sverige. Denna SAP-lösning kommer att vara en av våra viktigaste digitala plattformar och ge oss möjligheter att effektivisera verksamheten utifrån förbättrad tillgång till information och förenklade arbetssätt.

Nya förutsättningar för effektiva, gemensamma lösningar och processer för BAE, alltså och, räknar man med, ”lägre totala IT-kostnader”.

Håkan Sundell är CIO på BAE Systems.

För att realisera kostnadsbesparingar och nå full avkastning från de investeringar som sker i företagets ERP-miljöer, etableras ett gemensamt SAP S/4 HANA-system för BAE Systems i Sverige.

– Vi är mycket stolta över att få förtroendet att göra detta viktiga projekt tillsammans med BAE Systems. Acando har haft förmånen att samarbeta med BAE Systems under flera år och jag ser detta som en kvittens på ett väl fungerande samarbete, säger Eva Sandberg, Head of Enterprise Consulting and Solutions på Acando.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title