Annons

Accenture i topp i Gartners Magiska Kvadrant för applikationstjänster

Vilken konsult som är bäst i världen på applikationstjänster kring SAP är förstås inte odiskutabelt, men när respekterade analytikern Gartner nu sagt sitt i den ”Magiska kvadranten” för ”SAP Application Services, Worldwide" står det klart att Accenture har fått en ledande positionering. Bolaget har placerats högst för förmågan att exekvera och längst till höger för visionära ”förmåga” i sammanhanget.

I den färska rapporten har analytikern tagit grepp om SAP-applikationstjänster i ett livcykelperspektiv. I detta spänner man omfånget av analysen från projektbaserad implementering till hur aktörerna på marknaden skött fleråriga applikationshanteringstjänster (AMS).
Tjänsteleverantörerna har värderats efter sin förmåga att leverera en specifik tjänst eller en omfattande uppsättning implementerings- och förvaltningstjänster över hela SAP-portföljen. Allt med avseende på produkter till konsulternas kunder över hela världen.

Stöd för digital transformation. – Detta erkännande från Gartner återspeglar våra möjligheter i SAP och värdet av att fortsatta våra investeringar i innovation för att hjälpa kunder att uppnå sina digitala transformationsmål, säger Christophe Mouille, administrativ direktör för SAP-verksamheten inom Accenture. Han fortsätter:

– Våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp med att ta itu med sina mest kritiska affärsproblem. Med vår breda kompetens, fokus på innovation, specifika branschkunskaper och djupa samarbete med SAP, inte minst SAP S/4 HANA och SAP Leonardo, hjälper vi våra kunder att skapa intelligenta företag som levererar överlägsna kundupplevelser och affärsresultat.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title