Annons

Accenture, TechniaTranscat och hur nya teknologier förändrar marknaden för tjänsteföretagen inom PLM och ERP

Hur mycket betyder en partner när man investerar i ett nytt PLM-system eller uppgraderar ett gammalt? Är det bara att installera out-of-the-box, köra och sedan ta hem alla de fantastiska vinster som programutvecklarna talar om i sin marknadsprosa? Och hur är det med de senaste årens IoT-hajp, särskilt när det gäller det mer tillverkningsorienterade Industrial Internet of Things (IIoT)? Är det bara att koppla upp en nyckelfärdig plattform, göra de nödvändiga kopplingarna och sedan direkt gå igång med smart produktion? VF/PLM&ERP News Verdi Ogewell har diskuterat dessa frågor och effekterna av de senaste årens teknikutveckling med konsultjätten Accentures Eric Schaeffer, chef för bolagets globala industriverksamhet, och Jonas Gejer, VD för Dassault Systemes världsledande ”value solution-partner”, svensk-tyska TechniaTranscat (en del av Addnodekoncernens PLM-affärsområde). En längre artikel finns nu publicerad på vår emrikanska systersajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken under ingressen för att läsa. Produktframtagningsvärlden går just nu igenom dramatiska teknikskiften och på få ställen blir de radikala förändringarna i spåren av detta lika synbara som för dessa två ledande spelare inom PLM- och ERP-konsulting. Deras generella slutsatser är också att tjänsteutbudet relaterat till sånt som PLM och IoT påverkas starkt av teknikutvecklingen. Behovet av kvalificerad rådgivning, hävdar de, blir därför mer nödvändigt och viktigare än någonsin. Men hur påverkas de råd som konsulterna tillhandahåller mot bakgrund av sånt som digitaliseringen, nya ”out-of-the-box-lösningar”, explosionen av nya plattformar, Internet of Things (IoT) och den växande produktkomplexiteten? - Tempot är högt uppdrivet, säger Accentures Eric Schaeffer. Vad man tror på vid en tidpunkt i tiden är en sak, men utvecklingsdynamiken kan i nästa steg leda mycket längre än man i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig. Vart leder det hela? Kommer det ens finnas behov av ERP-system inom en nära framtid? Eller MES-system (Manufacturing Execution Systems)? Kommer allt detta i stället att finnas i molnet? Med IoT och annat blir alternativen många”. TechniaTranscats Jonas Gejer håller med, men påpekar att, ”lika mycket som all ny teknik påverkar produktionsprocesserna, måste ’PLM-legacy’ beaktas. Integration mellan gammalt och nytt är en affärskritisk överlevnadsfaktor. Framgångsrik transformation kräver effektiva broar”.

För att läsa VF/PLM&ERP News längre artikel om hur teknikutvecklingen förändrar konsulternas roll inom produktframtagningen, klicka på rubriken:

A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers

Varför behövs PLM-konsulter?
I grunden hänger behovet samman med att systemen på marknaden i sig kan beskrivas som en slags strukturella basfunktionaliteter. Låt säga att de i runda tal täcker 75 procent av vad man tänker sig att de ska ”göra” för ett produktutvecklingsteam. Vi talar om sånt som att tillhandahålla moduler för produktdefinition, simulering, systems engineering, projekthantering, arbetsflöden, etc. Lösningar för detta finns i princip i alla de stora systemen, såväl i Dassault Systemes 3DEXPERIENCE som i Siemens PLMs Teamcenter och PTCs Windchill, även om den funktionella omfattningen kan variera något. Poängen? Det är i den resterande 25-procentiga delen som lösningarnas framgång kan avgöras. Det som får system att fungera bra, eller mindre bra, handlar om organisation, implementation, anpassning av system till specifik verksamhet, utveckling av ”best practice”, add-ons, kopplingar till försörjningskedjorna och utbildning. Först när detta sitter på plats får man den vassa udd som ett bra systemstöd kan ge i produktframtagningen.

Därför omger sig Dassault och de andra storspelarna på programmarknaden med ett antal partners. Det är deras bransch- och industrikunskaper, förmåga att paketera sina tjänster och omsätta systemen till välfungerande, ”best-in-class-lösningar”, som är avgörande för framgång.

Oftast nämns i de här sammanhangen stora ”märkesoberoende” namn som Accenture, IBM och HPE. Dessa företag är vad CIMdata refererar till som ”oberoende leverantörer fokuserade på försäljning eller implementering av PLM-lösningar”. Men det finns andra i denna kategori, som också inkluderar återförsäljare, VARs (Value Added Resellers) och SIs (System Integratörer). TechniaTranscat är en av dem. Bolaget växer så det knakar och har på några få år gått från att vara en lokal aktör till att bli en europeisk storspelare och en av världens ledande Dassaultpartners.

TRENDERNA som förändrar produkt- och tillverkningsutvecklingen.
Men alldeles oavsett kategori förändras PLM-marknaden snabbt och spelare som vill vara ett attraktivt alternativ måste utveckla lösningar som är relaterade till de nya behoven. Så vad handlar den nuvarande transformationen om?

Analytikern CIMdatas chef, Peter Bilello, vet mer än de flesta om detta (inom parentes kan nämnas att Billelo kommer att finnas med på PLM-konferansen PDT Europe 2017 i Göteborg, på Clarion Post Hotel den 18 till 19 oktober):

– Från ett övergripande perspektiv skulle jag vilja säga att digitalisering är den viktigaste drivkraften, säger den respekterade CIMdata-analytikern. Även om PLM kan betraktas som den första vågen, drivs idag företag av alla former och storlekar av att bli digitala på ett eller annat sätt. Som ett resultat, frågar de sina tjänsteleverantörer om hjälp att digitalisera. Tyvärr betyder digitaliseringsbegreppet många olika saker för många olika människor, och det blir tjänsteleverantörernas uppgift att skapa en rimlig lösningsbild av denna spretighet.

Taxalanalytikern Alan Behrens, instämmer; han understryker emellertid, ”att även om utvecklingen sprider sig i olika riktningar som rör olika behov, är den övergripande bilden att den nuvarande teknologrevolutionen faktiskt är bra nyheter för tjänsteleverantörer.

Dessa nya teknologier – speciellt när saker flyttas till molnbaserad tillgänglighet från inhemska ISV-erbjudanden – erbjuder många möjligheter för tjänsteleverantörerna. Vi har sett detta i ett antal lanserade paketerbjudanden de senaste åren, där applikationer byggs ovanpå lösningarna. Så det är faktiskt bra nyheter för konsultföretagen”, säger han.

Behrens påminner oss vidare om att den teknologiska utvecklingen – förutom alla nya de elementen som kräver specifika behov – fortfarande kommer att innebära behov av traditionella implementerings- och integrationstjänster – om än ofta i radikalt förändrad form. Detta är särskilt sant för de spelare som arbetar på icke-traditionella PLM-marknader, där TechniaTranscat är ett bra exempel, med bl a mode-, detaljhandels-, life sciences- och charterreseföretag i kundkretsen.

Men också Accentures befintliga klienter måste blanda den nya verkligheten med vad som finns i ryggsäcken. Utmaningen i båda fallen är att utveckla lösningar som gör övergången smidig, med beaktande av tidsfaktorn, behovet av pedagogiska utbildningsprogram, utvecklingen av best practices och en ROI (Return on Investment, ”avkastning på investeringarna”) som ser attraktiv ut.

Varje IT-chefs tekniska mardröm.

Detta är nu inte en lätt uppgift. Teknisk utveckling är spretar i många riktningar men kan kokas ner till fyra övergripande utvecklingstrådar:

* DIGITALISERINGEN är den mest grundläggande och handlar om att extrahera verkligt värde från digitala data.

Med en sådan definition är den ”nya sköna världen” redan på gång. Enligt en undersökning från CIMdata spenderar företagen redan under 2017ca 34 procent av sin IT-budget på digital transformation. År 2018 förväntas den siffran öka till 44 procent.

* ”PLATTFORMISERINGEN” är en annan trend där plattformar i ökad omfattning tas i bruk för att stödja företagsstrategier och lösningar. Huvudpunkten för denna typ av produktinnovationsplattform (PIP), som de beskrivs av Gartneranalytikern Marc Halpern, är att lösningar från flera programutvecklare kan sättas ihop sömlöst med hjälp av SOA, Service Oriented Architecture. I den bästa av världar är PIP-modulerna enkla att installera, byta och anpassa till individuella affärsfunktioner eller leveransmodeller.

Men ur en systemarkitektonisk synvinkel kan PIP bli vad PLM-bloggaren Oleg Shilovitsky beskriver som ”varje IT-chefens tekniska mardröm”, inte minst för att de är beroende av befintliga PDM- och PLM-plattformar som slutligen fungerar smidigt efter många år. En rimlig slutsats är att en kompetent tjänsteleverantör kan spela en viktig roll i en process där ett PIP-system successivt genomförs och tas i produktion.

* INTERNET OF THINGS är förstås en av de viktigaste trenderna. IoT förväntas inte bara förändra sättet att organisera och genomföra produktutveckling och tillverkning (Industrial IoT), utan också skapa nya affärsmodeller.

På en mer detaljerad nivå är konceptet med digitala tvillingar nära relaterat till IoT. Det råder inga större tvivel om att virtuella modeller av fysiska ”saker” blir nästa kapitel i digitaliseringsspåret och IoT. Med de digitala tvillingarna kan man övervaka, fatta beslut om och underhålla både produkter och anläggningar baserat på sammanhang, nuvarande och framtida tillstånd.

* Slutligen, förstås, MOLNET. PLM-lösningar i molnet har funnits i många år. De började med Arena och PTC vid pass millennieskiftet och inkluderar sedan några år också PLM-spelare som Autodesk (Autodesks Fusion Lifecycle) och i viss mån också DS, Siemens och Aras.

Detta har emellertid inte resulterat i ett brett utnyttjande av molnoptionen. CIMdata uppskattar att mindre än 10 procent av den globala cPDm-marknaden (collaborative Product Definition management, ”PDM-system” i realiteten) ligger i molnet.

Men även om det fortfarande bara är en liten del, ”finns det tecken på ett snabbt växande upptag, eftersom de upplevda säkerhetsriskerna tycks vara på väg att lösas med bland annat förbättrade säkerhetslösningar.” Dessutom växer idag också betydelsen av distribuerad produktutveckling och tillverkning; företag som alltså outsourcar delar av, eller hela, produktframtagningsjobbet. Slutligen: I spåren av det växande utnyttjandet av IoT- och IIoT-teknik ligger en stor potential, hävdar Alan Behrens, Taxal.

Hur svarar Accenture och TechniaTranscat på utmaningarna? Sammantaget innebär det stora förändringar för tjänsteföretagen. Så, hur svarar de stora leverantörerna, som Accenture och TechniaTranscat på detta?

Både Eric Schaeffer och TechniaTranscats Jonas Gejer erkänner att OOTB-lösningar (OOTB) kommer och medför förändringar. Det här är dock inte nödvändigtvis dåliga nyheter, men en typ av nyheter som kräver nya idéer om att förbättra systemfunktionalitet och användning. Men det finns också ”rent” goda nyheter: OOTB är bara en del av en större omvandlingsprocess utlöst av denna teknikutveckling. Nya fönster av möjligheter har öppnats upp, och både Accenture och TechniaTranscat avser att klättra in.

Missa inte VF/PLM&ERP News längre artikel av Verdi Ogewell, där dessa båda spelare mer detaljerat utvecklar sina tankegångar kring PLM, IoT, digitala tvillingar, big data analytics och annat som nu sätter i allt större omfattning börja sätta sin prägel på bolagens roll och rådgivning. Artikeln ligger nu upplagd på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com.

Klicka på rubriken nedan för att läsa:

A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title