Annons

3DP: Siemens vässar NX och Solid Edge för HPs Jet Fusion

Ett av Siemens Digital Factory-divisions högst prioriterade områden handlar idag om additiv tillverkning, 3D-printing i dagligt tal. Bolaget satsar stenhårt och presenterade, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, under årets Hannovermässa ett helhetskoncept kring additivt. ”Det är dags att 3D-printingteknologin industrialiseras. Istället för enstaka projekt är tiden kommen för att skapa en sammanhållen kedja inom ramen för PLM; en kedja som systematiskt stöder de fördelar som kan vinnas från produktutvecklingsfaserna till tillverkning, distribution och underhåll/service”, menade Siemens’ Aaron Frankel, senior marketingdirektör.
För att realisera ett sådant koncept krävs samverkan med utvecklare av 3D-printlösningar, både vad avser maskiner och teknologier. Detta har man också gjort: Stratasys och EOS är goda exempel, liksom HP. Framför allt de senares Jet Fusion-teknologi är intressant och här händer det nu saker:
Idag meddelar HP och Siemens gemensamt att de senare nu vässat lösningarna för additiv tillverkning i HP Jet Fusion-miljöer i sina CAD-produkter: Dels i flaggskeppet NX, dels i mainstream desktop CAD-mjukvaran Solid Edge; båda har utrustats med ny bredare funktionalitet och stöder också HPs nya skrivare i Jet Fusion 3D 300/500-serien. Därmed är manegen krattad för konceptprototyper och kortserieproduktion i dessa fullfärgskapabla miljöer.
Dessutom införs HP Multi Jet Fusion-tekniken i Siemens’ ”Additive Manufacturing Experience Center” i tyska Erlangen.

– Våra användare kan nu tillämpa kraften och flexibiliteten i NX och Solid Edge för HPs banbrytande 3D-printteknik, säger Tony Hemmelgarn , VD och koncernchef, Siemens PLM Software, i en kommentar. Det öppnar en värld av nya designmöjligheter, inte minst genom möjligheterna till fullfärgade delar.
Han noterar vidare att man delar HPs vision om att 3D-printing ger företag möjligheten att återuppfinna sina produktlivscykler.
– Därmed finns alla förutsättningar för att man både kommer att lyckas och trivas i de miljöer som kommer att prägla framtidens digitala tillverkningsteknik. Detta samarbete är definitivt ett viktigt steg på vägen mot det generella, sammanhållna industrialiseringkoncept kring 3D-printing och additivt som vi nu utvecklar.

Samarbetet mellan oss och HP kring Jet Fusion-teknologin öppnar en värld av nya designmöjligheter, inte minst genom teknikens snabbhet och möjligheterna till printning av fullfärgade delar.

Vad är det som gör HPs teknologi så bra? En viktig poäng är snabbheten. HPs Jet Fusion 3D 300/500-serie har tagit denna till en ny nivå. Man klarar att printa i fullfärg, svart eller vitt – med voxelnivå-kontroll – på, som Hemmelgarn uttrycker saken, ”en bråkdel av tiden för andra lösningar”.
Jet Fusion-serien stöder även de ledande färgfilformaten, inklusive 3MF, vilket gör det möjligt för designers att enkelt producera de färgdelar de vill ha med ett pålitligt arbetsflöde.
Användare som utnyttjar NX och Solid Edge för HPs Multi Jet Fusion-teknik får också tillgång till 3MF-filer, som är klara för HPs hela sortiment, inklusive Jet Fusion 4200/4210 och 300/500-lösningar.

HPs Stephen Nigro.

En kombination som skapar nya 3DP-möjligheter. – Med fullfärgsfunktionerna i vår utvidgade Multi Jet Fusion-plattform i kombination med våra design- och tillverkningslösningar får man en ny uppsättning möjligheter för produkter och applikationer, säger HPs ansvarige för 3D-printing, Stephen Nigro.
Han menar också att kraften i bolagets teknik passar såväl stora som små kunder/användare.
– Detta förändrar också i grunden ”3D-end-to-end-processen”, från design till prototyper och slutligen tillverkning; ett viktigt steg inte bara för våra företag, utan för hela det globala ekosystemet för tillverkning, säger han.

Användare som utnyttjar NX och Solid Edge för HPs Multi Jet Fusion-teknik får också tillgång till 3MF-filer, som är klara för HPs hela sortiment, inklusive Jet Fusion 4200/4210 och 300/500-lösningar.

Nigro påpekar slutligen att kombinationen HP/Siemens och modern digital tillverkningsteknik dramatiskt utökar de potentiella tillämpningarna för Siemens digitala innovationsprogram och HPs disruptiva Multi Jet Fusion 3D-printteknik.
För de som jobbar i Siemens NX, eller för all del också i Solid Edge, finns nu också uppdateringar när det gäller AM-kapabiliteter. Genom sånt som generativ design kan företag automatisera innovativa mönster direkt från funktionella krav som kan leda till förbättrad funktionell prestanda för delar och produkter. Programmet räknar ”självt” ut hur en konstruktion ska se ut för att exempelvis klara de påfrestningar som en part eller komponent ska klara. Topologioptimering är en annan kapabilitet som underlättar för konstruktörerna.
– Kunderna kommer utifrån bland annat detta att ha möjlighet att snabbt och ekonomiskt ta fram prototyper och producera nya mönster och applikationer, allt med avancerade voxelfunktioner. Samarbetet skapar också nya möjligheter att jobba med additiv teknik i industriell skala, inte minst för kunder och samarbetspartners som i Siemens Additive Manufacturing Network.

Därför är Siemens additiva nätverk viktigt. Just detta med att etablera ett nätverk kring sitt additiva industrialiseringskoncept är en nyckel, hävdar Andreas Saar, VP för Manufacturing Engineering Software inom Siemens. Han menar att alla grundläggande förutsättningar finns tillgängliga på marknaden idag: Mjukvaruteknologin finns, kunnandet finns, maskinerna finns – men oftast i silos utan systematiskt organiserad kontakt med varandra. Problemet har kort sagt varit att få ihop hela kedjan. För Siemens additiva, PLM-baserade lösning är en grundpelare i tänket att det krävs ett brett samarbete mellan de olika specialaktörerna inom både additiv och subtraktiv teknik (”traditionell CAM-tenik”).

– Ingen aktör klarar att skapa ett fullt industrialiserat additive manufacturing-koncept ensam, säger Andreas Saar. Vi måste hjälpas åt i ett projekt där en bärande del består i att tänka om hur hela den traditionella produktframtagningsloopen ska gå till. Hur integrerar vi det existerande med det nya?

– Ingen aktör klarar detta ensam, säger Andreas Saar. Vi måste hjälpas åt i ett projekt där en bärande del består i att tänka om hur hela den traditionella produktframtagningsloopen ska gå till. Hur integrerar vi det existerande med det nya? Det handlar bl a om att förändra vårt konstruktionsmässiga tänkande. Men hur gör vi detta? Vårt svar har blivit att skapa dels ett paket med utbildnings- och konsulttjänster och dels att samla bredast tänkbara kompetens inom ramen för ett nätverk, Siemens Manufacturing Network. Vi har i detta deltagande av tillverkare, maskin- och materialleverantörer och specialister som Daimler, Stratasys, EOS, HP, Materialise m fl, vilka alla bidrar till att realisera konceptet.

Att tänka nytt en jätteutmaning. Här finns hybrida tekniker med mjuk- och hårdvaror, som inom samma bearbetningssekvens kan hantera både subtraktiva och additiva teknologier. Här finns digitala tvillingar, lösningar för generativ design, simuleringsplattformar, inklusive kapabiliteter för topologisk optimering.

Självklart innebär allt detta en stor utmaning, menar Andreas Saar. För att kunna släppa loss kraften och vinsterna i additivt är nytänkande ett måste. Ingen har sagt att det är lätt, men det går: Det är inte första gång ny teknik vänder upp och ner på produktframtagningsprocesserna.
– Visst, inom additivt utvecklas produkterna annorlunda än i de traditionella processerna, säger han. Produkter som tidigare krävde kanske tio eller tjugo delar kan nu göras som en del. Men man får tänka i nya banor vad avser teknik- och konstruktionsupplägg för att kunna utnyttja affärsmöjligheterna i detta. Vårt mål är att erbjuda verktyg som industrialiserar alla involverade processer, från prototyping till tillverkning genom sånt som generativ design, topolgioptimering, lättviktskonstruktion, efterbehandlingsprocesser som innehåller t ex värmebehandling och inspektion.

HPs Multi Jet Fusion-lösning kommer f ö att bli en grundläggande plattform i Siemens Additive Manufacturing Experience Center i Erlangen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title