Annons

Addnode fortsätter offensiven: Köper brittisk CAD/AEC-spelare

Den som köpte en aktie i svenska IT-koncernen Addnode den 4 maj ifjol fick betala 79 kronor. Det var samma dag som Johan Andersson tillträdde som koncernchef, som efterträdare till mannen bakom verket så långt, Staffan Hanstorp. Idag, knappt ett och ett halvt år senare, ligger aktievärdet på 105:50. En tillväxt på nära 34 procent.
Det är en god spegling av vad som händer inom koncernen. Kurvorna pekar uppåt på alla fronter. Under Johan Anderssons ledarskap har tillväxtstrategin fortsatt i oförminskat tempo. Tio bolag har förvärvats efter hans tillträde; varav köpet av brittiska Intrinsys under fjolåret är det största. Denna PLM-aktörs utveckling under tiden i Addnodes affärsområde PLM är också typisk – Intrinsys fortsätter växa. Vid köpet omsattes 164 miljoner och man seglar nu i stark medvind upp mot 200 miljonernivån.
Idag annonserar Addnode ytterligare ett förvärv: Man köper den brittiska AEC-spelaren Cadassist – ett bolag som på många sätt liknar det ledande dotterbolaget inom Addnodes Design Management-ben, Symetri: Autodeskåterförsäljare, starka på arkitekt- och byggsidan, med en del av verksamheten bottnad på tillverkningssidan. Cadassist har 23 anställda, men drar under god lönsamhet ändå in motsvarande ca 110 miljoner om året och – vilket är en av hvudpoängerna med köpet – man är starka på bygg, med en rad kunder på den stora brittiska marknaden

– Cadassist är ett framgångsrikt företag med kvalificerade medarbetare, kommer att hjälpa oss att ytterligare utöka vår marknad och tillsammans kan vi bättre betjäna våra kunder med mer kompetens, kapacitet och en bredare produktportfölj, säger Jens Kollserud, VD för Symetri, som är det ledande bolaget inom Addnode Groups Design Management-ben.

Flera brittiska förvärv. Addnodes kommersiella strategi handlar om att växa, dels inom alla bolagets tre affärsområden, Design Management, PLM och Process Management, och dels på framförallt fyra marknader: Sverige, Norden, Tyskland och Storbritannien.
Just Storbritannien har också varit målområde för ett antal av förvärven som gjorts. 2014 köpte Addnode engelska Symetri, med verksamhet koncentrerad till Storbritanniens norra delar. Köpet inspirerade f ö koncernen att byta namn på Design Managementbenets ledande bolag, som då hette Cad-Q, till just Symetri.
Ifjol köpte man alltså PLM-bolaget Intrinsys, liksom Service Works Global, verksamma inom fastighetsförvaltning.
– Med Cadassist kommer vi in på byggmarknaden i de mellersta och södra delarna av Storbritannien och vi får tillgång till en bra kundstock på den kraftfulla engelska byggområdet, säger Johan Andersson.

”En perfect match.” – Så är det, tillägger Addnodes ansvarige för Design Management-divisionen, Rolf Kaernsli. Detta är en ”perfect match”.  Vi har lyckats bra inom AEC och på byggsidan i Norden och vi har gjort det för att vi har starka lösningar relaterat till Autodesks mjukvaruplattformar. Framför allt har vi utvecklat kraftfulla add-ons som Naviate och BIMeye. I detta kan vi exempelvis tillföra Cadassists och våra andra brittiska kunder viktiga kapabiliteter på design- och engineeringsidan, samtidigt som Cadassist, inte bara har en bra existerande kundstock, utan också hög kompetens inom de regulatoriska krav och standards som präglar den brittiska byggmarknaden.

Vi ska lite kort tillägga att BIMeye är en molnbaserad BIM-data management-lösning för hantering av planering och hantering av BIM-data kring rum, dörrar, inredning och utrustning, installationer mm. Medan Naviate är en heltäckande egenutvecklad produktportfölj från Symetri, med lösningar för användare av Autodesks Revit och Civil 3D. Lösningarna består av sex huvudelement:
* Tools (programmerade funktioner)
* Library (skapande av generiskt eller specifikt innehåll)
* Configuration (mallar och databaser)
* Interaction (utbyte av information mellan plattformar och format)
* Methods (effektivisering av processer)
* Community (forum för hantering av användarfrågor).

Fullt utväxling av egna programsatsningar. Rolf Kjaernsli framhåller vidare att Symetris satsningar på egna lösningar ännu är i sin linda.
– Ja, vi har ännu inte sett den fulla utväxlingen av vad våra egna lösningar kan ge. Mjukvaruutveckling tar sin tid, men vi har gjort satsningarna, vi har sett starka initiala resultat och under 2019 räknar jag med fullt utslag i detta.
Divisionschefen hävdar vidare att både Symetri och Design Management-benet går bra.
– Jag är nöjd med utvecklingen, säger han. Visst har vi påverkats av Autodesks omlagda affärsmodell (präglad av en omläggning från försäljning av ”evighetslicenser” till ett hyresupplägg, red anm), men det rullar nu på bra och den period som de flesta som bytt till hyresmodeller istället för ”evighetslicenser” går igenom, vänder nu för oss upp mot den positiva sidan.

Till saken hör här att de som gör denna omläggning, initialt märker av minskade intäkter för att man med en hyresmodell istället sprider ut intäkterna över tid. När man med den gamla modellen sålde in en licens fick man ju hela licensbeloppet direkt vid avtalstecknandet.
Kjaernsli räknar också med att Cadassistköpet kommer att tillföra divisionen en hel del, även om det tar tid att föra över knowhow.
– Men allmänt matchar Cadassist mycket bra Addnode Groups strategi att växa genom att förvärva högkvalificerade partners till Autodesk. Nu ska vi överföra vår produktportfölj, kunskap och kapacitet till dem, avslutar han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title