Annons

Adtollo och Symetri släpper molnlösning för dokumenthantering

I slutet av september förra året köpte IT-koncernen Addnode Group det svenska programvarubolaget Adtollo. Bolaget, som utvecklar lösningar inom samhällsbyggnadsprocesser, är mest känt för det egenutvecklade CAD-systemet Topocad som i dagsläget används inom plus 100 svenska kommuner och flera av Nordens ledande byggföretag.
Bland bolagets verktyg finns också ett dokumenthanteringsprogram som heter Chaos desktop. Detta har idag förstärkts med en nyutvecklad molnlösning: Congeria, vilket är en är en konfigurerbar webbapplikation för arbete med projekt, metadata och olika dokumenttyper.
Congeria har utvecklats av Adtollo, medan Addnodekoncernens dotterbolag Symetri hanterar drift, support och försäljning.

– Vi såg att det saknades en molnlösning som var bra på att hantera CAD-filer på ett snabbt och effektivt sätt, säger Stefan Andersson, VD på Adtollo.
Han noterar också att Congeria i nuläget är marknadens enda projektplats med CAD-stöd vilket han menar kommer att spara mycket värdefull tid för CAD-samordnaren.
– Med Congeria vill vi förenkla och effektivisera leveranser av data i projekten, tillägger Tommy Axelsten Stjärngren, affärsutvecklare på Symetri. Med smidig synkronisering underlättar Congeria projektsamarbetet och säkerställer att alla parter har tillgång till rätt data vid rätt tid. Congeria ger även projektadministratörer kontroll över hela projektets metadatalistor och med ett intuitivt webbgränssnitt kan kunder lätt logga in på webben och se sina ritningar.

Moderna digitala lösningar för infrastruktur. Till saken hör att Sverige är ett av Europas snabbast växande länder, vilket ställer stora krav på utvecklingen och förvaltningen av vår infrastruktur. För att kunna hantera detta behöver både offentlig sektor och byggindustrin hjälp av IT-leverantörer.
– Vi måste kunna leverera moderna digitala lösningar som ökar kvaliteten, hållbarheten och kostnadseffektiviteten i vår samhällsbyggnad. Med Adtollo som del av Addnode Group har vi stärkt vår position som ledande IT-leverantör inom sektorn, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

Adtollo arbetar sedan tidigare med flera bolag inom Addnodegruppen.
– Tillsammans med Addnode har vi också fått ett ännu bättre och fulltäckande alternativ att erbjuda våra kunder, säger Stefan Andersson.

Vad ger Congeria?
*
Tillsammans med Chaos desktop tar vi fokus mot effektivare leveranser
* Hög prestanda
* Oövervakade leveranser med synkronisering
* Varje projekt kan vara unikt, valfri konfiguration
* Skapa projektplats utifrån mallar i Chaos desktop
* Uppdaterar lokal projektkonfiguration, förändring i projektkonfiguration synkas ut till alla parters lokala Chaos desktop
* Hantering av länkar/xref. Synkronisering av ritningsdefintions filer tar med sig tillhörande modeller
* Snabbt och intuitivt webbgränssnitt
* Länkar, metadata, historik och logg
* Loggen visar ned på metadatanivå vem som gjort vad

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title