Annons

PLM-kopplat: Addnodes största ägare stärker sitt inflytande med förvärv av röststarka A-aktier

Två personer som betytt mycket för först PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA, och senare för bildandet och driften av den framgångsrika IT- och PLM-gruppen Addnode, är Staffan Hanstorp och Jonas Gejer. Båda är mycket kända profiler i PLM-branschen och fortfarande aktiva i bolaget: Hanstorp, som Addnode Groups styrelseordförande och Jonas Gejer, som VP för affärsutveckling.
Under förra veckan meddelade Addnode Group att Hanstorps och Gejers gemensamma bolag, Aretro Capital Group - som också är största ägare i det börsnoterade Addnode Group - förvärvar 460 000 röststarka A-aktier från Aeternum Capital, samtidigt som de senare i en motsvarande transaktion förvärvat 460 000 B-aktier från Aretro.
Varför gör ni denna satsning, frågar PLM&ERP News Jonas Gejer.
- Det fanns en möjlighet för Staffan Hanstorp och mig att öka vår röstandel genom vårt gemensamma bolag Aretro Capital Group. Detta ligger också väl i linje med vår långsiktiga syn på vårt ägande i Addnode Group, säger Gejer.
Du har ju de senaste åren jobbat på mer övergripande nivå som vice president för affärsutveckling i Addnode – vad ser du komma för bolaget?
- Addnode har en bra position och framtid baserat på fyra globala trender – digitalisering, automatisering, hållbarhet och urbanisering. Våra lösningar stöttar samtliga dessa trender, och som alla bolag inom vår sektor jobbar vi aktivt för att förstå hur vi kan applicera AI för våra interna process-effektivitet, men naturligtvis också som en del i vårt erbjudande mot kunder: hur kan de lösningar vi levererar skapa ännu större kundnytta med AI stöd? Våra tre divisioner, en geografisk diversifiering och en mix av affärer mot privat och offentlig verksamhet skapar stabilitet.

Till saken hör att Jonas Gejer var CEO och chef för PLM-konsulten TECHNIA innan han för ett par år sedan lämnade över detta jobb till Magnus Falkman (se PLM&ERP News tidigare intervju PLM: Byte på topposten i TECHNIA – MAGNUS FALKMAN tar över efter Jonas Gejer)
Det är ju en viss skillnad på att vara operativt ansvarig, som du var tidigare, hur var det att släppa de operativa bitarna och vad gör du nu förtiden i rollen som affärsutvecklare?
– Att gå från ett mycket operativt jobb till en mer strategisk roll är verkligen en ganska stor omställning, jag har dock förmånen att fortfarande vara aktiv i TECHNIA´s styrelse och att stötta Magnus Falkmans team i några projekt inom M&A och viss strategisk affärs-coaching. Dessutom är jag mycket aktiv i några koncerngensamma projekt inom Innovation och affärsutveckling för Addnode Group.

Slutligen: Efter transaktionen innehar Aretro Capital 2 501 328 A-aktier och 4 738 496 B-aktier, vilket motsvarar 17,49 procent av rösterna och 5,38 procent av kapitalet i Addnode Group. Aretro Capital är därmed fortfarande röstmässigt största aktieägare.
Detta emedan Aeternum Capital innehar 2 169 134 B-aktier efter transaktionen, vilket motsvarar 1,28 procent av rösterna och 1,61 procent av kapitalet i Addnode Group.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title