Annons

AFFÄRSSYSTEM: Addovation stöder implementationen när gummikoncernen HEXPOL uppgraderar till IFS Cloud

Affärssystemutvecklaren IFS har fått bra fart på migrationen bland bolagets användare av Apllications-sviten till molnet. Idag meddelade bolaget att Hexpol Engineerd Products, som är den del av gummikoncernen Hexpol som utvecklar packningar, tätningar och hjul för materialhanteringsleverantörer, valt att uppgradera till den senaste IFS Cloud-lösningen. Detta för att, ”effektivisera tillverkningsprocesser och förbättra hållbarheten.”
Migrationen till IFS Cloud kommer att göra det möjligt för HEXPOL att navigera i komplexa utmaningar i leveranskedjan, samtidigt som de förbättrar deras förmåga att möta kundernas förväntningar på korta ledtider från beställning till leverans.
Gabriela Karlsson, finansdirektör och informationschef på HEXPOL Engineered Products, konstaterar i en kommentar att uppgraderingen till IFS Cloud ger ökad synlighet i alla bolagets processer:
- Branschen vi verkar i är mycket konkurrenskraftig. Vi behöver ökad synlighet, tillsammans med förmågan att optimera processer för att ligga före och behålla vår ledande position i branschen. Genom att uppgradera till IFS Cloud får vi en förbättrad överblick över alla företagstransaktioner och försändelser samt snabbare och enklare tillgång till våra prestationsdata – och allt detta levereras via lättanvända rapporteringspaneler. Vi är övertygade om att detta i sin tur kommer att ge oss snabbare tid till insikt och bättre avkastning på vårt sysselsatta kapital, säger Karlsson.

När uppgraderingen är klar kommer totalt 350 användare att använda IFS Cloud i HEXPOL Engineered Products sju produktionsanläggningar (två i Sverige, två i Kina, två i Sri Lanka och en i USA) samt i dess distributionscenter i Tyskland och USA.
IFS Clouds multi-site-funktionalitet gör att HEXPOL kan köra ett enda affärssystem på alla platser, vilket gör det möjligt för HEXPOL att sänka sina IT-kostnader.

Nedkortade ledtider från beställning till leverans
– De affärsutmaningar som HEXPOL står inför idag är bekanta för alla multinationella, multi-site-företag som verkar i mycket konkurrensutsatta miljöer med komplexa leveranskedjor. Att möta kundernas förväntningar på korta ledtider från beställning till leverans är en stor utmaning när produktionsledtiderna är långa. Vi är övertygade om att användningen av IFS Cloud kommer att göra det möjligt för HEXPOL att sänka kostnaderna och öka effektiviteten samtidigt som vi blir ännu bättre på att möta förväntningarna och leverera deras Moment of Service till kunderna, summerar Ann-Kristin Sander, VD för Norden på IFS.

Uppgraderingen till IFS Cloud kommer att leverera finansiell, leveranskedja och tillverkningskapacitet, vilket gör det möjligt för Sverigebaserade HEXPOL Engineered Products att möta kundernas förväntningar och bygga en konkurrensfördel.

Uppgraderingen till IFS Cloud kommer också att göra det möjligt för HEXPOL att enkelt få tillgång till en rad verktyg för att spåra företagets miljöpåverkan, ett område med allt större fokus för den globala tillverkningsindustrin. IFS Cloud-funktionalitet kommer att stödja HEXPOL i att uppnå sina miljö-, sociala och styrningsmål (ESG) genom att förse den med den data den behöver för att driva sina ESG-projekt. Lösningen kommer också att göra det möjligt för dem att visa framsteg mot miljöåtaganden samtidigt som de visar ansvar och transparens.

Ökad effektivitet i försörjningskedjan
När det gäller Applications-kapabiliteter använder HEXPOL modulerna Finance, Supply Chain, Manufacturing, CRM, HR, Procurement, Asset and Recipe Management i IFS.
Genom den uppgraderade ekonomimodulen kommer IFS Cloud att tillhandahålla utökad funktionalitet från en multivalutafunktion till Microsoft Power BI-rapporterings-instrumentpaneler. Dessutom, menar IFS, ”erbjuder supply chain-modulen HEXPOL större effektivitet i supply chain management med förbättrad synlighet över varje steg, medan recepthanteringsförmågan säkerställer att blandningen av material som används i produktionsprocessen är korrekt.”
Med uppgraderingen till IFS Cloud kommer HEXPOL också att dra nytta av två gånger årliga utgåvor av nya funktioner och möjligheter, tillsammans med månatliga tjänsteuppdateringar som innehåller korrigeringar och säkerhetskorrigeringar, vilket gör att det kan förbli konsekvent alltid grönt och uppdaterat.

Uppgraderings och implementerings-projektet kommer som noterades i ingressen, att övervakas av IFS partner Addovation, som också under många år varit en nära servicepartner till HEXPOL Engineered Products.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title