Annons

Ännu ett år av kraftfull tillväxt för IFS: mjukvaruintäkterna upp 22%

Det är alltså en mycket stark rapport som IFS levererar för helåret 2021. Inte bara i siffror för 2021, utan också ifråga om affärsmässig positionering, molnet och uthållig tillväxt.
I rapporten konstaterar bolaget att digital teknik betyder allt mer för världens företag. Tiderna är osäkra och det är genom digitala lösningar mycket av vinster finns att hämta när företagen både måste och vill utveckla sina affärsmodeller och driva innovation i sina tjänster, resultat och/eller produkter i försök att differentiera och få ut konkurrensfördelar.

”PÅSKYNDAR TIDEN TILL VÄRDE FÖR KUNDERNA”
”Behovet för företag att bygga upp anpassningsförmåga i sin organisation, såväl som smidighet i sina svar på skiftande kund- och konsumentkrav blev kristallklart under 2021,” noterar bolaget i pressmaterialet.
I detta menar Roos att man, ”förblivit trogen sitt åtagande att påskynda sina kunders tid till värde”, och med sitt branschfokus fortsatt att leverera lösningar som inte bara möter kundernas behov när de navigerar sin nya verksamhet normalt, utan också gör det möjligt för dem att proaktivt planera och transformera för på medellång och längre sikt. Han pekar också på begreppet man etablerat under året, ”Moments of Service”:
– Under 2021 har vårt mål varit att hjälpa företag att leverera sina bästa ”Moments of Service”. Detta blev också verklighet genom vår M&A-strategi. Vi har framgångsrikt integrerat två företag i IFS och har sedan vårt förvärv av Axios-system i juni ökat prenumerationsbokningarna för IFS assyst med 236 procent jämfört med samma period 2020.
IFS assyst är en Enterprise Service Management (ESM) plattform och man lanserade i slutet av året den första utgåvan av plattformen sedan assyst blev en del av IFS-portföljen. Med IFS assyst 11.4 har man en plattform för digitaliserad IT-självservice till hela organisationen. I grunden är målet för ESM att återskapa ITSM (IT Service Management, ”IT-tjänstehantering”) för en värld av distribuerade arbets- och medborgarutvecklare. Komplexa verktyg som är designade enbart för IT-team klarar helt enkelt inte av detta i dagens agila värld. Med assyst 11.4 menar sig IFS göra det enkelt för alla anställda i företaget att samarbeta, hitta information, undersöka nya verktyg och få jobbet gjort.

Med assyst 11.4 menar sig IFS göra det enkelt för alla anställda i företaget att bl a samarbeta och hitta information.

NÅGRA ANDRA VIKTIGA MILSTOLPAR FÖR IFS 2021
• I februari: Företagets omprofilering firade 30+ år av framgång sammanfört under löftet om att alltid leverera ”Moments of Service”.
• I mars: Lanseringen av IFS Cloud, en tekniskt rik singelmolnprodukt med inbäddad digital innovation som ger en tydlig väg till ”evergreen” och en lägre TCO (Total Cost of Ownership).
• I april: Lanseringen av IFS hållbarhetsstrategi och löfte att bli koldioxidneutral 2025 samt utnämningen av Lewis Pugh till IFS hållbarhetsambassadör.
• Förvärvet av ITSM och ITOM-leverantören Axios Systems för att utöka företagets tjänsteutbud.
• I juli: Förvärvet av Customerville, som redan används av IFS i deras ”Voice of the Customer-program”, och redo att hjälpa IFS kunder att leverera ”Moments of Service”.
• I november: Lanseringen av IFS assyst 11.4 som ger digitaliserad IT-självservice till hela organisationen genom en mycket förenklad företagsprismodell.

Även IFS’ CFO, Chief Financial Officer, Constance Minc (bilden t h), kommenterade rapportåret:
– 2021 års resultat är mycket viktiga eftersom de cementerar IFS imponerande resultatbana med ytterligare ett år av tvåsiffrig tillväxt av mjukvaruintäkter samtidigt som de fortsätter att utöka våra marginaler. Vårt åtagande att leda branschen när det gäller kundnöjdhet, tillväxt och lönsamhet är oförändrad, sa hon.

Här är de finansiella höjdpunkterna sammanfattningsvis:
• Mjukvaruintäkterna för 2021 uppgick till 4 928 miljarder kronor, en ökning med 22 procent jämfört med 2020
• Återkommande intäkter för 2021 var 4 061 miljarder kronor, en ökning med 30 procent jämfört med 2020
• Molnintäkterna för 2021 ökade med 105 procent jämfört med 2020
• Nettoomsättning var 6 767 miljarder kronor, en ökning med 14 procent jämfört med 2020

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title